Nebojte se hypotéky – Nové nástrahy

Jak jsme již psali v minulém čísle, v posledních letech zažíváme nejen boom hypoték, ale také výstavby a prodeje nových bytů realizovaných prostřednictvím různých developerských projektů. Tyto jsou velmi atraktivní alternativou oproti starší, převážně panelové zástavbě, ovšem financování takového bytu prostřednictvím hypotéčního úvěru může mít svá specifika a úskalí.

Je totiž zavedeným zvykem všech developerů, že prodávají jednotlivé byty dříve než je fyzicky postaví. Z toho plyne, že i úhrada kupní ceny je ovlivněna těmito specifickými podmínka a probíhá formou záloh a splátek v různých stádiích výstavby. Žádnou výjimkou není ani požadavek úhrady až 40ti procent z kupní ceny bytu a to ještě dříve, než je takový byt rozestavěný natolik, abychom ho mohli zapsat na Katastru nemovitostí a použit jako zástava pro krytí hypotéčního úvěru nebo úvěru ze stavebních spoření. Tato okolnost může být vážný problém pro potenciální kupce, kteří nemají dostatečný objem vlastních volných prostředků pro koupi takového bytu, případně nevlastní jinou nemovitost, kterou by bylo možné zastavit ve prospěch banky. Ale věřte, že i v takovýchto případech se rozhodně nejedná o neřešitelnou situaci.

Pomůže banka nebo finanční poradce
Na předchozím případě jsme tedy demonstrovali, že nejen u developerských projektů nastávají situace, kdy nelze využít pouze jeden typ úvěrového produktu, případně se spolehnout pouze na standardní obecné podmínky poskytování těchto produktů. Kupující je tak mnohdy nucen hledat řešení v různých kombinacích více typů úvěrů nebo v různých specifických podmínkách a možnostech pro poskytování úvěrových produktů u jednotlivých bank. V první řadě se nabízí poměrně známá kombinace hypotečního úvěru a úvěrů ze stavebních spoření. Výhodou takové kombinace může být například různá výše úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, u které není vyžadováno zajištění zástavou nemovitosti. Takový úvěr může dosahovat výše až 300 tisíc korun.

Příklad financování bydlení – koupě bytu
Pojďme se nyní opět podívat na jeden příklad z praxe Sophia Finance. Rodina Svobodových (dva dospělí se dvěma dětmi) plánovala v listopadu 2006 koupi nového bytu v hodnotě 2 800 000 Kč. U dvou různých stavebních spořitelen mají založené dvě smlouvy, na které po větším jednorázovém vkladu dále spořili po 2500 Kč měsíčně. Cílová částka na obou smlouvách je 500 000 Kč a na obou byl v listopadu nárok na čerpání úvěru ze stavebního spoření. Svobodovi nemůžou pro financování záměru uvolnit žádnou hotovost.

Popis financování
U obou stavebních spoření využijeme nárok na úvěr v plné výši cílové částky. Úroková sazba z úvěru bude 4,8 %, resp. 5 % a měsíční splátka úvěru 4000 Kč, resp. 3 000 Kč. Dlužná částka na žádné z obou smluv nepřesáhne 300 000 Kč. U dvou významných českých stavebních spořitelen je to hranice, do které se nepožaduje zajištění úvěru ručitelem. Zbývající část záměru (1 800 000 Kč) pokryje hypoteční úvěr. Jako zástavu použijeme kupovaný byt. Při dvacetileté době splatnosti s fixací na pět let předpokládáme úrokovou sazbu ve výši 4,4 % procenta ročních nákladů.
Tabulka 1: Složení měsíční splátky
Hypoteční úvěr 11 391 Kč
Úvěr ze stavebního spoření 1 4 000 Kč
Úvěr ze stavebního spoření 2 3 000 Kč
Daňové odpočty –1 058 Kč
CELKEM 17 333 Kč

Zdroj: Sophia Finance, s. r. o.

Měsíční zatížení
hypotéka stavební spoření 1 stavební spoření 2
Oproti takovéto kombinaci nabízí hypotéční banky různé typy takzvaných předhypotéčních, případně doplňkových úvěrů, které zpravidla poskytují za vyšších úrokových sazeb. Nicméně i tyto produkty mají své opodstatnění a v určitých případech mohou být pro kupující zajímavým a nijak zvlášť drahým řešením. Případně existují i jiná zajímavá řešení nabízená některými poskytovateli hypotečních úvěrů. Je zde například možnost čerpání části prostředků z hypotéčního úvěru na základě zajištění směnkou, tedy dočasně bez nutnosti aktuálního zajištění této částky zástavou nemovitosti.

Záleží na detailech
Je zřejmé, že základní konstrukce hypotéčních úvěrů je u jednotlivých bank téměř shodná, ovšem v konkrétních možnostech se mohou výrazně lišit, stejně tak ne všechna možná řešení a kombinace jednotlivých produktů musí být vhodná a ne příliš nákladná pro konkrétní požadavky a potřeby jednotlivých zájemců o koupi nového bytu.. Rozhodnutí zda jít rovnou do nějaké banky nebo využít služeb a možností nezávislého finančního poradce je na vás, ale mějte na paměti, že v naprosté většině případů existuje více možných řešení, mezi kterými by jste měli mít možnost si vybrat to aktuálně v dané situaci nejvýhodnější.

text: Roman Brož z mat. Sophia Finance
foto: archiv 

Napsat komentář