Komfort v bytě a teplá voda

Nibe Heating (Nibe Vytápění) je největší výrobce výrobků pro vytápění domácností a vedoucí firma v severní Evropě. Dodáváme výrobky, které zásobují domácnosti teplou vodou a zajišťují příjemné vnitřní klima obytných prostor. Během let se škála výrobků vyvinula ze zcela základních provedení až k technologicky špičkovému řešení vytápění, ventilace, chlazení a rekuperace tepla.

Prodej je rozdělen do následujících oblastí výrobků:
• Tepelná čerpadla (země-voda, voda-voda, vzduch-voda venkovní, vzduch-voda ventilační)
• Kotle pro domácnosti
• Ohřívače vody
• Moduly pro dálkové vytápění

Šikovní specialisté
V případě použití tepelného čerpadla systému země – voda, kde odebíráme energii z povrchové vrstvy půdy nebo z hlubinného vrtu, lze tepelné čerpadlo doplnit o nástavbový modul NIBE FLM 30, který zajišťuje ve vytápěném objektu řízené větrání a odsávaný vzduch využije pro regeneraci zemního vrtu nebo kolektoru. Použitím tohoto modulu zajistíme větrání domu a docílíme vyššího topného faktoru tepelného čerpadla, a tím zvýšíme provozní úspory. Další z řady tepelných čerpadel země – voda firmy Nibe je Fighter 1320. Čerpadlo je určené pro větší objekty a je vyráběno ve výkonových variantách 20 až 40 kW. Toto zařízení obsahuje dva samostatné kompresory, což umožňuje řízení vytápění a ohřevu vody velmi efektivním způsobem. Při potřebě vyšších výkonů je možné propojit a společně řídit kaskádu až devíti těchto čerpadel a tím získat potřebný výkon.

Energie ze vzduchu
V nabídce firmy Nibe jsou také tepelná čerpadla vzduch – voda Fighter 2005 a Fighter 2010. Jedná se o venkovní jednotky o výkonech od 6 do 14 kW. Jejich výhodou je, že není nutné budovat zemní kolektory, ale využívají teplo venkovního vzduchu. Pro ohřev vody se opět kombinují s ohřívači Nibe VPA. Kombinace nerezu a plastu zaručuje dlouhou životnost tepelného čerpadla i v náročných severských podmínkách, pro které bylo vyvinuto. Pro nízkoenergetické domy je určeno čerpadlo Fighter 600P, které zajišťuje řízené větrání domu. Jednoduchým vzduchovým rozvodem nasává zařízení odpadní vzduch z místností do tepelného čerpadla, kde se z něj získá teplo pro vytápění a ohřev teplé vody. Speciálními klapkami je přisáván vzduch do místností, které je třeba vyvětrat. Nastavením ventilů, klapek a ventilátoru v tepelném čerpadle je možné regulovat intenzitu výměny vzduchu dle potřeby. Tím je zajištěno bezobslužné větrání splňující požadavky na příjemné klima v bytě a současně je využita tepelná energie odpadního vzduchu. Firma Nibe představuje spojení tradice s moderní výrobou, výrobky firmy mají vynikající technické parametry a důraz je kladen i na uživatelský komfort. Rádi zájemcům poradíme s výběrem vhodného tepelného čerpadla.

Více informací na: www.nibe-cz.com
Zdroj: Nibe

 

Napsat komentář