Kancelář jako otevřená zóna

Moderní kancelářské prostředí vnímáme jako prostor, jehož uspořádání, vybavení, osvětlení, design a celkové vyznění výrazně ovlivňuje pocity, chování, ale také zdraví člověka.

Na základě této teorie se snaží zaměstnavatelé vytvořit pro své zaměstnance optimální pracovní prostředí, které by nejlépe vyhovovalo charakteru vykonávané práce. Historicky se prostředí kanceláří formovalo hlavně v souvislosti s masovým rozvojem obchodu často v mezinárodním měřítku, což samozřejmě vyžadovalo větší počet kanceláří a jejich větší rozměry. Rozvoj průmyslu a obchodu si žádal své: rozsáhlejší podniky, více lidí, více prostoru. Již nebylo možné spokojit se s domáckou atmosférou tzv. předprůmyslových kanceláří, v nichž byla organizace práce založena především na mezilidských vztazích v malé společnosti. Podobně nyní naše společnost stojí v určitém přelomovém období, které s sebou přinesl bouřlivý rozvoj komunikačních technologií a techniky.

Kancelář plná komunikace
Současná moderní administrativa a práce v kanceláři je postavena na vzájemné bezproblémové komunikaci. Moderní velkoprostorové kanceláře mají podle psychologů schopnost motivovat zaměstnance k vyšším pracovním výkonům a větší produktivitě práce. Umožňují práci v týmu, a tím také zpracování většího množství informací. Také zavedení výpočetní techniky podstatně změnilo způsob a organizaci práce ve společnostech a podnicích. Původní vnímání práce jako statického a neměnného uspořádání pracovních činností se změnilo v pojetí práce jako dynamicky se vyvíjejícího procesu. Nosným prvkem většiny kancelářských systémů se stala pracovní deska ve tvaru písmene C zvyšující ergonomický a komunikační potencionál.

30 let systému Open plan
V polovině 70. let vznikl ve Spojených státech takzvaný open plan systém kanceláří, což znamená, že jeden velký prostor je členěn mobilními samostatně stojícími panely. Jsou to takové nižší stěny, na nichž jsou pak zavěšeny stolové desky, otevřené police, případně skříňky. Uvnitř jsou tyto stěny protkány kanály, kterými jsou skrytě vedeny všechny elektroinstalace či telefonní vedení, takže nenarušují estetiku prostředí. Tento systém se stal velmi oblíbeným vzhledem k variabilitě a přizpůsobivosti podle měnících se potřeb podniků a společností. Sálové uspořádání volí společnosti s preferující názor: nejdříve dobrá práce a po ní můžeme pěstovat vztahy. Přitom zaměstnanci mají názory odlišné – jen když budeme mít dobré vztahy, budeme se cítit dobře a můžeme dělat dobrou práci. Proti tomu však stojí individualita a určité soukromí, které je pro některé tvůrčí práce nezbytné.

Druhá verze velkoprostoru
Moderní systém „open space“ lze pomyslně rozdělit na tři hlavní části. Základ tvoří prostor pro vlastní práci zaměstnanců (pracovní stůl, počítač, židle, popřípadě odkládací prostor). Od ostatních částí velkoprostorové kanceláře bývají pracovní místa oddělena barevnými paravány, skleněnou stěnou nebo třeba skříněmi či květinami v truhlících. Forma a způsob rozdělení prostoru přitom musejí respektovat nařízení upravující vzdálenosti jednotlivých prostor. Každý projekt musí odpovídat hygienickým a technickým parametrům českých, potažmo evropských norem. Druhou nepostradatelnou součástí velkoprostorových kanceláří je místo pro jednání.

Prostor pro tým
Může být uspořádáno jako tradiční prostor typu konferenční místnosti ve stylu „kavárna“ nebo třeba jako takzvaný klub, tedy neformální prostor pro jednání a týmovou práci zaměstnanců. Klubové sezení je nejvyšší typ pracoviště určeného pro týmovou práci. Je to optimální prostředí pro interaktivní a kreativní práci. Na jednáních se tu scházejí top manažeři, konají se zde jednání s významnými klienty.

Text: Zdeněk Diviš
Foto: Archiv autora 

 

Napsat komentář