Moderní sečení vysoké trávy

Co je bubnová sekačka, na jaký typ trávy je určena, jaký typ je pro danou plochu nejvhodnější, nastavení výšky sečení, záběr stroje a svahová dostupnost a další.

V současnosti nejoblíbenějším strojem na sečení vysoké trávy jsou bubnové sekačky.

Co je bubnová sekačka?
Bubnová sekačka seče travní porost ocelovými noži, umístěnými na obvodu rotačního žacího disku. Sečený porost je odhazován žacím diskem na stranu. Dle šíře záběru má sekačka jeden nebo dva žací disky. Ručně vedené bubnové sekačky mají vlastní pojezd, výšku strniště je pevně dáno konstrukční výškou opěrného spodního disku většinou okolo 4cm. 

Na jaké typ trávy je určena?
Bubnové sekačky a adaptéry sečení VARI jsou vhodné pro sečení vzrostlého travního porostu i nepravidelně sečeného. Všechny sekačky jsou určeny především pro sečení trávy na seno nebo na krmení pro hospodářská zvířata na rodinných a malých farmách. Při dodržení správné techniky sečení lze velmi dobře sekat i polehlou trávu.

Co zajistí spolehlivé, bezpečné a pohodlné sečení?
Bubnové sekačky VARI jsou navrženy a vyrobeny dle nejnovějších poznatků v oblasti malé zahradní a zemědělské techniky. Sekačky VARI  převyšují ostatní výrobky na trhu svojí kompaktní konstrukcí, bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy dle evropských bezpečnostních norem, snadnou manipulací a neomezeným pracovním nasazením.Vynikají snadnou ovladatelností, tichým, výkonným a úsporným motorem HONDA a bezproblémovou údržbou.

Vlastní sečení zajišťuje žací disk se čtyřmi ocelovými noži. Společnými rysy všech bubnových sekaček VARI je revoluční technické řešení dvojitého žacího disku se zesíleným okrajem, který zaručuje vysokou pevnost disku a spolehlivou ochranu žacích nožů. Patentově chráněné uložení čtyř výkyvných nožů pod úhlem 3° zaručuje, že se při nárazu o kámen nože pootočí a nepoškodí.  Pohon žacího disku je vybaven automatickou brzdou, která zastaví disk ihned po odpojení pohonu. Obsluhu chrání před odletujícími částmi sečeného porostu krytování v plném profilu dráhy nožů žacího disku.Řádkování sečeného porostu usnadňuje demontovatelná boční zástěrka.

TIP: vždy vybírejte samochodnou bubnovou sekačku, stroje bez pojezdu mají sice lákavou cen, ale ta není adekvátní zvýšené námaze a náročnosti při práci.

Jaký typ je pro danou plochu nejvhodnější?
Na menší plochy – DS-521 Líza se záběrem 56 cm, díky snadnému ovládání s minimálními nároky na sílu obsluhu je vhodná i pro ženy. Je skladná, takže se snadno dá přepravit v běžném osobním automobilu a nezabírá mnoho místa při uskladnění. Líza je hobby stroj pro konečného uživatele, kterému bude spolehlivě sloužit mnoho sezon.

Větší plochy a výrazně svažité terény  –  BDR-595 Adela se záběrem 56 cm, historicky nejúspěšnější bubnová sekačka na trhu s vysokým výkonem sečení. Díky geniálnímu tvaru předního krytu si poradí i s velmi přerostlými porosty. Má volnoběžky v kolech pro snadné otáčení na koncích řádků a snadnou ruční manipulaci. Adela je vhodná jak pro soukromé tak i komerční využití a díky její vysoké životnosti není omezena doporučená plocha sečení.

Velké rozlehlé plochy  –  BDR-1200 – se záběrem 120 cm, dvoububnové provedení a výkonný motor HONDA, ideální pro sečení velkých lučních ploch s velmi nízkou spotřebou paliva a nízkým měrným tlakem kol na pudů. Pro snadné otáčení, udržování rovného směru jízdy ve svažitém terénu je vybavena směrovými brzdami. Pro zvýšení pohodlí obsluhy je možno připojit bržděnou sulku.

Všechny diskové sekačky VARI používají patentovanou a inovativní konstrukci žacích disků a tak i Hobby sekačka Líza má stejně vysoký standard a kvalitu sečení jako profesionální BDR 1200.

