Nejprodávanější rodinné domy

NOVÝ KATALOG 2011 od Euroline Bohemia

Společnost Euroline Bohemia opět mile překvapila. Pro rok  2011 připravila  nový Katalog 756 projektových řešení rodinných domů,který stavebníky potěší  obsahem i širokou nabídkou domů. Euroline Bohemia, která se od roku 1998 zabývá především projektováním rodinných domů, slyší na přání svých klientů a také na dobu , ve které se nachází.

Obsah a nabídka katalogu je skutečně velmi  zajímavá. Euroline opět rozšířila svou nabídku domů o 22 novinek-především  oblíbených bungalovů, kterých je už v katalogu 116 typů. A nezapomněla ani na Vily, které jsou stále vyhledávanější – zvláště do městských a příměstských částí.
         

Další novinkou , která reaguje na požadavky současnosti, je nabídka základního domu ve variantách :
-odolný dům
– nízkoenergetický dům
– pasivní dům. 

Odolný dům

Sledujeme stále častěji, že globální klimatické podmínky se mění. Přírodní katastrofy, záplavy, vichřice se stávají naší každodenní realitou. 

Výstavba rodinného domu je v našich podmínkách většinou celoživotní investicí. Rodinný dům stavíme na několik desetiletí. Z těchto důvodů zařadila Euroline Bohemia do své nabídky  ODOLNÝ DŮM ,který  vychází ze základní nabídky , ale přitom vysoce převyšuje požadavky dnešních norem a legislativy na našem území. Klient, který chce investovat do  větší bezpečnosti vůči extrémům počasí určitě nezaváhá a na základě specielní objednávky si nechá vypracovat od Euroline variantu katalogového rodinného domu se zesílenými stěnami a konstrukcemi odolnými vůči  větru, sněhu, zemětřesení nebo ohni.

Nízkoenergetické a pasivní domy

Slovo energie se dotýká každého z nás. Zdroje energií jsou omezené a proto jejich cena neustále stoupá. Energie, která je ekologicky nezávadná a zároveň za ni neplatíme, je energie    Slunce. Domy, které se snaží v co největší míře využít sluneční energii ,jsou nízkoenergetické a  pasivní domy . Firma Euroline hledá optimální řešení pro svoje klienty a nabízí základní katalogový projekt  i ve variantách nízkoenergetického a pasivního domu. V projektu jsou navrženy stavební konstrukce s nadstandardními tepelně technickými vlastnostmi a moderní technologie vytápění (tepelné čerpadlo vzduch –voda, podlahové vytápění) a řízené větrání s rekuperací. Hranice spotřeby energie na vytápění v nízkoenergetickém domě nepřesáhne 50 kWh/m2 za rok, v pasivním domě nepřesáhne 15 kWh/m2 za rok. 

Aktivní dům

Společnost Euroline Bohemia ve spolupráci s dalšími renomovanými společnostmi v oblasti přináší další  novinku – rodinný dům   AKTIV.

AKTIV je aktivní ve spotřebě energie, to znamená, že v průběhu kalendářního roku více energie udělá než spotřebuje!Aktivně se chová k provozu domu díky inteligentnímu systému řízení, který kontroluje a plně automaticky řídí topení, chlazení, výměnu čerstvého vzduchu, osvětlení, kamerový a zabezpečovací systém, spouštění a zvedání žaluzií podle potřeby denního osvětlení a insolace.

Aktiv je vytápěn nízkoteplotním podlahovým vytápěním,zdrojem tepla je centrální větrací jednotka (obsahuje tep. čerpadlo vzduch –voda) s podporou solárního ohřevu vody a předohřevu přiváděného čerstvého vzduchu. Větrání je zabezpečené mechanickým větráním s rekuperací tepla.Výrobu elektřiny zajišťuje 36 výkonných fotovoltaických článků. Doplňkovým zdrojem tepla je krbová vložka s bezroštovým ekologickým spalováním. V případě,že by dočasně fotovoltaika nevyráběla dostatek elektřiny, je dům napojen na klasickou elektrickou přípojku.

Kontakt: 


EUROLINE BOHEMIA spol.s.r.o,
Třída Generála píky 3,613 00 Brno
bezplatná infolinka: 800 700 063

 34 OBCHODNÍCH ZASTOUPENÍ PO CELÉ ČR

www.euroline.cz

Napsat komentář