Kvalitní nízkoenergetické domy pro všechny

Spojení výroby kompletního vlastního stavebního systému a stavební a projektové činnosti  se firmě Betonové stavby – Group s.r.o. ,Klatovy (působící na českém trhu již od roku 1993) vyplácí. Doplněním o kvalitní odborný stavební servis vzniká ucelená a cenově příznivá nabídka kvalitních nízkoenergetických rodinných domů.

Základem budoucí kvality každé stavby je výběr kvalitního stavebního materiálu a projekt „ušitý na míru“ přesně na požadavky zákazníka a danou lokalitu stavby. Firma Betonové stavby – Group s.r.o. Klatovy v současné době nabízí na trh aktualizovanou verzi celkem osmi základních typových projektů pod názvem   BS VARIACE I – VIII .  Díky své menší velikosti, malému požadavku na velikost pozemku a kvalitní vnitřní dispozici si zákazníci  oblíbili dům BS VARIACE VIII. Jedná se o samostatně stojící  dům menší kategorie – 3 + 1 pro  4-člennou rodinu s venkovní terasou . Dům je řešen jako jednopatrový s možností rozšíření o obytné podkroví. Dům je vhodný pro rovinaté popř. mírně svažité zakládání, dispozici domu je možné dále upravovat (zrcadlově, varianta s přistavěným garážovým stáním, či garáží atd.). 


Základním použitým stavebním materiálem pro obvodové zdivo je inteligentní stavební systém LEGOTHERM s tepelným odporem zdiva bez omítek R = 4,25 m2K/W      (s tepelně – izolačními omítkami R=4,54 m2K/W, U= 0,22 Wm-2K-1). Tyto výborné tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva š.365 mm zabezpečuje průběžná vložka z tvrzeného samozhášivého polystyrénu tl. 120 mm v kombinaci s liaporbetonovou částí tvárnice. Díky vysokému tepelnému odporu obvodového pláště stavby a při použití kombinovaného elektrického popř. plynového kotle nepřesáhne potřeba výkonu kotle hodnotu 4 – 6 kW. Systém LEGOTHERM nabízí dokonale přesné výrobky pro zdění na minimální tloušťky celoplošně nanášeného lepidla, což jednak eliminuje vznik tepelných mostů a dále výrazně zrychluje vlastní výstavbu a snižuje její náročnost. Zdivo LEGOTHERM zajišťuje mimořádné tepelně izolační vlastnosti s nadstandardní akumulací tepla bez nutnosti dodatečného zateplení v nízkoenergetickém standardu.  

Stropy jsou řešeny z polomontované filigránové konstrukce BSK- PLUS. Pro příčky a  vnitřní nosné zdivo jsou použity přesné a zámkové nosné liaporové tvárnice a  příčkovky LEGOTHERM, základové pasy jsou sestaveny z bednících dílců. Komínové těleso je navrženo v provedení BLK (betonové lehčené komíny s korozivzdornou vložkou). Celý systém hrubé stavby  je doplněn klasickým sbíjeným krovem, krytinou BRAMAC a oplechováním z CU plechů. 

Vlastní stavebnice (dodávka materiálu od BS – Group s.r.o.) přijde na částku cca 235.000,- Kč , hrubá stavba domu při obestavěném prostoru 393 m3 se pohybuje v ceně cca 820.000,- Kč včetně zemních a základových prací, stavba „ na klíč“ tohoto domu cca 1.590.000,- Kč (CÚ 1Q/11). 

Firma své typové projekty nabízí i samostatně společně s materiálem pro stavby svépomocí popř. pro kombinované dodávky, na které je schopna zajistit základní zaškolení pracovníků investora či provádějící stavební firmy. 

U staveb na klíč se provádí stavby v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Nabídkové ceny se kalkulují individuálně v odvislosti od konkrétní projektové dokumentace. 

Typový dům BS VARIACE I – VIII

Na vyžádání klienta firma zpracuje i atypickou projektovou dokumentaci s řešením veškerých požadavků klienta (dům větších rozměrů nebo atypických tvarů, výrazná svažitost stavební parcely, částečné využití RD pro podnikání či jinou činnost atd.) Tyto záležitosti s Vámi pracovníci firmy rádi osobně projednají, a nabídnou takové řešení, které bude klientovi doslova „ušité na míru“. Celková doba výstavby při stavbě „na klíč“ nepřesáhne 6 měsíců. 

Betonové stavby – Group s.r.o.
Předslav 99
339 01 Klatovy  
tel.: 376 315 115, 376 314 246
fax: 376 315 654
e-mail: info@betonstavby.cz
web:  www.betonstavby.cz

   – PRO LIDI s vlastním názorem !

Napsat komentář