Když pojistit tak v balíčku

Dnes už nemusíte pro každé riziko uzavírat samostatné pojištění, ale v rámci jediné pojistné smlouvy si můžete zajistit komplexní pojištění movitého a nemovitého majetku pro případ různých typů nejen živelných událostí.

Ve stejné smlouvě pak můžete sjednat i různé druhy pojištění odpovědnosti za škodu, například z běžného občanského života, za držby zvířat nebo úrazové pojištění pro sebe a své blízké. Záleží na tom, jakou pojišťovnu a jaké konkrétní pojištění si vyberete. Například ČSOB pojišťovna nabízí pro tento případ pojištění DOMUS. Pomůže vám, postihne-li vaši domácnost nebo garáž živelní událost, jako je například požár, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, pád stromu, stožáru a nejrůznějších předmětů. Dále při škodách způsobených vodou unikající z vodovodu nebo kanalizace, budete-li vykradeni nebo váš majetek poškodí či zničí vandal. Ovšem součástí pojistné smlouvy nemusí být jen pojištění domácnosti a garáže. Případně lze pojistit i vaši chatu, bazén, drobné stavby jako altán, skleník nebo zahradní domek. Pojištění se může vztahovat i na oplocení a čistírnu odpadních vod.

Nejenom domácnost
Pojistit si můžete také cenné věci, starožitnosti, jízdní kola, věci určené k podnikání, stroje, elektronické zařízení a elektromotory. Dokonce vybrané věci, jako invalidní vozíky, stoje, elektronická zařízení a další lze pojistit i na takzvaná technická rizika, tedy vadu materiálu nebo výrobní vadu, chybu konstrukce, přetlak, zkrat a podobně. A v neposlední řadě si můžeme pojistit i svého domácího mazlíčka pro případ utracení, úhynu nebo nákladů na jeho léčení.

Dobrá spoluúčast
Cenu pojištění můžete ovlivnit i prostřednictvím několika faktorů. Prvním z nich je takzvaná spoluúčast. Většina pojišťoven dává klientovi na výběr, jestli se chce v případě pojistné události spolupodílet na uhrazení vlastní škody určitou částkou. Pokud si zvolí, že si v případě vloupání či prasklého potrubí bude sám platit škody do výše řekněme 1000 Kč, bude zpravidla platit nižší roční pojistné, než kdyby všechno požadoval na pojišťovně. Kupříkladu u České pojišťovny si výběrem vyšší spoluúčasti, maximálně 20 tisíc korun, lze roční pojistné snížit až o 21 procent.

Fabka navíc nestačí
Dalším je zabezpečení bytu. Pojišťovny pro každý typ nemovitosti a každou výši pojistné částky vyžadují určité minimální zajištění. V případě, že toto zabezpečení nebudete mít, bude vám při řešení případné škodní události podstatně kráceno pojistné plnění. Pokud máte naopak zabezpečení velmi dobré, ušetříte na pojistném. Například u Kooperativy taková sleva může činit až 20 procent. Na druhou stranu si ovšem nedělejte marné naděje, k tomu, abyste získali slevu za zabezpečení, musí byt zpravidla být skutečně nadstandardně bezpečnostně vybaven. Třeba bezpečnostními dveřmi, zabezpečením oken, mřížemi nebo dokonce elektronickým zabezpečovacím systémem. Jedna „fabka“ navíc nebo vylití zárubní betonem tedy většinou ke slevě nepostačí.

Rychlost a věrnost
Velmi jednoduše můžete získat slevu z pojistného, když si zvolíte nižší frekvenci platby. Za roční placení pojistného získáte slevu např. u Pojišťovny ČSOB nebo u Kooperativy. Bez slevy máte ovšem na výběr i pololetní nebo čtvrtletní splátky. Relativně zajímavá zvýhodnění pojišťovny nabízejí těm klientům, kteří si u nich pojistí nejen domácnost, ale také nemovitost, případně si sjednají jiný typ pojištění nebo někdy i jiný produkt dané finanční skupiny. V poslední době pojišťovny také stále častěji nabízejí různé předpřipravené výhodné balíčky, obsahující například pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Pojistné pak klienta vychází na nižší částku, než kdyby si všechny produkty sjednal zvlášť.

Nechci slevu zadarmo
Velmi příjemnou slevou je snižování pojistného při bezškodním průběhu pojištění. Nejenže se každý rok, kdy dostanete slevu, můžete radovat, že jste ho přežili bez úhony, ale navíc platíte rok od roku méně a méně. Například u pojišťovny Allianz můžete tímto způsobem ušetřit 5 % za každý rok, během kterého nenahlásíte žádnou pojistnou událost. Z toho důvodu si pak určitě dobře rozmyslíte, jestli se budete z pojišťovny snažit vymáčknout nějakou tu stovku za flíček na stropě, který vám způsobili sousedi, když zapomněli upevnit při praní hadici od pračky, nebo jestli si sami vezmete zbytek barvy a vzniklou skvrnu jednoduše zabarvíte. 

Slevy táhnou
Jestliže bydlíte v bytě, ať už družstevním nebo v osobním vlastnictví, zkuste se zeptat, u jaké pojišťovny je pojištěna celá nemovitost. Pokud si pak pro pojištění domácnosti vyberete stejnou pojišťovnu, je možné, že vám slevu nabídne.  

Text: Václav Mareš
Foto: archiv autora Slevy táhnou Jestliže bydlíte v bytě, ať už družstevním nebo v osobním vlastnictví, zkuste se zeptat, u jaké pojišťovny je pojištěna celá nemovitost. Pokud si pak pro pojištění domácnosti vyberete stejnou pojišťovnu, je možné, že vám slevu nabídne. 

Napsat komentář