Modernizace a rekonstrukce výtahů

Stále častěji se objevují zprávy o zastaralých výtazích, které nalezneme ve spoustě starších domů po celé České republice. Velké procento výtahů v Čechách nesplňuje normy Evropské unie, neodpovídá dnešním standardům a skrývá se v nich celá řada nebezpečí. Nepodceňujte servis a případnou modernizaci výtahů.

Pravidelný servis výtahů a inspekční prohlídka

Povinností každého provozovatele (majitele) vyhrazeného zdvihacího zařízení je udržení tohoto zařízení v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím odborné servisní firmy, která disponuje patřičným oprávněním a kvalifikacemi. Provoz každého výtahu je podmíněn zajištěním odborné servisní služby a jeho pravidelnými kontrolami. Provádění prohlídek a servisu výtahů v provozu upravují předpisy a normy ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

U všech výtahů se pravidelně provádí inspekční prohlídka, která prověří jejich způsobilost a bezpečnost. Výsledkem inspekční prohlídky je také výpis, v němž jsou uvedena všechna rizika, jenž byla na výtahu shledána. Tato rizika jsou rozdělena do tří skupin podle výše rizikovosti. Podle charakteru a úrovně těchto rizik je poté v inspekčním protokolu uveden předpoklad pro odstranění provozních rizik, tedy následné opravy výtahů.

Technické a bezpečnostní normy

Moderní výtahy by měly splňovat technické i bezpečnostní normy. Po celém území České republiky platí normy, které jsou kompatibilní se zeměmi Evropské unie. Od roku 2004 je v platnosti norma ČSN EN 81-20, která stanovuje předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů.

Moderní výtahy

Nové typy výtahů by měly být vybaveny vnitřními dveřmi, speciálním brzdícím systémem nebo telefonickým propojením s nepřetržitou službou pro případ, že by v nich někdo uvázl. Kromě bezpečnosti musí výtahy plnit také svou základní funkci, tedy spolehlivě přepravovat cestující. Kromě výměny samotné kabiny výtahu je potřeba se zaměřit také na rekonstrukci a modernizaci elektroinstalace či výtahové šachty.

Výhody moderních výtahů

Moderní výtahy, splňující technické i bezpečnostní normy, mají spousty pozitiv. Kromě zvýšení bezpečnosti, dochází také ke zlepšení jejich spolehlivosti i jízdního komfortu. Nové bezpečnostní prvky, jako kabinové dveře či nehořlavé materiály, eliminují rizika při provozu. Moderní výtahy jsou navíc vyráběny v mnoha zajímavých materiálech a dekorech, což vytváří velmi příjemné prostředí pro cestující.

Výhody v bodech

  • maximální bezpečnost,
  • zvýšení rychlosti přepravy,
  • zvýšení kapacity a nosnosti kabiny,
  • zvýšení komfortu přepravy,
  • ekonomické výhody – snížení provozních nákladů,
  • estetický vzhled – zajímavé materiály i dekory, tichý provoz, apod.

Napsat komentář