Ergonomie pro zdraví

Dnešní kancelář může být prostorem plně pracovním a zároveň atraktivní zónou s nejmodernejšími prvky. Ergonomický systém rozhodně není žádným výstřelkem. Ocení jej každý, kdo tráví v kanceláři každý den mnoho hodin. 

Kancelář je mylně považována za bezpečné a klidné pracovište. Ve skutečnosti skrývá řadu rizik poškození zdraví. Mnoho našich i zahraničních studií prokázalo, že dlouhodobé pozorování obrazovky vede ke zrakové únavě a statická poloha těla při práci s počítačem má za důsledek vznik obtíží pohybového aparátu – zejména v krční a bederní páteři a v neposlední řadě v oblasti zápěstí a ruky, popř. ramene. „Podle zdravotnických statistik vyvolává jednostranné zatížení pohybového aparátu při práci v sedě u 60 – 80 % lidí bolesti zad a téměř 75 % osob pracujících s počítačem má potíže se zrakem,“ ríká Libuše Bělohlávková z Akademie práce a zdraví České republiky.

Rizika můžeme změřit
Vznik těchto obtíží, jejich intenzita i četnost výskytu jednoznačně souvisí s ergonomickým uspořádáním pracovního místa. „Onemocnění páteře a svalstva lze předcházet dodržováním správné polohy trupu a končetin při sezení, výškou a sklonem pracovní plochy. Důležitá je také ochrana horních končetin před dlouhodobým jednostranným zatížením malých svalových skupin předloktí, způsobených nevhodným umístěním či sklonem klávesnice. Je třeba chránit rovněž zápěstí pred dlouhodobým tlakem o ostrou hranu klávesnice či stolu. Nezbytná je správná zraková pohoda – umístení obrazovky a světelné podmínky na pracovišti. Základním předpokladem ochrany zdraví při práci u počítače je ergonomicky nezávadné uspořádání pracovište a používání vhodných ergonomických pomůcek,“ vysvětluje Bělohlávková.

Když zvítězí rozum
Ergonomie je věda zabývající se tvarem předmetu tak, aby byly svým tvarem co nejvíce přizpůsobeny tvaru lidského tela a udržovaly tak jeho přirozené držení. Takovým příkladem může být židle, která svým tvarem nutí pracovníka sedět vzpřímeně a předchází křivení páteře. V širším slova smyslu ergonomie aplikuje vědu do uspořádání pracovište s cílem maximalizovat produktivitu při současném zmenšení únavy a nepohodlí pracovníků. Ergonomie ve vaší firmě zvítězí, když máte v zaměstnání pocit pohodlí. Když vás nebolí hlava ani záda, krk, zápěstí a když vám nohy při sedavém zaměstnání neotékají. Kancelářské vybavení v moderním pojetí s sebou přináší nejen nezbytný nábytek se základní funkčností a přijatelným designem. Vybavení patřičnými ergonomickými pomůckami v kanceláři znamená nejen zpříjemnení a zkvalitnění práce, ale i významné omezení dlouhodobého ohrožení zdraví. Neméně důležitou prevencí zdravotních obtíží v zaměstnání jsou přestávky na relaxaci a snížení psychického napětí vyvolaného zvýšeným pracovním tempem.

Riziko práce na PC
Počítač je v dnešní době běžnou součástí našeho života. V jeho společnosti trávíme dlouhé hodiny – na pracovišti i doma. Práce s počítačem ovšem přináší i některá pracovní rizika. Obtíží a zdravotních poškození, které bývají dávány do souvislosti s touto prací, je celá řada. Některé z nich nesou taková označení, že není pochyb, čeho se týkají: technostres, syndrom myš-paže (hovorově též označován jako myšitida). Většina obtíží je provázena bolestivostí, kterou lze brát jako důležitý varovný signál. Prvním z nich jsou bolesti zad v bederní a křížové oblasti páteře, které jsou vyvolány důsledkem tlaku na páteřní ploténky.

Židle
Možnou příčinou je nevhodná židle, špatné držení tela, nevhodné rozměry pracovního místa. Dále jsou časté bolesti v krční a šíjové oblasti páteře, které souvisí zejména s polohou hlavy a horních končetin při práci. Obvykle je na vině nevhodně umístěný monitor, nevyhovující židle, špatné držení těla. Bolesti rukou a paží, které jsou podmíněny rychlými opakovanými pohyby prstu. Mezi možné příciny patří nevyhovující klávesnice, časté používání myši, nevhodné umístění klávesnice či myši a tvrdé područky. Někdy mohou nastat i bolesti hlavy a vizuální poruchy. Jejich možné příčiny jsou nekorigované vady zraku, nevhodné osvětlení, nevhodně umístěný monitor, nekvalitní monitor.

text: Vladimír Iliev
foto: archiv 

 

Napsat komentář