Jak se kazí beton – 1. část

Mezi veřejností panuje názor, že beton je pouze jednoduchá směs cementu, písku  a vody a že na něm není v podstatě co zkazit. Bohužel většinou bývá opak pravdou.  Mnoho betonů, které jsou vystaveny vlivům povětrnosti nepřežije již první zimu a na  jaře nastává problém, co s poškozenou konstrukcí. 
 
Opravy betonů nejsou jednoduché, mají-li být trvanlivé  a v mnoha případech přijde ke slovu sbíječka, kontejner a dosti  namáhavá práce při odstranění poškozené konstrukce. Přitom  při dodržení několika hlavních zásad lze tomuto stavu předejít  a vyrobit betonovou konstrukci, která bude svému účelu sloužit  mnoho roků aniž se bude drolit nebo praskat. Proto například  doprava betonové směsi má být co nejkratší. Při dopravě  se nesmí směs rozmísit, ani se nesmějí odloučit velká zrna od  maltoviny. Stejnoměrnost směsi se může porušit pi nevhodném  vypouštění směsi z míchačky do dopravního prostředku,  při dopravě směsi následkem otřesů nebo při dopravě směsi  pásovými dopravníky s velkým sklonem a při vysypávání směsi   z dopravního prostředku z větší výšky. Dojde-li k porušení homogenity,  je nezbytné několikrát směs ručně přeházet. Rozmíšená  betonová směs vytváří beton až o 40 procent menší pevnosti.  

Dobrá směs  
Prvním problémem je to, jak v domácích podmínkách zabezpečit  dodržování stálého složení betonové směsi a jak vůbec betonovou  směs složit. Dodnes panuje názor, že běžný objemový  poměr míšení písku a cementu je 6:1 a poměr míšení 4:1 je již  přepych a plýtvání cementem. Protože se většinou v domácích  podmínkách těžko shání hrubé kamenivo do betonu, jsou „kutilské“  betony vyráběny pouze z písku a zde je poměr míšení 4:1 ještě nedostatečný. Dobrý a pevný beton lze získat teprve při  poměru písku a cementu v rozmezí 2:1 až 3:1, protože cementový  tmel tvořený cementem a vodou musí obalit velké množství  malých zrn písku. Při větším obsahu písku než při poměru 3:1  již nestačí cementový tmel na obalení zrn písku a tato zrna se po  zatvrdnutí vydrolují z hmoty betonu a beton má nízkou pevnost.  Těmito mísícími poměry se rozumí skutečné objemové poměry  a ne dávkování malých lopat cementu a velkých lopat písku.  

Nepřesná lopata  
Kdo beton někdy míchal, musel zjistit, že lopata cementu je podstatně  lehčí než lopata písku. Toto je dáno různými sypnými  objemovými hmotnostmi těchto materiálů. Z důvodu této různosti  obou materiálů by dávkování cementu a písku nemělo být  objemové, ale hmotnostní podle odborně provedeného návrhu  složení betonové směsi. Kompromisem je navážit pro první  míchačku cement a písek do kbelíků a dále dodržovat dávky  kbelíků na jednu míchačku. Ještě jednodušší je nechat si navrhnout  složení betonové směsi na jednu míchačku a na jeden  pytel cementu a “od oka” pomocí kbelíků dodávat pouze písek.  V tomto případě je alespoň jedna složka betonové směsi dávkována  přesně. Dávkování písku lopatami nelze vůbec doporučit,  protože každá lopata je jiná a navíc hmotnost jedné lopaty  písku je závislá na vlhkosti písku. Na povrchu hromady písku je  písek suchý a na lopatě se tvoří nízký kužel. Naopak uvnitř hromady  je písek vlhčí a na lopatě se tvoří vyšší kužel. Rozdíl hmotnosti  těchto dvou lopat může být až několik kilogramů, což vede  u malých míchaček k výrobě naprosto odlišných betonových  směsí.  

Aby se převaloval  
Druhým problémem je konzistence betonové směsi, která  je dána dávkou vody. Dobrý beton by se měl ve spádové  míchačce převalovat, měl by vytvořit kužel při vysypání do stavebního  kolečka a neměl by po uložení odlučovat vodu. Ve  spádových míchačkách se takovýto beton míchá dosti obtížně  a tak mnoho betonů po nesprávném nadávkování cementu a  písku dostane druhou ránu v podobě vysoké dávky vody. Řídké  betony, které odlučují po uložení vodu jsou po vytvrdnutí  prašné, tvoří se v nich trhliny a drolí se. Navíc je takovýto beton   po zatvrdnutí velmi nasákavý, což snižuje jeho odolnost proti  mrazu. Takovýto beton již většinou spraví jen zmíněná sbíječka,  protože jakýkoliv opravný prostředek se od takovéhoto  betonu oddělí a porušování konstrukce pokračuje. I v domácích  podmínkách by měla být pro výrobu betonu použita alespoň  plastifikační přísada, která umožňuje dobrou zpracovatelnost  betonu při nižší dávce vody.  

Napsat komentář