Konvektory vedou před radiátory

V dnešních novostavbách už na zastaralé radiátory nenarazíte. Nahradily je totiž pro estetiku interiéru laskavější konvektory, které taktéž obyvatelům nabízejí více příjemných vlastností. Kromě vytápění i ochlazování vzduchu během horkého léta.

Jak řídit konvektor
Technicky jsou konvektorová tělesa určena pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem. Regulaci lze volit s ohledem na použitou jednotrubkovou případně dvoutrubkovou soustavu. Odklápěcí koncové díly řeší jednoduchý případ pro umístění manuálně ovládaného ventilu přímo pod krytem, případně lze použít termostatickou hlavici s odděleným nastavením a kapilárou. V případě instalace jednotrubkové otopné soustavy doporučujeme využít možnosti regulace přes zónový ventil s napojením na programový termostat v referenční místnosti. Regulační klapka dokáže omezit výkon konvektoru o plnou polovinu a slouží tak jako jednoduchý regulační prvek v okruhu. Funkce a výkon tělesa tak plně závisí na její poloze, teplotě a rychlosti protékajícího topného média.

Aby proudil vzduch
Konvektory jsou díky svému nízkému obsahu vody a svému vysokému koeficientu tepelné vodivosti ideální pro nízké teplotní spády v kombinaci s kondenzačním kotlem. Malý objem vody v systému vytváří minimální setrvačnost a umožňuje pružnou regulaci celé topné sestavy. Konvektor může být konstrukčně uspořádán tak, že v zimním období lze proud vzduchu usměrnit klasicky vzhůru, ale v období letním, kdy je požadavek na dochlazování, lze vzduch vyfukovat tečně k podlaze místnosti až do vzdálenosti 4 m – tím je vyvolán efekt lehce proudícího chladného vzduchu i v lokalitách od okna vzdálených. Díky napětí 12 V jsou všechny konvektory bezpečné i pro aplikace v mokrých prostorách. Tělesa jsou buď s přirozenou konvekcí, bez ventilátoru a s menším výkonem, nebo s vynucenou konvekcí, s ventilátorem, s vyšším a regulovatelným výkonem.

Vypněte hlučný ventilátor
Mohou být ale i podlahové konvektory kombinované, které umožňují topný výkon ve stejné výši, jako klasické sestavy s ventilátorem. Po jeho vypnutí přechází na režim z přirozenou konvencí. Vypnutí ventilátoru je výhodné z hlediska hluku při umístění konvektorů v ložnicích a dětských pokojích, kde se v nočních hodinách stejně přechází na noční útlum, což znamená, že se snižuje teplota v místnosti po dobu spánku. V prostorách jako jsou kanceláře, veřejné budovy, obývací pokoje a autosalony, prostě všude tam, kde šum ventilátorku není rušivý, lze použít konvektor vyvinutý pouze na provoz s nuceným prouděním vzduchu. Přitom stejnosměrné 12 V DC motory ventilátorů mají extrémně malou spotřebou elektrické energie. Například pro 1m dlouhý konvektor je denní průměrná spotřeba elektřiny 2 až 3 W.

Parapetní konvektory
Tyto konvektory jsou zcela novým typem topných těles na našem trhu a vzbudily nebývalý zájem nejen projektantů, ale rovněž široké veřejnosti. Podstatou je, že parapetní teplovodní těleso (Fan-Coil) je zabudováno přímo ve stěně pod klasickým oknem, tedy v parapetu, který je součástí dodávky topení. Není proto potřeba do prostoru na stěnu pod okno umísťovat klasický radiátor. Topení je umístěno přímo pod okenním sklem odkud je nasáván studený vzduch a ohřátý vyfukován do interiéru, a rovněž je možno proud vzduchu uzpůsobit obráceně. Konvektor je tak jako u vybraných typů podlahových konvektorů možno použít v letních měsících i pro dochlazování. Parapetní konvektory jsou vyráběny pouze s vynucenou konvekcí, aby byl zachován předepsaný tepelný výkon v daném interiéru. V základu se tělesa skládají z nosné konstrukce, lamelového výměníku tepla, kvalitního ventilátoru s bezpečným 12V napětím, vaničky pro odtok vody (u chlazení) a krytových komponentů – parapet v základním dřevěném provedení včetně hliníkové mřížky. Povrchové úpravy parapetů budou dokončeny na místě podle představ zákazníka.

Topné lavice
Konvektory ale mohou být i v provedení stupínek, sokl nábytku a lavice. Široká škála provedení a výkonů umožňuje jejich umístění do jakéhokoliv typu prostor, aniž by se tím narušila kompaktnost interiéru. Takové řešení využívá prostory v kuchyňských linkách, parapetech, nášlapných stupíncích pod okny, schodech a lavicích pro umístění topidel. Lavice je opatřena krycí deskou (pozor, desku je nutné objednávat zvlášť), která bez problémů snese statické zatížení a je vhodná i k sezení.

Text: Zdeněk Syrový
Foto: Archiv autora 

 

Napsat komentář