Kupujeme dům po internetu – 2. část

Hledáme vzory smluv
Smlouvy, díky kterým majitel získal svou nemovitost, se nazývají v právní řeči – nabývací tituly. Je to například kupní smlouva, darovací smlouva nebo rozhodnutí o vypořádání dědictví. Je důležité, aby majitel měl tyto dokumenty v pořádku. Pokud totiž má špatně napsaný nabývací titul, není z hlediska práva ani vlastníkem nemovitosti a do právní nejistoty může dostat i vás. Správnost nabývacích titulů musí posoudit právník. Určitou představu si můžete udělat, pokud si pročtete na internetu vzory těchto smluv. Například na http://vzory-smluv.hyperinzerce.cz/ můžete najít vzory těchto smluv od právní firmy Global servis.

Internet jen informativně
Jediná spolehlivá možnost, jak získat s jistotou komplexní a platné údaje z katastru nemovitostí, je podat si oficiální žádost o výpis z katastru nemovitostí. Pouze úředně ověřený výpis totiž reflektuje aktuální stav. Jen tam zjistíte, zda není na nemovitosti nějaké zástavní právo, omezení užívání nebo zda se nemovitost v této chvíli nepřepisuje na někoho jiného (takzvaná plomba). Například pokud má nemovitost spoluvlastníky, tak ti mají po tři roky předkupní právo. Je třeba o této skutečnosti vědět a náležitě ošetřit.

Na návštěvě na stavebním úřadu
Před rozhodnutím o koupi je rozumné také vykonat návštěvou příslušného stavebního úřadu. Které to je pracoviště a kam vaše nemovitost podle obce spadá, zjistíte na serveru státní správy www.statnisprava.cz. Poskytne vám i adresu daného katastrálního a stavebního úřadu. Zde se dají zjistit zajímavé věci. Předně zde zjistíte územní a regulační plán obce a ověříte si, zda vůbec budete moci nějak svou nemovitost dostavovat či přestavovat. Mnohdy bývá územní plán obce dostupný i na internetu. 

Životně důležité sítě
Stavební úřad vám také udělá jasno v otázce, zda se v dané lokalitě nacházejí inženýrské sítě a jaké jsou možnosti jejich napojení. Sítě na hranici pozemku ještě neznamenají bezproblémové napojení, protože toto vedení může být již přetížené, v důsledku čehož napojení není možné. Oddělení styku se zákazníky správce daných sítí, nám může možnost napojení dané nemovitosti hravě zjistit. Chybějící rozvody inženýrských sítí vás od koupě pozemku nemusí odradit, ale mohou ovlivnit cenu pozemku, protože investice do stavby budou vyšší. Nepříjemné může být, když se některé sítě v dané lokalitě vůbec nenacházejí. Například pokud není v obci rozvod plynu, ještě to není na překážku, lze ho nahradit jinými zdroji, elektřinou, případně speciálními plynovými nádržemi na jeho uskladnění.

Transakce nakonec
Pokud jste se zdárně prokousali všemi nástrahami, pak ještě zbývá pečlivě zvážit poslední krok. Tím je podpis kupní smlouvy, zaplacení a převod nemovitost.Měli byste vědět, že zaplacení kupní ceny nevede k faktickému převodu vlastnictví. Převod vlastnictví je uskutečněn pouze povolením změny vlastnického práva v katastru nemovitostí. Proto není rozumné prodávajícímu ihned po podpisu smlouvy převést peníze. Realitky někdy nabízejí úschovu peněz, ty serióznější zprostředkovávají notářskou úschovu peněz. Internet vám ale umožňuje jednodušší řešení. Můžete pověřit vaši banku, aby vám zřídila takzvaný vázaný účet. Na něm jsou peníze “vázány“ jednoduchým způsobem. Banka uzavírá s oběma stranami smlouvu o vedení jistotního neboli vázaného účtu, kde je stanoveno za jakých podmínek budou peníze na účet vloženy kupujícím.

Mít svou kontrolu
Jelikož bude takový účet na vaše jméno a bude vaším majetkem, máte pomocí internetového bankovnictví neustálou kontrolu, zda na něm vaše peníze stále jsou. S penězi sice bude disponovat pouze banka, která dohlídne na plnění podmínek smlouvy, ale vy zase můžete klidně spát. Dokud nebudete zapsán v katastru, jako vlastník (což si můžete dát jako podmínku do smlouvy), peníze neodejdou. Pokud k zápisu nedojde během jednoho roku, banka smlouvu zruší a peníze vám vrátí. Ještě lepší zpráva je, že tato služba je zhruba o polovinu levnější než notářská úschova.

Text: Zdeněk Pokorný

Napsat komentář