Jak na nákup realit

Každá seriozní realitka ví, že času je dost a nemovitosti se nekupují či prodávají tolikrát v životě, aby klient nemohl mít čas na rozmyšlenou.

Nicméně aby se snížilo riziko odstoupení kupujícího či prodávajícího od této smlouvy nebo pro případ, že koupi financujete z úvěru ze stavebního spoření nebo prostřednictvím hypotéky, se sepisuje smlouva o budoucí kupní smlouvě. V této chvílí ale ještě více platí, že byste tento dokument neměli podepisovat bez konzultace s vaším právníkem. Důvodů je několik. Realitní kanceláře totiž ze zákona za svoji práci nikterak neručí, z čehož pramení i to, že právní služby poskytovat nemohou, pokud sami nespolupracují s renomovaným právníkem. Seriózní takto postupují, ale u ostatních provádí sepsání smluv pověřený pracovník realitní kanceláře. Když jeho práci kontrolujete musíte si pečlivě dát pozor na označení převáděných nemovitostí a definici, co se na nich nalézá. Pozemky musí být označeny minimálně příslušným parcelním číslem a označením katastrálního území, ve kterém se nacházejí, dále je nutné uvést druh pozemku. Budovy je třeba označit číslem popisným, uvedením parcely, na které jsou postaveny a katastrálním územím. Dané podklady zjistíte na katastrálním úřadě.

Prohlášení i s partnerem
Poměrně důležitým dokumentem při realitních transakcích je takzvané prohlášení vlastníka. Je to určitá berlička proti neseriózním spekulantům. Vlastník totiž před transakcí musí prohlásit, že danou nemovitost nepoužil jako zástavu či na ní neexistuje více vlastníků, popřípadě další omezení vlastnického práva. Poměrně dobrý instrument je donutit vlastníka, aby doložil, že s danou transakcí souhlasí i jeho manželka či manžel. Ze zákona totiž může partner napadnout jakoukoli kupní smlouvu na věc, která není vyčleněna z bezpodílového vlastnictví manželů.

Peníze až po převodu
V České republice platí u nemovitostí takzvaný “intabulační” princip znamenající, že účinnost přechodu vlastnického práva nenastává uzavřením samotné smlouvy, nýbrž až vkladem této kupní smlouvy do katastru nemovitostí (takzvanou registrací). Je tedy pochopitelné, že se všeobecně považuje akt vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí při každé realitní transakci za klíčový moment. Kromě toho, že nabyvatel nemovitosti je v rámci určité převodní transakce právoplatným vlastníkem nemovitosti teprve až pravomocným vkladem převodní smlouvy do katastru nemovitostí, čerpá obecně každá další osoba, která se o nemovitost zajímá či do budoucna zajímat může při úvahách o její koupi právě především z aktuálních údajů v katastru nemovitostí. Peníze majitelům proto zaplaťte až v momentě, kdy jste, jako noví majitelé zapsáni v katastru nemovitostí. Obvykle se způsob placení řeší ve smlouvě tak, že kupující složí kupní cenu do „třetích rukou“ (do notářské úschovy, vytvoří zvláštní účet u banky pro tuto příležitost), s tím, že majitel je oprávněn převzít si od této pověřené osoby tyto peníze v momentě, kdy je vymazán z Katastru a místo něho je zapsán jako nový majitel kupující.

Když tečou nervy
Mnohdy se stane, že protistrana si obchod rozmyslí a vy máte právo, aby vám realitka vrátila zálohu. Nyní přichází další specializací neseriózních realitních kanceláří je zadržování peněz klientů. Ve chvíli, kdy pošle zákazník část svých celoživotní úspory na účet firmě, jejíž jednatel mu i po měsíci tvrdí, že jim nic nepřišlo a ať se tedy klient stará, tak z toho by byl zoufalý i ten největší flegmatik. Občas se někomu zkrátka hodí vaše peníze na další obchodní transakci a potřebuje celou věc jaksi pozdržet. Nenechte se ale vystresovat – v bance samozřejmě dostanete potvrzení o tom, že daná suma byla z vašeho účtu na účet realitní kanceláře skutečně odeslána. Pak už většinou stačí jen pohrozit trestním oznámením nebo kontrolou z finančního úřadu a peníze se jako zázrakem najednou objeví. Pokud máte podezření, že vás realitní kancelář okradla nebo se nezachovala solidně, můžete své podezření svěřit právě finančnímu úřadu, který už vaši zakázku prověří.

Text: Vladimír Iliev
Foto: archiv autora

 

Napsat komentář