Když máme sníh na střeše

Stavebníci mnohdy spoléhají na fakt, že díky globálnímu oteplování bude každá zima u nás poměrně mírná. Proto příliš neberou potaz specifické zimní podmínky už při samém projektování střech novostaveb. Mezi odborníky se má obecně za to, že trend k nestabilnímu počasí s velkými výkyvy v teplotách i srážkách bude mít dlouhodobý a prohlubující se charakter.

Má-li střecha sloužit desítky let, je vhodné již nyní počítat spíše s horší variantou klimatických podmínek. Přitom na otázku, jak zajistit absolutní spolehlivost střešních konstrukce v zimě, je jednoduchá odpověď. Je to hlavně tepelná izolace celé stavby. Prvním omylem je myslet si, že tlustá izolace střechy vyřeší nedostatečnou izolaci celého objektu.

Čepice pro zlost
Když máte sníh na střeše co nejdéle, pak se vám asi skutečně podařilo váš dům dobře zaizolovat. Při první oblevě ale příroda prověří, jak máte střechu navrženou. Pokud máte dobře vybranou krytinu, pak by měla sněhová masa bez problémů sklouznout dolů přes žlaby. Ty odborníci doporučují na zimu společně s okapy sundat. Sníh ani led je pak nemůže roztrhat. Také může strhnout různé vikýře, antény nebo odvětrání prostupující střechou. Pokud k sesuvu sněhu dojde, je třeba ho mechanicky odstranit a odházet ho co nejdále od objektu, protože se jinak s oblevou vsakuje do podloží a ohrožuje tak svislé stavební konstrukce a základový pás, potažmo základovou desku. Někdy je místo toho řešením systém drenáží a odvodňovacích žlabů, které také dokážou vaši stavbu bránit. Samozřejmostí je také dokonalá izolace základů proti vhlkosti. Připravte sněholamy
Klouzající sněhovou masu, která hrozí zničit naši střechu, mohou rozdrtit takzvané sněholamy. Ty se většinou skládají z nosných tašek opatřených závěsným hákem, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. Mají za úkol zachytit nebo alespoň rozrazit padající kusy namrzlého sněhu a ledu. Sněholam zásadně neumisťujeme do první řady u okapu, ale minimálně o řadu výše. Je přitom nutné zajistit dokonale pevné přichycení střešní latě, která sněholam nese, aby váha sněhu nepoškodila skladbu krytiny. Pokud sněholamy umísťujete jen v části střechy, je nutné v dalších řadách jejich délku z obou stran postupně zkracovat pod úhlem 60 stupňů vzhledem k předchozí řadě, čímž na střeše vznikne optický klín se špičkou směrem vzhůru. Samotné sněholamy ale nic nezmůžou, pokud jim nepomohou protisněhové tašky, šablony a háky, bránící posuvu sněhové masy po ploše střechy. Přitom protisněhová taška se materiálem ani barevností neliší od tašek základních, ale navíc obsahuje pouze téměř neznatelný betonový prstenec na střední vlně, který brání sesuvu i posunům sněhu. Účinnou prevenci proti namrzání a sněhu představují elektrické topné kabely, instalované nejen v okapech, žlabech a na střechách, ale i na schodištích, zkrátka na všech nechráněných plochách. Velmi snadno se přichytí speciální hliníkovou páskou a následně se obalí vrstvou tepelné izolace. Jsou zapojeny na běžnou rozvodnou síť a jejich činnost je řízena automaticky, podle signálů tepelných a vlhkostních čidel.

Ten sníh musí pryč
Co ale dělat, když stejně jako minulý rok začne padat ve velkém množství mokrý sníh. Kdy si máme plivnout do dlaní nebo objednat firmu, která nám sníh z domu smete? Normové zatížení střechy sněhem záleží na místě výstavby a my ho může odhadnout podle mapy sněhových oblastí. Možná to nevíte, ale naše území je na této mapě rozděleno do pěti oblastí. Přes devadesát procent plochy patří do první až čtvrté oblasti, kde normové zatížení sněhem činí od 50 do 150 kg sněhu na m2 střechy. V páté, nejvyšší oblasti určuje zatížení sněhem příslušný hydrometeorologický ústav.

Na internetové adrese www.snihnastrese. cz si můžete samostatně a snadno spočítat, jak je na tom právě ta vaše střecha. Například pokud se nacházíte ve 2. sněhové oblasti s předpokladem, že v místě napadne až 20 cm mokrého sněhu, bude zatížení vaší střechy činit až 60 kg na m2. Podle odpovídající normy by však právě v této oblasti měla střecha vydržet přibližně 70 kg na metr čtvereční. V případě, že vrstva sněhu je vyšší, než odpovídá normovému zatížení, je třeba sníh nechat okamžitě odstranit.

text: Jaroslav Korec
foto: archiv autora 

 

Napsat komentář