Nevzhledná fasáda může pokazit dojem

Fasáda je to první, čeho si na první pohled všimnete u každého domu. Pokud z vašeho domu opadává omítka jako starý oprýskaný email, je i architektonicky velmi cenná stavba vnímána jako vrak na parkovišti a nikoho nezajímá. Proto při výběru barvy pro váš dům dbejte i na výběr použitého materiálu nebo technologie.

Omítky jsou systémy tvořené vrstvami, jejichž součástí je také podklad. I dobře provedená kvalitní omítka funguje pouze tehdy, je-li s podkladem kompatibilní. Kvalitu vnější omítky tak často negativně ovlivní nesladění jejich vlastností s vlastnostmi podkladu. Vnější omítky, fasády, se realizují až po ukončení veškerých mokrých procesů v interiéru. Podklad pro vnější omítku musí být rovný, dostatečně nosný a pevný, rovnoměrně nasákavý, přiměřeně drsný a homogenní.
Je důležité si uvědomit, že fasádní systém má plnit jako regulátor vlkosti v domě a zároveň musí odolávat teplotním výkyvům.

Moderní tenká vrstva
Tenkovrstvé omítky se nanášejí na očištěný, suchý podklad bez prachu. Podle druhu pojiva se tenkovrstvé omítky dělí na minerální (vápenocementové, sádrové), akrylátové, silikonové a silikátové. „Ten hlavní rozdíl je v pojivu. Které je v omítce. A samozřejmě v kvalitě a životnosti. „Nejlepší variantou je silikonová omítka, protože díky tomu silikonu – tomu „hladkému“ povrchu má samočisticí schopnosti. To znamená, že špínu na nich dešťová voda je umyje. Tím se omítka čistí a nelepí se na ni prachové částice. Navíc silikon velmi dobře odolává kyselým dešťům,“ říká Martin Ištvánek, obchodní ředitel firmy STOMIX, výrobce omítek a zateplovacích systémů.

Levná klasika
Minerální omítky jsou vhodné především pro aplikaci na pórobetonové a betonové zdivo. Jsou dostatečně propustné, nehodí se ale do vlhkých prostor. Vápenocementové tenkovrstvé omítky se dají použít jak v exteriéru, tak v interiéru, sádrové jsou určeny pouze do interiéru, a to jen do prostor s minimální vlhkostí, naprosto nevhodné jsou například pro koupelny či sauny. Zaujmou především svým reprezentativním vzhledem. Výhodou je i jejich, mezi ostatními typy omítek nejnižší cena. „V mnoha případech chce zákazník dosáhnout silikonového, hladkého efektu a tak si pořídí minerální omítku a udělá si jen silikonový nátěr. Tím se změní vlastnost nasákavosti a změní se i samočisticí schopnost,“ poznamenává Ištvánek.

Široké uplatnění
Akrylátové tenkovrstvé omítky neobsahují cement a vápno, ale jejich pojivo funguje na bázi vodou ředitelné akrylátové nebo styrenakrylátové disperze. Tyto omítky se uplatní především na zateplovací systémy. Lze je aplikovat na beton, sádrokarton, jádrovou omítku, podklad ale musí být dokonale očištěn.

Důvěřujte jen kvalitě
Šlechtěné omítky bývají často mylně nahrazovány klasickými vápenocementovými štukovými vrchními omítkami, jejichž elasticita je výrazně nižší. Tím se zvyšuje riziko následného popraskání vrchní omítkové vrstvy včetně nátěru a vytváří se prostor pro pronikání vody. V důsledku působení atmosférických vlivů může docházet k následnému odmrzání štukových omítek. Proto je třeba na výběr dávat velký pozor.

text: Vladimír Iliev
foto: archiv

 

Napsat komentář