Jak vytopit koupelnu

Topení v podlaze nebo snad tepelný žebřík? Nejlepší je kombinace. Poradíme vám, jak na to.

Teplo v podlaze i ve stěně
Zvolíte-li si v koupelně podlahového vytápění máte dvě možnosti. Buď může být teplovodní s trubkami nebo elektrické s topnými elektrickými rohožemi. V obou případech je vytápění zabetonováno v podlaze a vrchní vrstvu tvoří vhodná dlažba. Topení instalujte po celé ploše podlahy, nikdy ho neinstalujte pod zařizovací předměty. Tento způsob vytápění koupelen je velmi vhodný. Pro jeho přednosti jej projektanti v současné době navrhují nejčastěji. Vytápění nezabírá užitečný prostor místnosti a teplo předávané plochou podlahy se dobře šíří do celého prostoru místnosti. Výškové rozložení teploty vzduchu je rovnoměrné, podlaha příjemně hřeje na nohy. Teplo ale může být i ve stěně koupelny, pokud jsou k ní připevněné plastové trubky, kterými protéká teplá voda. Nejčastěji se používají polyetylenové nebo polypropylénové trubky o průměru 12 mm a tloušťce stěny 2 mm. Rozteč mezi trubkami bývá obvykle 20 až 30 cm. V trubkách teče voda o teplotě přibližně 30 až 40 °C v závislosti na tepelné ztrátě. Topíme horkým vzduchem
Teplovzdušná topidla jsou elektrická topidla opatřená ventilátorem, který umožňuje rychlé proudění teplého vzduchu v koupelně. Jejich velkou výhodou je rychlé vyhřátí koupelny, nízká pořizovací cena a možnost přemístění. Nevýhodou je velká okamžitá spotřeba elektrické energie, protože většina teplovzdušných ventilátorů má elektrický příkon 1 až 2 kW. Pro vytopení koupelny teplým vzduchem stačí většinou jeden konvektor o tepelném výkonu cca 500 W. Tepelný výkon konvektorů lze jednoduše nastavovat podle okamžité potřeby dodávky tepla. Regulace výkonu je obvykle v šesti nebo deseti výkonových stupních.

Síla je v kombinaci
Ve vaší koupelně můžete rovněž použít kombinaci podlahového vytápění s některým dalším z výše uvedených způsobů vytápění. Často se například provádí kombinace podlahového vytápění s koupelnovým žebříkem. Zůstane vám tak teplo na nohy a máte i na čem sušit ručníky. Co ale dělat v bytech panelových domů, kde jsou jádra s koupelnou umístěna uprostřed bytu? Stoupací potrubí pro topení se v blízkosti koupelny nevede a místo pro radiátor v koupelně není. Koupelny v panelových domech tedy vytápění výše zmíněnými otopnými tělesy nemají. Pro malé děti však může být v koupelně chladno. V době jejich koupání jim přitopte. K tomu můžete využít některý z přenosných přímotopných panelů, elektrických radiátorů, infrazářičů nebo jiných topidel. Pro vyhřátí koupelny stačí většinou topidlo malých rozměrů. Každé elektrické topidlo musí mít správný stupeň elektrického krytí a musí být umístěno na vhodném místě z hlediska bezpečnosti. Stupeň elektrického krytí má označení IP a dvě číslice. Jiné řešení nabízejí moderní vícebytové domy s netradiční možností vytápění. Zdrojem tepla je společná kotelna nebo dálkové zásobování teplem. Každý byt má instalační šachtu, v níž je umístěna malá bytová předávací stanice tepla. Obyvatelé bytů v těchto domech si mohou podle potřeby přitopit v koupelně i v době, kdy se netopí. Možnosti vytápění v těchto domech jsou stejné jako v rodinných domech — otopnými tělesy, koupelnovými žebříky, stěnovým nebo podlahovým vytápěním.

Pusťte do koupelny vítr
Výměna vzduchu se dříve v koupelnách zanedbávala. Nadměrná vlhkost vzduchu v koupelně působí nepříznivě na vznik plísní a na korozi ocelové konstrukce bytového jádra. Mnozí uživatelé koupelen začali přemýšlet o větrání teprve v době, kdy jim vlhké a plesnivé stěny začaly kazit vzhled koupelny. Nejčastěji dochází ke vzniku plísní v rozích, ve stykových spárách, na stěnách a ve spojích mezi vanou a obkladovými kachličkami. Velké množství vlhkosti v koupelnách vzniká zejména odpařováním z teplé vody. Vzduch v místnosti nestačí nadměrnou vlhkost absorbovat a vznikají kapky vody. V panelových domech vám může velká vlhkost vzduchu ještě způsobit korozi ocelové konstrukce bytového jádra.

Síla ventilátoru
V bytových jádrech panelových domů je možnost úniku vlhkého vzduchu z koupelny do větracího potrubí nejčastěji otvorem nad vanou ve výšce cca 200 cm od podlahy. Vlastní otvor není vidět, protože je zakryt plastovým krytem. Během koupání k větrání většinou nedochází. Odvádět ohřátý vzduch nemůžete, v koupelně by bylo chladno. Po ukončení lázně nechejte otevřené dveře pro přívod vzduchu do koupelny. Současně zapněte ventilátor zabudovaný v odsávacím (větracím) potrubí. Pro koupelny musí být použit ventilátor odolávající zvýšené vlhkosti vzduchu. Moderní a ventilátory běžně odsají za hodinu 80 až 100 m3 vzduchu. Jejich hlučnost se pohybuje pouze kolem 35- 40 decibelů a hmotnost je 0,5 kg. Spotřeba elektřiny je velmi malá — příkon ventilátoru je pouze několik desítek wattů. Pro odtah vlhkého vzduchu z velkých koupelen se používají ventilátory o vzduchovém výkonu několik stovek m3 za hodinu. Pomocí ventilátoru o tak velkém výkonu vyměníte veškerý vzduch v koupelně během několika minut. Nejjednodušší typy ventilátorů můžete provozovat způsobem zapnuto/vypnuto a množství odváděného vzduchu nemůžete měnit. Ventilátory s možností regulace výkonu mohou odsávat různé množství vzduchu. Například ventilátorem se třemi výkonovými stupni můžete odsávat 80/160/240 m‘ vzduchu za hodinu podle nastavení na určitý stupeň výkonu. Výměnu vzduchu v koupelně provádějte po každém koupání. Potrubí, kterým se odvádí vlhký vzduch, může být z ocelového nebo hliníkového plechu nebo z plastu. Pro odvádění vlhkého vzduchu instalujte plastové potrubí. Nehrozí u něj nebezpečí koroze. Pro větrání koupelen stačí potrubí o průměru 105 mm. Tento průměr patří k sériově vyráběným průměrům a používá se nejen k odsávání vzduchu z koupelen, ale také z WC a z kuchyní. Větrací potrubí se vede ventilační šachtou souběžně s jinými potrubími nebo může být vedeno samostatně. Začíná krytem v koupelně a končí nejméně 50 cm nad střechou. Barvu ozdobného krytu v koupelně přizpůsobte barvě obkladaček. Při výběru krytu odsávacího potrubí si můžete vybrat některý z tvarů: kruh, čtverec nebo obdélník. Nejčastějším materiálem krytu je plast nebo hliník s povrchovou úpravou.

Text: Zdeněk Lodyha
Foto: Villeroy Boch 

 

Napsat komentář