Nechte Slunce topit a ohřívat vodu

Ceny energií stoupají, zima na krku a ve vaší kotelně stále ještě stojí starý kotel s vysokými energetickými ztrátami. Neměli byste už konečně začít přemýšlet o modernizaci svého systému vytápění? Vždyť nejnovější kondenzační plynové kotle spotřebují v porovnání s těmi běžnými až o 30 % méně energie.

Kondenzační kotle totiž využívají pro vytápění a přípravu teplé vody téměř všechnu energii, kterou palivo obsahuje. Rozhodujícím faktorem jsou u kondenzační techniky vodní páry, které běžné spotřebiče nedokážou zužitkovat, takže odcházejí ve spalinách  komínem. U kondenzačních kotlů (například z nové řady Cerapur) však díky speciální konstrukci tepelného výměníku kondenzují páry už přímo v přístroji a uvolněné teplo předávají otopné vodě. Pokud navíc zkombinujete kondenzační kotel se solárním systémem, pomůže vám bezplatná sluneční energie ušetřit v průměru až 60 % energie potřebné pro přípravu teplé vody za rok, navíc tento „tandem“ v provozu šetří i životní prostředí.

Než naplníte vanu
Teplá voda je už po dlouhá staletí prostředkem, který lidé používají k uklidnění unavené a napjaté mysli i celého těla, k hluboké emocionální relaxaci. Zážitek umocní, když do lázně  přidáme sušené bylinky nebo vonný relaxační olej a ke koupeli si pustíme oblíbenou hudbu. I když dnes je teplá voda přímo z kohoutku pro nás naprostou samozřejmostí a neumíme si už ani představit, kolik hrnců vody by bylo nutné ohřát, abychom naplnili celou vanu, její „výroba“ něco stojí. Ti, kteří se k vytápění a ohřevu teplé vody rozhodli využívat zemní plyn, mají možnost při ohřevu vody a při vytápění významně ušetřit prostřednictvím kondenzačních kotlů.

Hodně tepla z mála energie
Úspornost kondenzační techniky spočívá v dokonalém využití energie obsažené v palivu. U konvenčního vytápění se její část v podobě spalin ztrácí a do atmosféry bez užitku uniká až 11 procent energie. Kondenzační kotle spaliny obsahující množství horké vodní páry „proženou“ speciálně upraveným tepelným výměníkem, ochlazují je a teplo v podobě zkondenzované vody předávají do otopného systému. Nejvíce kondenzačního tepla přitom lze získat, pokud teplota vody navracející se do výměníku nepřesahuje tzv. rosný bod vodních par ve spalinách, tedy je menší než 55 stupňů Celsia, což je charakteristické právě pro nízkoteplotní vytápěcí systémy. Při sečtení kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu lze za optimálních podmínek dosáhnout provozního normovaného stupně využití až v hodnotě 109 % (ve vztahu k výhřevnosti plynu), což v porovnání s klasickými kotli představuje až o čtvrtinu nižší spotřebu paliva.     

S regulací ještě lépe
Kromě kvalitního plynového kondenzačního kotle a solárních kolektorů je k tomu potřeba ještě chytrá řídicí jednotka, jejímž úkolem je sladit funkce obou zařízení tak, aby výsledkem bylo co nejvíce „muziky“ za co nejméně peněz. Patentovaný systém solární optimalizace SolarInside (Junkers) funguje na originálním a naprosto jednoduchém principu. Zatímco systémy s neregulovanými oběhovými čerpadly pracují vždy na plný výkon, chytrá řídicí jednotka dostává prostřednictvím čidla informace o aktuálním počasí a na základě toho se snaží maximálně využít sluneční energii. Když například ráno svítí slunce, čidlo zahřívání kolektoru rozpozná a vypočte, kolik energie může systém potencionálně tímto způsobem získat. Získanou hodnotu regulace porovná s údaji uloženými v paměti, a pokud je dostatečně vysoká, dostane pro vytápění a ohřev vody přednost sluneční kolektor. Plynový kotel může „odpočívat“ a k ohřevu vody v zásobníku se využívá pouze sluneční energie, čímž se sníží spotřeba plynu, a tedy i náklady na vytápění a ohřev vody. Ve chvíli, kdy pro konkrétní potřeby už solární energie nestačí, přijde na řadu znovu plynový kotel. Výsledkem tohoto patentovaného algoritmu řízení a regulace je nejen ona už zmíněná průměrná roční až 60% úspora energie získaná solárním ohřevem, ale navíc o dalších až 15 % nižší spotřeba plynu. Což je při dnešních cenách energií v rodinném rozpočtu skutečně znát.

Za zmínku však stojí i úspory provázející samotnou instalaci systému: je nejen jednoduchá a rychlá, ale protože regulace rozpozná automaticky uvedení všech systémových komponentů do provozu a přizpůsobí tomu svoje menu, snižuje nutné náklady na práci řemeslníků.
 
Text: idealni-bydleni.cz,
Foto: Junkers

 

 

Napsat komentář