Vlastníte motorovou jednotkou VARI a malotraktor VARI a nemáte malou převodovku s aktivním vývodem?
Pokud vlastníte pohonnou jednotku VARI stačí zakoupit samochodný adaptér, bubnovou sekačku BDR-600.2 nebo BDR-600.4, podle toho, zda máte dvoutaktní nebo čtyřtaktní motor. Jednoduše připojíte motor a můžete okamžitě sekat vysokou trávu v kvalitě VARI.

Existuje adaptér bubnového sečení k převodové skříni řady T-19 nebo DSK-316?
Ano, stačí pořídit adaptér bubnového sečení SAMSON – 56 se záběrem sečení 56 cm. Tento profesní adaptér se vyznačuje velmi robustní konstrukcí pohonu. Žací disk je poháněn kardanem přes hypoidní uhlové soukolí v kuličkových ložiskách. Pro majitele lištových adaptérů tato disková sekačka představuje rychlé a praktické řešení, jak zmodernizovat sekačku na vysokou trávu, protože všechny nové adaptéry VARI jsou plně kompatibilní s prvním výrobky Terra a VARI.

Jak nastavit výšku sečení?
Je to jednoduché. Bubnové sekačky VARI mají pevně nastavenou výšku sečení na cca 4 cm, což zaručuje, že strniště bude dostatečně vysoké na to, aby konce travních stébel příliš nezasychaly. Díky velkému spodnímu disku nedochází v nerovném terénu k „zakusování“ nožů do země jako u sekaček s jednouchým plochým vystřiženým diskem, což má vždy za následek strniště s téměř nulovou výškou a poškození nožů nebo deformaci žacího disku a následné škodlivé vibrace celého stroje. 

Jaké je doporučení pro pracovní záběr stroje ?
Hlavní zásada zní: vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru sečení hustotě a kvalitě porostu. Pokud je sečený porost velmi hustý, prorostlý, podehnilý nebo polehlý, je nutné úměrně tomu snížit šíři záběru stroje tak, aby nedocházelo k velkému snižování otáček žacího disku a tím ke snížené kvalitě sečení.

Maximální záběr daný konstrukcí disku nedoporučujeme využívat. Obsluha nikdy nedokáže stroj vést v terénu dostatečně rovně a přesně, aby došlo k posečení porostu v celé šíři záběru disku a nevznikala nedosečená místa. Doporučujeme proto stroj vést při sečení tak, aby plastový kryt žacího disku zasahoval asi 5-10 cm do posečeného porostu.Při sečení postupujte porostem tak, abyste měli neposečený porost vždy na levé straně stroje.

Jsou nutná nějaká bezpečností opatření při sečení?
Obsluha by hlavně měla zajistit, aby byl porost před použitím stroje zbaven pevných těles (jako jsou kameny, dráty, volné stavební zbytky atp.), které by mohly být vymrštěny, nebo by mohly poškodit stroj. Stroje VARI jsou oproti konkurenci vybavena prvky pasivní i aktivní bezpečnosti, jako je krytování žacího disku v plné šíři záběru včetně prostoru mezi koly, bezpečnostní automatická brzdy pohonu žacího disku nebo nezávislé zapínání pojezdu a sečení sekačky. Již dnes všechny stroje VARI splňují přísné bezpečností normy EU.

Poradí si bubnová sekačka i s nerovným terénem?
Při sečení v nerovném terénu je nutné dbát na to, aby spodní disk neustále klouzal po zemi a neodskakoval. Odskakování disku má za následek nekvalitní vysečení porostu a nerovné strniště.

Jaká je svahová dostupnost bubnových sekaček?
Svahová dostupnost bubnových sekaček VARI je 10°. Tento údaj je tzv. bezpečná svahová dostupnost, kdy skutečná naměřená hodnota je vydělena normou daným bezpečnostním koeficientem. Vždy dbejte své vlastní bezpečnosti, protože na svahu hrozí vždy podklouznutí obsluhy s možností zranění. Motory HONDA mají náklon omezen na 20° dlouhodobě a 30° krátkodobě, takže zadření motoru ve svahu nehrozí.

Při sečení na svazích jezděte nejlépe po vrstevnici svahu. Dbejte také na to, aby motor bubnové sekačky měl dostatečnou náplň co nejkvalitnějšího motorového oleje, který výrobce doporučuje a dodržujte intervaly výměny. 

Text a fotogafie: www.vari.cz

Napsat komentář