Jak se chladí dům

Klimatizace je dnes velice populárním vybavením domácností i kanceláří. V zimě s ní občas přitápíme a přes léto jsme vděční za to, že chladí. Málokdo ale ví, jak vlastně takový přístroj funguje a začne se o jeho technické vlastnosti zajímat, většinou až ve chvíli, kdy se objeví nějaký problém.

Co vlastně patří ke klimatizaci

Všechna chladících zařízení od ledničky až po nástěnnou klimatizaci používají podobný princip založený na několika různých fyzikálních principech.

Nejběžnější typ klimatizace známý jako split se skládá ze dvou vzájemně propojených jednotek, tedy jednotky vnitřní a vnější. Základem v celém procesu je především chladicí kapalina. V dnešní době je to hlavně oxid uhličitý, amoniak, nebo fluorovodík. Dříve se používal freon, od jeho užívání se však zcela upustilo kvůli jeho nepříznivému vlivu na životní prostředí.

Jak to celé funguje

Chladicí kapalina je nejprve prudce stlačena v kompresoru, který se nachází ve venkovní jednotce. Následně je převedena do kondenzátoru, kde se naopak z kapalného stavu nechává zkondenzovat. Takto připravená kapalina je pak systémem hadiček přiváděna do výparníku, který je již součástí vnitřní jednotky klimatizace. Zde se chladící médium rozpíná, čímž se uvolňuje chlad, který ventilátor jenom rozfouká do místnosti, pak se opět vrací do kompresoru.

Vlivem ochlazování kapaliny, se prudce mění teplota také okolního vzduchu, jehož schopnost pojímat vodní páry se snižuje. Vlhkost kondenzuje a je odváděna ven z místnosti speciálním odvodem pro kondenzát.

Klimatizace a topení

Zatím co tedy vnitřní jednotka chladí, venkovní jednotka se prudce ohřívá. I proto je některé klimatizace možné použít k přitápění. Celý proces se jednoduše obrátí, takže zatím co vám do místnosti fouká teplý vzduch, ven utíká ten studený. Klimatizace do domu proto přináší komfort jak v létě, tak na podzim a na jaře. Ne celoroční vytápění se přesto nehodí. Čím větší je venku zima, tím nižší je její účinnost jako topení.
 

Napsat komentář