Kámen v zahradě: funkční i dekorativní

O využití kamene bychom se mohli leccos dozvědět od majitelů svažitých pozemků. Odjakživa totiž potřebovali zahradu vertikálně nebo horizontálně zpevnit, zabezpečit před sesouváním nebo splavováním půdy, něco spojit či oddělit, schovat či zdůraznit… Jejich výtvory byly vždycky nejen funkční, ale i pěkné na pohled.  Stejně lze postupovat i na rovině a z kamene v mnoha podobách vybudovat cesty, cestičky, schůdky, plůtky, terasy, podezdívky, opěrné zdi či jezírka.

U rozsáhlejších a náročnějších terénních úprav s použitím kamene je vždycky lepší se obrátit na odborníky, s menšími si poradíme i sami. Stejné je to s materiálem: pár kamenů a kamínků snadno nasbíráme někde v okolí, zdrojem nám může být třeba řeka nebo i vlastní pozemek. Pro větší zásoby různých typů kamene budeme však muset nejspíš zamířit ke specializovaným prodejcům. Vždycky bychom se však měli snažit zachovat ráz typický pro danou lokalitu, pracovat tedy s materiálem obvyklým pro okolní přírodu, a to nejen pokud jde o jeho typ, pevnost a strukturu, ale i při volbě barevného odstínu. Totiž pokud chceme, aby zahrada vypadala nikoli uměle, ale tak, jako kdyby tu existovala odjakživa. Myslete přitom na to, že i kámen stárne a reaguje na počasí nebo vlhkost terénu, takže se nejen jeho barva, ale i další vlastnosti mohou časem měnit. 

Od solitérů přes bludné kameny k cestičkám a tarasům
Kámen se dá v zahradě použít téměř ke všem účelům a uplatní se ve všech možných podobách i velikostech. Ploché kousky ke stavění opěrných zídek, teras, nízkých plůtků, ke dláždění cestiček nebo jako šlapáky, kulaté valounky a drobný štěrk zase k obsypávání různých zákoutí, ochraně nebo zdůraznění některých částí zeleně. Jemný štěrk bude skvěle fungovat také jako mulčovací vrstva pro rostliny, které nesnášejí vlhko. Nejenže výborně odvede přebytečnou vlhkost, ale vrstva štěrku účinně zabraňuje v růstu mechům a lišejníkům.

Velké kameny
Velké valouny a balvany jsou předurčené k vytváření kreativních zákoutí: některé solitérní kameny si nezadají s uměleckými artefakty, stačí je jen citlivě vybrat a rozmístit. Není přitom tak úplně pravda, že velký kámen patří jen do velké zahrady. Musíte však přitom vzít do hrsti rozum a přidat k tomu i špetku citu pro krajinu. Volbu konkrétního typu materiálu (hlavně pokud jde o velikost) je nutné si rozmyslet už na začátku budování zahrady, zejména pokud v ní počítáte s mohutnými kusy. Musíte počítat s tím, že dopravu takového kamene na pozemek sotva zvládnete bez pomoci větší mechanizace, která potřebuje adekvátní přístup do zahrady. Někdy je dokonce nezbytné použít i jeřáb, což je ovšem způsob sice k zahradě šetrný (kámen do ní lze spustit zvenku přes plot), ale i poněkud nákladný. Ale zpátky k rozměrným balvanům a potřebné mechanizaci: určitě se vyplatí dopravit materiál na (alespoň přibližné) místo jeho určení ještě předtím, než nasejeme trávník a vysázíme rostliny. Drobné kamínky pak lze už přemisťovat bez ohrožení terénních úprav i vzrostlé vegetace. 

Opěrné zídky a tarásky     
Vznikají-li suchou cestou, bez tmelů a pojidel, nejvíce se přiblíží tomu, co běžně tvoří matka příroda. Ke stabilizaci „stavby“ lze použít jíl mezi jednotlivé vrstvy a k vymazání spár, zpevní ji i rostliny, které se časem mezi kameny usadí. Tomuto procesu lze pomoci tím, že vytvoříme „kapsy“ naplněné hlínou a osadíme je skalničkami. Kameny (žulu, břidlici nebo vápenec, ale vybírejte raději mrazuvzdorný materiál, aby se zídka časem nerozpadla) stačí zapustit do země a jednoduše skládat na sebe, ovšem pouze do výšky zhruba půl metru. Zídky vyšší (asi od 60 cm) už se neobejdou nejen bez spojovacího materiálu, ale ani bez betonového základu (cca 80 cm pod úrovní terénu). Pokud stavíme opěrnou zídku pod svahem, měla by se k němu poněkud (v úhlu cca 10 stupňů) přiklánět. Stavbu nad 150 cm výšky však doporučujeme raději svěřit do rukou odborníka.

Text: Alena Mullerová
Foto: Archiv redakce

Napsat komentář