Jarní kontrola střechy

Po letošní sněhem zaváté zimě byste neměli podcenit každoroční předjarní péči o střechu a okapy.

Ovšem stejně jak je široká škála tvarů střech, existuje i celá řada typů krytin, jejichž nároky na péči nejsou stejné. V zásadě je však u všech typů střech v první řadě nutná kontrola stavu krytiny.

Vyplatí se také zkontrolovat veškeré oplechování na střeše a zatmelení kolem spojů hran plechu s komínem a zdí. Do celkové předjarní revize je vhodné zahrnout i kontrolu hromosvodů a utěsnění případných střešních oken. Na pomoc si můžete přizvat pokrývače odborníka, ale zvládnete ji i sami.. Pravidelné průzkumy střechy prodlužují její životnost.

Sníh střeše neprospívá
Tání a sesuv velkého množství sněhu může způsobit uvolnění tašek ze střešního pláště, zvláště pokud nebyly správně položeny. Sníh, na který byla letošní zima opravdu bohatá, ležel na střechách několik týdnů, často i měsíců takže se na jejich kondici mohl neblaze podepsat. Jen pro představu: na střeše o rozloze 100 m2 se při 30 cm vysoké sněhové vrstvě může vytvořit ledovec o váze až 30 tun! Navíc hrozí zatékání do pláště střechy, což může ve finále způsobit ještě větší škody než sníh samotný. Nebezpečí nadměrné sněhové nadílky bývá paradoxně větší mimo horské regiony, kde se vysokým úhrnem srážek počítá a střešní konstrukce jsou tam na sníh připraveny lépe než v nížinách. Protože horské střechy mají zpravidla ostřejší sklony, je i vzniklá zátěž menší, navíc sníh z nich lépe sjíždí. I když podle stavebních norem jsou na velkou zátěž stavěny i plošší střechy charakteristické pro stavby v níže položených oblastech, sníh na nich ulpívá, a je-li mokrý a v příliš silné vrstvě, je nutné jej často odklízet, jinak hrozí poškození.

Jak odklízet
Před likvidací sněhu označte místo shozu a zajistěte, aby se v prostoru nenacházela auta ani chodci. Množství sněhu, jež střecha v praxi unese, závisí na konstrukci celé budovy. Určit konkrétní výšku nebo objem sněhu, který už pro střechu znamená riziko, je tedy obtížné a obecně platná rada, kdy už je třeba sníh shodit, neexistuje. Odstranění vysokého nánosu sněhu střeše rozhodně neublíží, ovšem není to v žádném případě práce pro amatéry. Nejen proto, že se pod vrchní vrstvou může skrývat led. Kromě pádu a zranění totiž hrozí riziko poškození střechy neopatrným zásahem lopatou či jiným nástrojem. Je proto lepší obrátit se na odbornou firmu, která se na řešení obdobných situací specializuje. V krajních případech bezprostředního nebezpečí je možné požádat o pomoc hasiče. Mějte na paměti, že za případné škody způsobené padající ledovou masou je odpovědný majitel domu.

Pravidelná revize jako prevence
Kontrola by měla probíhat ideálně dvakrát do roka, tedy před zimou a po ní. Kontrola střechy se doporučuje také po silných bouřkách nebo větrných smrštích. Pravidelná prohlídka pomůže při odhalení případných problémů již v zárodku, včasné řešení objevených závad pak zamezí vzniku větších škod a prodlužuje životnost celého střešního pláště i vlastního krovu. Při kontrole stavu a funkčnosti střechy se doporučuje začít vizuální kontrolou tašek. Zevrubnou prohlídku zvládnete sami, je-li však střecha členitá nebo trpíte závratěmi, vyplatí se raději pozvat odbornou pokrývačskou firmu, jejichž seznam naleznete na www.pokryvacikrytiny.cz. Zkontrolujte také protisněhové zábrany a jejich upevnění. Pokud byly správně nainstalovány, měly by přežít zimu bez újmy. Revizi by neměly uniknout ani žlaby a odtokové roury, je třeba zkontrolovat, zda jsou v pořádku a spoje správně těsní. Pokud nejsou průchodné, je nutné je okamžitě vyčistit. Obvykle k tomu postačí silnější proud vody, případně lze vzít na pomoc koště a kartáč. Nesmíte však zapomenout na mřížky a odtoky. Četnost poškození a opravitelnost jednotlivých dílů záleží na vybraném sytému, U plastových okapů je montáž snadná, spojení, případně výměnu okapových žlabů, které třeba praskly mrazem, můžete provést pomocí lepidla nebo tmelu. U pozinkovaných okapů jsou pak jarní měsíce časem pro údržbu a nátěry. Dalším důležitým úkonem po zimě je prohlídka podkroví. Důkladně je projděte a kontrolujte, jestli někde nezatéká nebo zda se dokonce netvoří na krovech plíseň.

Tip odborníka:
Pokud objevíte poškození menšího rázu, jako je prasklá taška v místě, kam se bez problémů dostanete, zvládnete ji vyměnit sami. Větší závadu popřípadě poškození na těžko dostupném místě je lepší svěřit specializované firmě.

Deset bodů při revizi střechy po zimě:
1. Zjistěte stav střešní krytiny.
2. Prověřte oplechování střešních prvků a průniků. Dále komínů, světlíků, vikýřů a odvětrávacích prvků.
3. Vyčistěte plechy za komínem, vikýřem nebo střešním oknem, aby mohla odtékat voda.
4. Prohlédněte okapy a odtokové roury. Pozornost věnujte zejména prohnutým žlabům, pokřiveným nosným hákům či netěsnosti jednotlivých dílů.
5. Vyčistěte okapy.
6. U starších pozinkovaných okapů dejte pozor na korozi a u plastových prověřte možné popraskání vlivem mrazu.
7. Zkontrolujte těsnění a kvalitu nátěrů střešních dřevěných oken. Pozor na jejich zpuchření.
8. Důkladně projděte podkroví, zda někde nezatéká nebo dokonce netvoří-li se na částech dřevěných krovů houba a zaplísnění.
9. Analyzujte poškození uvedených částí. Pokud jde o malé závady, ty odstraňte sami, u velkých se obraťte na odborníky.
10. Revizi provádějte ideálně dvakrát do roka.

Podklady: Tondach Česká republika, foto: Tondach, Lindab 

Napsat komentář