Jak pokrýt střechu

Dost pravdy je na tvrzení, že střecha dělá dům. Zásadní otázkou je ale výběr vhodné střešní krytiny. Ne každá se pro váš dům hodí a pro laika může být takový výběr „dost tvrdý chlebíček“.

Dobrá střešní krytina musí být především kvalitní, tedy funkční, s dlouhou životností a odolností vůči přírodním vlivům. Každému je také jasné, že jiná střešní krytina se hodí na šikmé střechy a jiná na střechy ploché. Svou roli také hraje statika budovy, a to zejména v případě, kdy má být nová krytina těžší než původní.

Vyhledejte odborníka
Pokud jste například měli původní cihlovou střechu a chcete na novou použít betonové tašky, je dobré vyhledat statika a prokonzultovat tuto otázku s ním. Posuzuje se zejména stav pozednice, vaznic a krovů. Dále je při výběru střešní krytiny dobré brát v úvahu oblast, kde se objekt nachází. V horských oblastech, kde je střecha vystavena silným povětrnostním vlivům a sněhovým kalamitám, se používají krytiny s nízkou nasákavostí a silnou odolností. V místech, kde je dům v blízkosti stromů nebo louky a hrozí mechovatění a usazování nečistot, je dobré použít krytinu s hladkým povrchem. V případě, že v budoucnu uvažujete o půdní vestavbě, nesmíte zapomenout na kvalitní hydroizolaci, která se pokládá zároveň krytinou. Pozdější instalace hydroizolační folie je pracnější i finančně náročnější.

Hliněná klasika
Nejdelší tradici u nás mají pálené tašky, které se vyrábějí z výhradně přírodních materiálů, tedy hlíny, jílů a vody za působení ohně. Neobsahují žádné škodliviny či přísady. Při výrobě se používají ekologické postupy (včetně paliv), které neškodí ovzduší. Pálený střep má vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a příznivý součinitel prostupu vodních par – taška tzv. “dýchá”. Proto při použití na střeše vytváří příjemné mikroklima bez tvorby plísní a mikrobů, zvláště při současném využívání podkroví.

Tašky na tisíc způsobů
Tvárnost hlíny umožňuje vyrábět velmi širokou různorodou škálu modelů různých tvarů a ozdobných doplňků, kterými je možné vytvořit z každé střechy jedinečný originál. Přímo výpalem hlíny se získává přírodní cihlová červeň, která není (na rozdíl od jiných druhů výrobků) ničím přibarvována – tzv. režná taška. Nanášením jílových kalů s různým obsahem kysličníků kovů a křemičitých přísad na vysušenou tašku a následným výpalem vzniká široká škála barevných možností – engob a glazur. Toto zušlechtění povrchu přírodní cestou (natavení přírodních materiálů na cihelný střep) je staletími prověřené. Barvy jsou neměnné, trvalé a dlouhodobě odolávají působení přírodních vlivů. Díky tomu se dá architektonicky sladit každá střecha s daným prostředím.

Prejzová krytina
Velmi často používané jsou tašky posuvné s dvojitým drážkováním z boku a vodní drážkou v horní části. Tyto tašky jsou de facto přímými “potomky” nejstarších střešních tašek a vyrábějí se sice v pozměněné formě, nicméně dodnes. Hodí se i do extrémních klimatických podmínek s velkými teplotními výkyvy. Především pro rekonstrukce historických objektů je určena prejzová krytina. Ta se skládá ze dvou částí, spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrka). Tato krytina se klade do malty, je velmi těžká a samotná pokládka je poměrně pracná a časově náročná. Rozměry střešních tašek se v závislosti na typu pohybují v rozmezí 180-250 x 380-460 mm, 1 m2 obsahuje asi 15 kusů tašek (respektive cca 38 kusů v případě bobrovek) a váží přibližně 30-50 kg.

Nevýhody tu jsou
Za bezpečný sklon tašky se považuje sklon střechy od 25 stupňů podle druhu tašky u prejzové krytiny u bobrovek je to asi 40 stupňů. Životnost krytiny je pak 70-100 let. Stavební systémy obsahují i velmi důležité doplňkové prvky jako jsou ukončovací tašky, hřebenáče, půlhřebenáče, prostupové tašky, odvětrávací tašky a podobně. Hlavní nevýhodou pálené krytiny je její cena (250-500 Kč za metr čtvereční, prejzová krytina až 1000-1200 Kč), poměrně vysoká hmotnost a oproti betonovým taškách menší rozměry prvků, čímž se prodlužuje doba nutná k položení. Taška z pálené hlíny, jejíž povrch je glazurovaný, váži o něco méně než betonová taška (3 kg), na 1 m2 je třeba přibližně 14 kusů, takže výsledná hmotnost na metr čtvereční není moc rozdílná.

Text: Zdeněk Lodyha

 

Napsat komentář