Krb nejen jako ohřívač vody

Teplo z krbu patří mezi ty nejvíce příjemné. Jeho tradice sahá v historii stovky let zpátky a jeho obliba navíc v současnosti stoupá. Teplo z něj dokážeme přenést do všech místností našeho domova a tak jej co nejvíce využít – a třeba i jako výměník teplé vody. Pro správný výběr krbové vložky se ale vždy raďte s odborníky.

Krbové vložky dokáží ohřívat i vodu
Krbové vložky s teplovodním výměníkem však mají různá specifika, která je nutno dodržet z hlediska jejich naprosto bezpečného provozu. V tomto systému je samozřejmostí pojišťovací ventil. Soustava také musí být buď napojena na záložní zdroj elektrické energie, anebo musí mít dostatečně velkou otevřenou expanzní nádobu. V jiném případě musí být napojena na vodovodní řad nezávislý na dodávce elektrické energie.

Vždy hledejte odborníky
Pro letní provoz odborníci doporučují mít na tuto vložku napojený dostatečně velký výrobník teplé užitkové vody. Krbové vložky s teplovodním výměníkem také musí mít odpadní potrubí napojené přímo do kanalizace. Všechny havarijní funkce musí být ovládány termoventily. V žádném případě nesvěřujte montáž firmě, která s tímto nemá zkušenosti a nemůže se prokázat zaškolovacím certifikátem, který tuto firmu opravňuje k montáži na daný typ vložky. Pokud vám montážní firma nevystaví kopii tohoto oprávnění, žádná pojišťovna vám případně vzniklou škodu zapříčiněnou neodbornou montáží neuhradí.

Bezpečnost především
Při výběru místa, kde bude krb instalován, je třeba získat souhlas místně příslušného stavebního dohledu, obvykle zastoupeného oblastním kominickým mistrem. Totéž platí pro opatření k zajištění nezbytného odvětrávání a ventilace místnosti, a to vzhledem k závislosti její velikosti na instalovaném tepelném výkonu. Místnost, kde se bude instalace provádět, musí být zabezpečena proti mrazu a dobře větraná. Mimořádnou pozornost věnujte instalaci v místnostech s utěsněnými okny nebo v případě, že jsou instalovány mechanická ventilační zařízení vnitřního vzduchu. Zásobování spalovacím vzduchem musí být zajištěno za každých podmínek. Například teplovodní krb „MAXIFLAM“ spotřebuje zhruba 75 metrů krychlových spalovacího vzduchu za hodinu. Taktéž je třeba pravidelně kontrolovat přetlak vody v zařízení odečtením hodnoty manometru. Doporučujeme vám uzavřít smlouvu o provádění údržby, protože nejsnazší je nechat provést tyto činnosti odbornou firmou v rámci každoroční pravidelné prohlídky topného zařízení.

Základem je CPV
Centrální přívod vzduchu umožňuje přivádět do spalovací komory krbové vložky vzduch pro hoření z exteriérů, předsíní a technických místností. Krbové vložky i krbová kamna s CPV nejsou závislá na množství vzduchu ve vytápěném interiéru, neodebírají mu jeho přirozenou vlhkost, nesnižují kvalitu vzduchu a obsah kyslíku. Přispívají tak nejen k udržení příjemného klimatu vašeho domova, ale také snižují náklady na energii. Nespotřebovává se totiž již jednou ohřátý vzduch z místnosti. Krbová vložka s CPV je vhodná pro stavby krbů v nízkoenergetických domech.

Na dřevu záleží
Každý výrobce krbů doporučuje spalovat kvalitní palivo s vlhkostí pod 27 procent. Proto se nejdříve upravuje sušením na vzduchu, kdy se obvykle skladuje ve vnějším prostředí po dobu dvou let chráněno proti povětrnostním vlivům. Pouhým okem však nejste s to posoudit úroveň zbytkové vlhkosti. Nedostatečně vysušené a čerstvé dřevo zapříčiňuje vysoký obsah emisí ve spalinách. Na stěnách spalovací komory, na skle (začerňuje se), na kouřovodech a v komíně se potom usazují těžké saze a tvoří se dehet. Vysoký obsah vody v palivu zároveň stále ochlazuje proces spalování a výrazně tak snižuje jeho kvalitu a účinnost. Spotřeba dřeva pro jmenovitý výkon 10-12 kW (podle typu použité krbové vložky), je okolo 4 kg za hodinu. Balík garantovaného „suchého“ dřeva o hmotnosti 15 kg vyjde na 60 Kč. Další možností je spalovat dřevěné brikety

Shrnuto
1. Prvním krokem tedy je, ujasnit si, pro jaký účel a kam krb nebo kamna pořizujeme. Dále jaký typ si můžeme pořídit. Zda elektrický nebo plynový, v případě bytů, či klasický, ve kterém topíme dřevem.
2. Spojení pružného topidla, jako například krbu a moderního automatického vytápěcího zařízení, nám může přinést požadovaný komfort i ekonomii vytápění.
3. Je možné stavět krby otevřené, tedy bez topného systému, nebo krby uzavřené.
4. Uzavřené krby, ať už teplovodní, horkovzdušné nebo horkovzdušné s rozvodem vzduchu jsou připojeny na topnou soustavu. Je možné využít i teplovzdušné vložky k vyhřívání radiátorů.   

text: Vladimír Iliev
foto: Arkiane, WIN, archiv autora

 

Napsat komentář