Elektrické a plynové ohřívače vody

Přemýšlíte u kterého ohřívače vody ušetříte nejvíce peněz? Se zdražováním elektřiny a plynu už není tak jednoduché předvídat, co pro vás bude ekonomicky přijatelnější nejen za měsíc, ale i za rok, za dva. Ceny energií se zdražují zcela nepředvídatelným způsobem. Proto radíme kombinovat. Přečtěte si jak.

Čím tlustší, tím lepší
Elektrický bojler využívá k ohřevu nízký tarif ceny elektrické energie pro ohřívání vody v noci. Velikost bojleru je nutno zvolit podle počtu členů domácnosti a předpokládané spotřeby. Hospodárnost jeho provozu je dána kvalitou a tloušťkou použité izolace a velikostí tepelných ztrát, které ovlivňuje teplota připravované vody a teplota okolí. Elektrický bojler patří mezi potřebiče povinně označované energetickým štítkem. Při koupi proto vycházíme z údaje na štítku.

S tlakem nebo bez
Bojlery se vyrábí ve dvou základních provedeních – jako tlakové a beztlakové. U tlakových stačí přítomnost klasické vodovodní baterie. Využívá se tedy i na více odběrných místech. Naopak u beztlakového typu je zapotřebí použít ješte speciální baterii, která omezuje odběr pouze na jediné místo.

Síla v kombinaci
Kombinované bojlery jsou vhodné pro situaci, kde je vlastní ohřev vody realizován vodou ze systému ústředního topení nebo elektrickým tělesem. Tyto dva systémy se zapojují podle ročního období. Hovoříme tedy o zimním (ohřev otopnou vodou) a o letním provozu (vodu ohřívá elektrické těleso – spirála). Opět se nabízí dvě varianty z nichž ta, která je určena pro montáž ve svislém směru patří opět k ekonomičtějším. Určitým poddruhem jsou bojlery s ohřevem pouze prostřednictvím otopné vody. Nejvhodnější mají objem od 100 do 190 litrů. Pokud hledáme bojler na chatu nebo na chalupu, upřednostňujeme typy s dostačujícím objemem 80 až 100 litrů.

Když zhasne plamínek
Máme-li k dispozici vyvložkovaný komín, můžeme uvažovat z variant plynových bojlerů, kde vlastní ohřev vody zajišťuje plynový hořák. Ale ani v případe, že nemáme k dispozici komín, není situace ztracená. Zapotřebí je ale speciální bojler s nuceným odtahem spalin přes zeď. Tato potřeba, stejně jako plynový hořák je společná i pro průtokový ohřívač, který nám potřebné množství teplé vody připraví podle aktuální potřeby. Přesnější regulace dominuje zejména u modernějších typů.

Šetříme zhasnutím plamínku
 Pokud k ohřevu užitkové vody používáte plynový průtokový ohřívač – karmu, můžete svoji spotřebu zemního plynu snížit tím, že budete v době své nepřítomnosti přes den a v každém případě v době delší nepřítomnosti uzavírat přívod plynu, čímž zhasnete zapalovací plamínek, který jinak hoří trvale. Spotřeba zapalovacího plamínku u velkého průtokového ohřívače odpovídá asi 0,5 % výkonu hlavního hořáku.

Kdy se hodí
Tímto opatřením můžete tedy ušetřit asi 0,5 % ročních nákladů. Novější bojlery jsou již opatřeny elektronickým zapalováním, čímž se ušetrí spotřeba plynu pro zapalovací plamínek. Zapalování zajišťuje buď plamínkový nebo bateriový typ zapalování. Obecně můžeme říci, že plynem ohřívaný bojler nebo plynová karma průtokový ohřívač se hodí v případě, že spotřeba teplé a užitkové vody je v domácnosti vysoká nebo nárazová a nepředvídatelná.

Romantika lázeňských kamen
Bez elektrické energie se obejde ohřívač na tuhá paliva. Vodu ohřívá topeniště na tuhá paliva například uhlí, které se nachází přímo ve spodní části ohřívače. I tento klasický způsob má svou romantiku, ale k více komfortnějším patří modernější typy bojleru. Na druhou stranu je jeho výhodou to, že se současně s vodou ohřívá i prostor koupelny.

Trendy
 V současnosti jsou populární takzvaná lázeňská kamna. Jsou ve dvou typech, buť tlaková, které můžete připojit do vodovodního řádu a rozvod teplé vody po celém bytě. Pokud jsou beztlakovou nádrží, je bezpodmínečně nutné seřídit vstupní tlak proudu vody na max. 100 kPa pomocí redukčního ventilu.

Teplá voda ze slunce
Posledním typem boileru je zarízení, které využívá k ohrevu slunecní energii. Slunecní kolektory jsou ideálním zdrojem tepla pro prípravu teplé vody. Pro potrebu teplé vody na príklad pro bazén, lze použít jednoduché panely, přímo protékané ohřívanou vodou. Pro přípravu vody pro užitkové účely jsou používány kolektory dokonalejší, naplněné nemrznoucí směsí, které umožňují celoroční provoz. Teplem z kolektoru je ohřívána voda v akumulační nádrži. Teplo z této nádrže je možné použít i pro přitápění. Nádrž bývá vybavena výměníkem tepla pro přitápění z kotle a elektrickým topným tělesem pro přitápění elektrickou energií. Provoz takovéhoto systému je řízen automaticky.

Text: Zdenek Lodyha
Foto: archiv autora

 

Napsat komentář