Kouzlo živého plotu

Živý plot je nejlepším způsobem, jak ohraničit pozemek. Ale nejen to, i uvnitř se jím dají dělit různé části zahrady podle funkcí, aby vznikly přirozené prostory pro odpočinek a další aktivity.

Živé ploty vytvářejí příjemná zákoutí, chrání nás před větrem, hlukem a prachem a zejména působí dekorativním, relaxačním dojmem. Pokud chceme mít plot stejnoměrný, s ostrými rysy a jasnými hranicemi, rozhodneme se pro stříhaný živý plot. Volně rostoucí plot si většinou nárokuje s přibývajícími léty větší prostor, ale o to méně práce, u stříhaného je tomu naopak.

Vhodné keře
Volný plot lze vytvořit prakticky ze všech okrasných keřů i menších stromků domácího i cizího původu. Záleží pouze na naší fantazii a nárocích jednotlivých druhů, přičemž kombinování vícero rodů a druhů je přirozenější a efektnější. U stříhaných plotů je volba vhodných druhů poněkud omezenější, ale při dodržení určitých zásad lze stříhat velké množství dřevin. Stříhaný živý plot zvolíme především tam, kde není místa nazbyt. Tím, že plot budeme každoročně tvarovat, nemusíme mít strach, že nám „přeroste přes hlavu“. Ne každá rostlina je vhodná pro stříhaný živý plot. Rostliny musí po seříznutí bez problémů obrůstat novými výhony, ale růst by neměl být příliš rychlý, abychom plot nemuseli stále stříhat. Proto si stříhané ploty dále rozdělíme podle toho, jsou-li z listnatých opadavých nebo stálezelených anebo jehličnatých dřevin.

Vhodný habr
Každá skupina se hodí pro jiné účely: pro naše klimatické poměry jsou domácí opadavé listnáče nejméně problematické a většinou i nejlevnější, rostou rychle a jsou odolné. Mezi nejlepší patří habr (Carpinus betulus). Habr ve volné přírodě roste jako velký keř až středně vzrostlý strom. Vyznačuje se mimořádnou regenerační schopností, ze spících pupenů se můžou tvořit nové výhony i na velmi silných větvích. Proto habry obvykle dobře snáší i radikální seříznutí. V době rašení je mimořádně dekorativní, neboť jeho mladé výhony jsou krásně svěže zelené. Listy na podzim z velké části zaschnou na větvích, zhnědnou a opadávají až při rašení následující jaro.

Podmínky a růst
Habrové živé ploty je možné udržet i ve velikosti kolem 50 cm, ale dají se při „troše“ trpělivosti dopěstovat i do velikosti kolem 5 metrů. Na jeden běžný metr se vysazuje 3 – 6 rostlin v závislosti na aktuální velikosti rostliny a na stupni naléhavosti, jak rychle očekáváme reprezentativní vzhled živého plotu. Habr vyžaduje půdu dobře propustnou, neutrální až vápenitou. Poměrně dobře se přizpůsobí i životu v kamenité půdě na sušším stanovišti.

Vhodné rostliny
Další vhodné rostliny do živého plotu jsou buk (Fagus sylvatica: 1 – 8 m), ptačí zob (Ligustrum “Atrovirens”: 0,5 – 2,5 m), javor polní (Acer campestre: 1 – 4 m), dřín (Cornus mas: 0,5 – 3 m) apod. Další podskupinu tvoří kvetoucí keře, které se hluboce netvarují, ale v předjaří jen lehce zastříhnou. Nejlepší jsou 0,5 – 1 m vysoké druhy mochny (Potentilla fruticosa) a tavolníku (Spiraea japonica). Stálezelené listnáče mají jen okrajový význam, ale za určitých podmínek jsou velmi pěkné: zimostráz (Buxus sempervirens), hlohyně (Pyracantha coccinea), popřípadě bobkovišeň (Prunus laurocerasus).

Jehličnany jsou dražší a „pomalejší“
Z jehličnatých druhů je třeba především jmenovat domácí tis (Taxus baccata: 0,5 – 4 m), který má mnoho vynikajících vlastností a kvalitativně stojí na samém vrcholu. Nevýhodou je pomalý růst a vysoké ceny. Levnější a rychlejší alternativou je túje neboli zerav (Thuja occidentalis), kdy u sloupovitých kultivarů je střih minimální. Živý plot z tújí vytvoříme nejčastěji z dvou až tříletých sazenic. Podle velikosti koupených rostlin je lze vysazovat buď přímo na místo, kde bude živý plot, nebo je lze vysadit do záhonu a nechat dorůst.

Jak sázíme
V případě vysazování přímo do živého plotu by měly být rostliny od sebe vzdáleny 40 až 50 centimetrů, při dopěstování v záhoně je optimální vzdálenost zhruba 20 centimetrů. Nejčastěji se setkáme se sazenicemi vysokými 10 až 40 centimetrů. Vzrostlejší rostliny jsou samozřejmě mnohem odolnější a dříve se dočkáme požadované výšky a hustoty plotu. Jsou ale také mnohem dražší. Zatímco cena deseticentimetrové rostlinky se pohybuje kolem 10 korun, cena té čtyřiceticentimetrové kolem 70 korun. Ve vhodných polohách jsou dobré i cypřišky (Chamaecyparis lawsoniana) a smrky (Picea abies nebo P. omorica).

text: Vladimír Iliev
foto: archiv 

 

Napsat komentář