Jak lze také řešit přívod pitné vody do domu

Mnoho domů není standardně napojeno na veřejný rozvod pitné vody. Takové domy jsou pak odkázané na jiné zdroje, primárně na vlastní studny. Je ovšem nutné mechanicky ošetřit přívod pitné vody do domu z takového zdroje.

Standardně se samozřejmě na domech a jejich zahradách využívají nejrůznější čerpadla, hlavně ponorná čerpadla nebo horizontální čerpadla, která nacházejí využití pro zavlažování. Čerpadlo je pochopitelně základem také pro domácí vodárny, které jsou ideálním prostředkem čerpání pitné vody.

Jak funguje domácí vodárna?
Ačkoli je čerpadlo jednou z hlavních částí domácích vodáren, není zdaleka jedinou. Výhodou malých domácích vodáren je jejich automatizovaný provoz. Vodárny se skládají z elektronické řídicí jednotky, která funguje jako prostředník mezi čerpadlem a odběrovým místem. V momentech, kdy se voda aktivně spotřebovává, tedy je právě někde v domě využívána, řídicí jednotka sepne čerpadlo, které začne čerpat vodu. Když odběr ustane, čerpadlo se opět vypne. Díky tomu se technika šetří a čerpadlo tak nejde nonstop, nedochází ani ke zbytečnému plýtvání vodou a vše běžní naprosto nezávisle. Je samozřejmě kladen velký důraz na bezúdržbovost celého systému přívodu pitné vody do domu. Vzhledem k chodu uvnitř domu, kde vodárna nejčastěji umístěna, jsou výhodnější čerpadla ve vodárnách, která jsou vybavena pružnými spojkami, mezikusem, který tlumí vibrace a tím také snižuje hlučnost provozu. Jako ani jiná čerpací technika, domácí vodárna by také neměla zamrznout, proto je vhodnější umístit ji do domu, než vně, i když i takové řešení je za správných podmínek možné.
 

Napsat komentář