Kapkové zavlažování

Různé závlahové systémy šetří uživatelům zahrad čas, energii a za jistých okolností také vodu. Postupem času ale i technologie v mnohém pokročila a máme tu různé druhy zavlažování a pro ně dělané flexibilní sady s možností rozšíření.

Zavlažování na míru zahradě
Ty se pak skládají, například u kapkového zavlažování, z kapačů, rozprašovacích trysek a rozdělovacích trubek starajících se o cílený a přesný přívod potřebného množství vody. Jistě vás překvapí, že takový systém spotřeby vody se může nastavit individuálně pro každou rostlinu.

Kapka po kapce
Zde bychom se měli ponořit do tajů mikrozávlahy. Kapkové zavlažování je založeno na úsporném dávkování vody cíleně pro každou rostlinu. Rostlina dostane jen tolik kapek vody, kolik pro svůj růst potřebuje. Tím se ušetří až dvě třetiny vody potřebné tradiční zálivkou. Vypařování a ztráty vody se tím snižují na minimum. Systém je levný, protože používá plastových hadic a je možnost rozvod přizpůsobit každé potřebě a podmínkám.

Na živý plot i zeleninu
Například k zavlažování rostlin na záhonech, k zavlažování živých plotů, stejně jako k automatické závlaze balkónových rostlin v kořenáčích nebo k udržování vlhkosti půdy i atmosféry ve sklenících se zeleninou. Technicky můžeme rozdělit kapkové zavlažování na závlahu u níž závlahový detail tvoří kapková hadice a závlahu kde detail tvoří jednotlivé kapkovače.

O co jde
Přibližme si nejprve závlahu s kapkovou hadicí. Jde o nízkoprůtokový závlahový systém s vlastní filtrací a tlakovou regulací. Je nutné dbát, aby použitý filtr odpovídal požadavkům pro provoz použité kapkové hadice. Nevhodně navržená filtrace snižuje délku životnosti kapkových hadic, a to velmi podstatně. Systémy s kapkovými hadicemi pracují s nižšími tlaky než mlžící systémy. Pro provoz některých kapkových hadic je určen maximální provozní tlak jen 0,8 Baru.Vlastní závlahový detail tvoří síť kapkových hadic napojených na tlakově stabilizovaný distribuční řád přes startovací konektory.

Oddělené kapkovače
Druhým typem kapkové závlahy je závlaha, u níž závlahový detail tvoří jednotlivé kapkovače. Základní komponenty jako je filtrace a tlaková regulace jsou stejné jako u předešlého typu. Rozdíl je v tom, že na distribuční rozvod jsou místo kapkových hadic napojeny samostatně odstavitelné závlahové linky. Teprve na ně jsou pak napojeny vlastní kapkovače. Ty mohou být jehlové s bez tlakovou nebo tlakovou kompenzací pro zálivku kontejnerů a hydroponii. Dále pak knoflíkové také s bez tlakovou nebo tlakovou kompenzací pro ostatní použití.

Mikropostřik
Dalším druhem mikrozávlahy je mikropostřik, jehož zavlažovací prvky se stejným způsobem jako kapače připojují na zavlažovací potrubí. Mikrozávlahy se skládají z různých typů kapkovačů, trysek, mikropostřikovačů, mikroporézních trubek, kapacích trubek, regulátorů průtoku, filtrů, až po držáky trubek a montážní pomůcky k napojování kapacích trubek na přívod a napojování trysek. Společným znakem mikrozavlažování je použití ohebných plastových trubek malého průměru. K přívodu a rozvodu vody slouží instalační trubky o průměru 13 mm (1/2”). Na ně se v potřebných místech napojují rozdělovací a kapací trubky o průměru jen 4,6 mm (tedy 3/16”). Trubky lze vést povrchově podél rostlin či keřů, mohou se však skrýt i pod zeminu nebo mulčovací kůru. Kapkovače se dají nastavit na požadovaný přísun vody k rostlině. Větší spotřebu vody mají rozprašovací trysky nebo rotační mikropostřikovače, mají větší výtokové otvory než kapkovače, nejsou tedy tak náročné na čistotu vody jako kapková závlaha.

Text: Zdeněk Lodyha
Foto: archiv firmy Gardena 

 

Napsat komentář