Jak na revizi střechy a okapů

Na podzim přichází čas, kdy musíme pečlivě zkontrolovat stav střechy a okapů. Včasné odhalení závady nám často ušetří větší finanční výdaje, než když ji zjistíme v zimě, kdy už bývá pozdě.

Obecně je možné poradit: zkontrolovat střešní krytinu, veškeré oplechování na střeše a zatmelení kolem spojů hran plechu s komínem a zdí. Dobré je také zkontrolovat nátěry střešních oken a pokud je třeba, tak vyčistit plechy za komínem, vikýřem, nebo střešním oknem, aby mohla odtékat voda. U starších střešních oken může zatékat pod víko, proto i zde je vhodná kontrola. Do celkové podzimní revize střechy zahrňte kontrolu sněhových zábran, pokud je máte a hromosvodů.

Střecha není jen krytina
Pro  správnou funkčnost střechy jsou vedle střešní krytiny důležité i další materiály, počínaje dřevem, izolací, přes různé doplňky až po okapové systémy. Ze zákona je záruka na práci dva roky, ale jsou montážní firmy, které nabízejí tři, pěti i desetiletý pozáruční servis. Pokud je rozsah poškození střechy větší, je nejlepší zavolat odborníka. Poškození, které se po zimě může objevit, často souvisí se špatným výběrem střešní krytiny podle zátěžové oblasti nebo nedodržením technologického postupu při samotné montáži. Příkladem nekvalitně odvedené práce mohou být například nedokonale provedené difúzní fólie. Takové závady se často projeví právě po tužších zimách. Je důležité zvláště v horských oblastech vybírat odolnou bezúdržbovou krytinu bez zbytečných spár a spojů a větší sklon střechy, které mohou samy o sobě zabránit mnoha případným problémům, léty prověřená je drážková, neboli falcovaná krytina z pozinkové oceli, říká Pavel Kovanic vedoucí prodeje střešních a stěnových systémů Lindab. Hladký povrch v zimě neumožňuje hromadění sněhu na krytině, v ostatních ročních obdobích pak zamezuje zachytávání prachu a nečistot, proto na takové střeše nerostou mechy jako u tvrdých krytin. Jako velmi odolná se i v drsných nordických podmínkách osvědčila bezúdržbová pozinková krytina s ochrannou povrchovou úpravou, která  napodobuje tvar, vzhled i barevnost klasické skládané krytiny a při tom dosahuje prakticky desetiny její hmotnosti. Takový váhový rozdíl je důležitý především při rekonstrukcích starších objektů, u novostaveb pak ušetří značné náklady na krov i základy.

Svody a žlaby natřít nebo vyměnit
Důležité je, aby průměr okapů a odvodňovacího systému byl dostatečný. Pro svislé odvodnění se doporučuje průměr minimálně 100 mm a větší. Žlaby a roury je nutné pravidelně kontrolovat a čistit, aby se neucpaly. Pro případ ucpání je dobré mít zabezpečená dvě odtoková místa. Také zima a sníh mohou odvodňovací systém poškodit, a proto je třeba vždy na jaře provést jeho revizi.

První, co bychom měli v případě žlabů a odtokových rour před zimou udělat, je zkontrolovat, zda jsou v pořádku a zda správně těsní spoje. Pokud nejsou průchodné, je nutné je okamžitě vyčistit, nezapomeňme na mřížky a odtoky, na což nám stačí silnější proud vody, nebo je mechanicky vymést.

U plastových okapů je montáž snadná, spojení, případně i výměnu prasklých okapových žlabů, můžeme provést třeba pomocí lepidla nebo tmelu. U pozinkovaných okapů je pak babí léto časem pro údržbu a nátěry. Odborníci doporučují provádět úpravu po roce oxidace povrchu ve vnějším prostředí. Kdo si chce ušetřit každoroční dřinu s natíráním nebo problémy se zkroucenými a popraskanými plastovými okapy, může si pořídit okap z pozinkované oceli, který už je opatřen ochranou vrstvou laku, radí z pozice dlouholetých zkušeností klempířský mistr Karel Skokan. Jejich hlavní výhodou jsou minimální požadavky na údržbu. Díky povrchové úpravě není třeba okapy natírat minimálně 50 let. Švédská ocel s zaručuje vysokou pevnost výrobku a barevná povrchová vrstva mu poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zaručuje stálobarevnost.

