Moderní zámková dlažba

Hitem posledních let se stává zámková dlažba. Vídáme ji nejen na parkovištích u hypermarketů, ale i na příjezdových cestách ke garážím. O její volbě rozhoduje především nízká pořizovací cena, snadná pokládka a také dlouhá životnost. Měli bychom ale zvážit její umístění – nehodí se totiž úplně všude.

Zámek z betonu
Betonové dlaždice jsou dvouvrstvé, vyráběné vysokotlakým lisováním na automatické lince. Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména vysokou pevnost, mrazuvzdornost a odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám, nízkou obrusnost, dobré adhezní vlastnosti a často i poměrně elegantní vzhled. Pokud se dlažba skládá z dlažebních kamenů, jejichž tvary umožňují vzájemnou vazbu – “zámek”.

Barevné varianty
V současné době je na trhu mnoho tvarů zámkové dlažby v několika barevných odstínech – základní jsou přírodní (šedá), červená, hnědá. Podle účelu použití si můžete vybrat dlažbu o tloušťce od 60 do 100 mm. Způsob pokládání zámkové dlažby je nutné zvolit podle plánovaného využití dlážděné plochy, očekávaného zatížení a podle únosnosti stávajícího podloží. Při pokládce zámkové dlažby je velice nutné mít dokonale zpevněný podklad. Pokud je chodník na navážce, musí se jednotlivé vrstvy řádně hutnit, aby nedocházelo k pozdějšímu sedání.

Beton na věčné časy
Při osazování obrubníků se, pokud je to možné, upraví rozteč mezi nimi podle násobků rozměrů. Dlažba se výškově osazuje cca 1 cm nad úroveň obrubníku, aby po zhutnění nebyla „utopená“. Pro hutnění dlažby se používá vibrační deska ochráněná tvrzenou pryží, nedochází pak k obroušení povrchu. Lepidlo na dlaždicích musí být naneseno v celé ploše. Zásadně nepoužívejte betonové zálivky. Životnost betonové dlažby je několik generací, životnost betonové zálivky je maximálně jedna zima. Po zadláždění celé plochy je lepší volbou realizovat vyplnění spár křemičitým pískem a následné zhutnění povrchu dokončit vibrační deskou s plastovou podložkou.Zajímavé řešení představuje zatravňovací plastová nebo betonová dlažba, které je po ekologické stránce velice šetrná.

Nášlapná keramika
Keramické dlaždice našich výrobců a dovozců se odlišují svými charakteristickými vlastnostmi. Rozdílné vlastnosti mají dlaždice určené k použití v interiéru a exteriéru, různé jsou vlastnosti dlaždic dekorativních a těch, které jsou určeny pro namáhané provozy. Základními požadavky pro keramickou dlažbu určenou pro venkovní použití jsou: pevnost v tlaku a ohybu (některé dlaždice mají pevnost srovnatelnou s žulou), nasákavost do 0,1%, úplná mrazuvzdornost a odolnost proti povětrnostním vlivům, proti působení chemikálií a opotřebení otěrem. Keramické dlaždice jsou vyráběny v mnoha barvách, s různými vzory nebo jako napodobeniny přírodních materiálů. Dalším keramickým materiálem pro zhotovení dlažeb mohou být některé typy nenasákavých mrazuvzdorných cihel. Pro tyto účely jsou zvlášť vhodné cihly šamotové.

Pár zlatých rad
Pro pokládání dlažby platí jedno zlaté pravidlo, že žádná stavba není tak malá a levná, aby si nezasluhovala profesionální přístup. Pro nadčasovou kvalitu dlážděné plochy je nezbytné správné stanovení skladby a tloušťky podkladních vrstev a jejich kvalitní, postupné hutnění po malých vrstvách. Jiné tajemství pro léta perfektně sloužící, rovné a nepropadající se plochy nehledejte ani doma, ani v zahraničí. Každá dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky, ploty, zdmi.

Spáry ovlivní výsledek
Velmi doporučujeme při osazování obrubníků respektovat skladebné rozměry dlažby, ušetříte si tak pracné dokončování detailů. U okrajů pak bude výsledná plocha působit čistě a elegantně. Při provádění pokládky dbejte na dodržování rovnosti spár. Rovněž doporučujeme dláždit plochu odebíráním dlaždic současně z více palet. Předejdete tak případnému kontrastu přechodných drobných barevnostních rozdílů na vydlážděné ploše, kterým se nevyhne skutečně žádný výrobce na celém světě. Nebojte se, po vyzrání plochy je za pár měsíců po problému.

Text: Zdeněk Lodyha

 

Napsat komentář