Horkokrevný švédský bojovník

Každého určitě zajímá, jak co možná nejekonomičtěji vyřešit otázku vytápění svého obydlí. Obzvlášť pokud rostou ceny plynu a elektřiny. Vedle zateplení pláště domu a osazení kvalitními okny je vhodný také úsporný zdroj tepla. Řešením může být tepelné čerpadlo, tedy zařízení, které odebírá teplo z vnějšího prostředí.

V zemi, vodě i ve vzduchu je obsaženo nesmírné množství tepla, které tepelná čerpadla dokáží využít pro vytápění a ohřev vody. Tepelná čerpadla jako moderní, ekologický a hlavně úsporný zdroj vytápění se již dostávají do povědomí široké veřejnosti stejně jako švédská firma Nibe, která má ve výrobě tepelných čerpadel dlouholetou tradici.

Fighter vede
Jejím nejprodávanějším výrobkem na našem trhu je tepelné čerpadlo Fighter 1220. Toto čerpadlo je u zákazníků oblíbené proto, že se jedná se o kompaktní jednotku, která na malé ploše 60 x 65 cm obsahuje kromě vlastního tepelného čerpadla také oběhová čerpadla primárního i topného okruhu a nádrž na ohřev teplé vody o objemu 160 + 45 litrů. Součástí výrobku je i elektrické topné těleso, které slouží jako elektrokotel pro dotápění při velmi nízkých venkovních teplotách. Software umožňuje řízení dvou teplotních okruhů do podlahového topení i do radiátorů a automaticky upravuje teplotu topné vody podle aktuální venkovní teploty. 

Jak získat energii
Tepelné čerpadlo Fighter 1220 pracuje v systému země-voda nebo voda-voda. To znamená, že primární energii získává ze země pomocí plošných zemních kolektorů nebo kolektorů uložených ve vrtu, případně ze spodní vody. Poměr získaného topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Topný faktor je závislý na výstupní teplotě nemrznoucí směsi ze zemních kolektorů (případně na teplotě vzduchu u tepelných čerpadel vzduch – voda) a teplotě topné vody. Pokud dosahuje průměru, pak má obvykle tepelné čerpadlo topný faktor 3 až 4, udávaný při podmínkách 0 °C na výstupu z kolektoru a 35 ° C v topném systému. Čím je hodnota topného faktoru vyšší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější. Inovované řady tepelných čerpadel Nibe Fighter 1120 a 1220 mají při kombinaci s podlahovým vytápěním topný faktor 4,95 až 5,04, to znamená, že na 1 kW elektrické energie potřebný pro pohon kompresoru získáme 5 kW topného výkonu; 4 kW jsou zdarma ze země. Fighter 1220 se dodává ve výkonech od 5 do 12 kW. Pro domy s větší tepelnou ztrátou nebo s vyššími nároky na teplou vodu doporučujeme typ Fighter 1120 o výkonech až 17 kW. Tato řada nemá zabudovanou nádrž na teplou vodu, ale kombinuje se podle potřeby se speciálními měděnými dvouplášťovými zásobníky Nibe VPA o objemech 200 – 450 litrů teplé vody.

Více informací na: www.nibe-cz.com
Zdroj: Nibe 

 

Napsat komentář