Kontrola oken
Mezi hlavní nedostatky některých dřevěných oken v minulosti patřil především materiál. Výrobci používali smrkové dřevo místo vhodnějšího borovicového. K tomu ještě nahodilá údržba nátěrů a výsledkem bylo silné poškození okna. Moderní výrobci oken se dušují, že problémů s nízkou životností nátěrů se už dnes bát nemusíte. Že pro povrchové úpravy dřevěných oken se používají velmi kvalitní lazurované a krycí nátěry. Většina výrobců na ně dává pětiletou záruku, v praxi má platit, že kvalitní nátěr vydrží 10 i více let. Nicméně každý výrobek ze dřeva vyžaduje určitou péči. To samé platí i o dřevěných oknech. Interval údržby je závislý na povětrnostních podmínkách, kvalitě materiálu a způsobu provedení. Odborníci doporučují opakovat nátěr pravidelně jednou za 5 – 8 let. Obnova venkovního nátěru by měla správně probíhat pravidelně, aby se předešlo poškození dřeva nebo jeho napadení různými mikroorganismy. Právě podzim, kdy se teploty v noci a přes den vyrovnávají, je obvyklou dobou pro případně natření oken a kontrolu jejich izolace.

Nezapomeňte na hromosvody
Hromosvody jsou součástí převážné většiny plochých střech. Vedle technických požadavků na jejich návrh a provedení mají hromosvody určité požadavky na údržbu a na střechách je nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu, revizi. Povlaková střešní krytina může být poškozena například i při opravě krytiny ploché střechy nebo při opravě některých jejích dalších prvků (oplechování atik, světlíků nebo instalace antény), a to zejména, pokud dodavatelská firma na zpětnou montáž hromosvodů zapomene. Hromosvod s litinovými podpěrami stočený na nové střešní krytině je nebezpečný nejen pro vlastní střešní krytinu, ale u budovy a jejího okolí i z bezpečnostního hlediska. Obdobně je tomu u odložených již nepotřebných antén a u dalších obdobných zařízení na střechách budov.

Lajdáctví nebo hazard
Vlastní vedení hromosvodu je pochopitelně vedeno nejen po střeše, ale také po fasádě budovy. Na ploché střeše se určitá část vedení hromosvodů umísťuje a montuje na podpěry. Vedení hromosvodu musí být na řádně vypnuté, neboť musí např. odolávat působení větru. Právě nevhodně vyrobené podpěry popřípadě v kombinaci s nesprávně napnutým vedením hromosvodů mohou být příčinou poškození povlakové krytiny ploché střechy. Celý systém hromosvodu musí být na střeše řádně ukotvený a podpěry hromosvodu nesmí být naklopené nebo převrácené, jinak může dojít k poškození povlakové střešní krytiny. Litinové podpěry hromosvodů, které mají kruhovou dosedací plochu (případně mají dosedací plochu ve tvaru mezikruží), střešní krytinu zdaleka tolik nepoškodí jako předchozí typ, obvzlášť, jestliže je pod podpěrami umístěn přířez z hydroizolace. Na plochých střechách se také vyskytují betonové podpěry hromosvodů, které  mohou střešní krytinu při běžném provozu střechy rovněž poškodit. V dnešní době jsou již k dispozici ke střešní krytině velmi šetrné podpěry hromosvodů, které mají plastovou dosedací plochu. Takové podpěry je vhodné použít např. u plochých střech se střešní krytinou z elastomerových bitumenových pásů. Takové kvalitní hydroizolační pásy mají mimo jiné shora na svém povrchu vodoodpudivý ochranný posyp proti UV, tepelnému záření a mechanickému poškození.

10 dobrých rad, jak postupovat při revizi střechy před zimou
(Revize by měla být minimálně jedenkrát do roka, optimální je ale dvakrát před a po zimě.)
1. Zjistit stav střešní krytiny.
2. Prověřit oplechování střešních prvků a průniků (komínů, světlíků, vikýřů, odvětrávacích prvků).
3. Vyčistit plechy za komínem, vikýřem nebo střešním oknem (pokud je třeba), aby mohla odtékat voda.
4. Prohlédnout okapy, odtokové roury (dát pozor zejména na prohnuté žlaby, pokřivené nosné háky či těsnost jednotlivých dílů).
5. Vyčistit okapy.
6. U starších pozinkovaných okapů dát pozor na korozi a u plastových prověřit možné popraskání vlivem mrazu.
7. Zkontrolovat těsnění (pozor na jeho zpuchření) a kvalitu nátěrů střešních dřevěných oken.
8. Důkladně projít podkroví, zda někde nezatéká, nebo dokonce netvoří-li se na částech dřevěných krovů houba a zaplísnění.
9. Nezapomeňte zkontrolovat hromosvody
10. Při jakékoliv pochybnosti přivolejte revizního technika

 

Napsat komentář