Katastrální úřad – nemovistosti pod kontrolou

Jak na výpis
Pokud chcete výpis o nějaké nemovitosti získat, musíte jí nějakým způsobem identifikovat, třeba znát její popisné, evidenční nebo parcelní číslo. Pak je také důležité je, abyste se v něm vyznali a dokázali správně interpretovat všechny jeho údaje. I snadno přehlédnutelné značky totiž mohou mít svůj význam. Každý výpis se skládá z šesti základních částí A až F. V první z nich jsou údaje o vlastnících nemovitosti a jiných oprávněných osobách, které mohou s nemovitostí nakládat. Dozvíte se zde také, jestli pozemek, na kterém budova stojí, patří stejnému vlastníkovi. Jakmile tu najdete, že byt je ve vlastnictví obce nebo že má několik spoluvlastníků, přičemž vy jednáte pouze s jedním, raději od transakce upusťte.

Béčko je identifikace
V části B najdete všechny identifikační údaje o nemovitosti, včetně výměry pozemku. Zde si pečlivě zkontrolujte, zda tu není poznámka, že je budova památkově chráněna nebo že se nachází v chráněné krajinné oblasti. To by vás totiž v budoucnu mohli vážně omezovat v jejím využívání. Část C je také velmi důležitá, protože se vztahuje k možným omezením vlastnického práva k nemovitosti. Najdete zde záznamy o možných zástavních právech, předkupních právech a věcných břemenech na poptávanou nemovitost. Jestliže vám vlastník některé z těchto údajů zatajil, nebude pravděpodobně úplně seriozní. V části D se můžete dozvědět, zda neexistují nějaké nejasnosti ohledně vlastnictví nemovitosti, jestli se zrovna u soudu neřeší spor, jehož předmětem je právě tato nemovitost a další doplňující informace. Část E obsahuje údaje o takzvaných nabývacích titulech a jiných podkladech zápisu do katastru. To v běžném jazyce znamená, že jsou zde vyjmenované listiny, na jejichž základě vznikla uvedená práva k nemovitosti. Může se tedy jednat o kupní smlouvu, darovací smlouvu, popřípadě zástavní smlouvu. Část F je v řadě případů prázdná – je totiž vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

Neváhejte s vkladem
Předpokládejme, že jste si již nemovitost koupili a chcete se svým domem svobodně disponovat. To je však možné až po té, co se stanete majitelem „na papíře“, tedy zápisem v katastru nemovitostí. Při jakémkoliv problému, například pokud původnímu majiteli zaplatíte ještě před vložením vašeho vlastnického práva do katastru a on vám s penězi uteče nebo nemovitost ještě jednou prodá, rozhoduje aktuální stav uvedený v katastru. Jednoduše řečeno, takový podvodník nadále zůstává majitelem nemovitosti. Proto byste neměli váhat se zápisem sebe jako vlastníka nemovitost, což se odborně nazývá vklad do katastru.

Pozor na podvodníky a mýty
Nemusíte to nechávat na původním majiteli, jak si mnoho lidí mylně myslí. Návrh na vklad může podat jak strana prodávají, tak i kupující, tedy i vy. Návrh podáte u příslušného katastrálního úřadu a přiložíte k němu k němu kupní smlouvu s notářsky ověřeným podpisem obou stran. Ještě musíte zaplatit úřední poplatek 500 korun a pak čekáte na jeho vyřízení. To by mělo trvat od 30-ti do 60- ti dnů někdy sta toto doba může i lehce prodloužit. Záleží na konkrétním úřadníkovi a vaši trpělivosti. 

Pozor na plombu
Dejte si velký pozor a maximálně zpozorněte, jakmile na výpisu najdete písmeno „P“, které označuje takzvanou plombu. Ta vás informuje o tom, že v souvislosti s danou nemovitostí právě probíhá nějaké řízení. Většinou se může jednat o změnách vlastnického práva nebo o vkladu zástavního práva, jinými slovy na nemovitost někdo dává hypotéku. V praxi to také může znamenat, že před vámi majitel prodal nemovitost ještě dalšímu zájemci a nyní, dokud nebude proveden zápis do katastru, si chce úspěšné vyinkasování peněz ještě rychle zopakovat. 

text: Zdeněk Lodyha
foto: archiv autora 

 

Napsat komentář