Dřevostavby se vyplatí vytápět elektřinou

Výstavba nízkoenergetických až pasivních dřevostaveb je nastupujícím trendem a to nejen z důvodu stále rostoucích cen energií. Jedním z charakteristických rysů těchto staveb je nízká spotřeba energie na vytápění a tento faktor nutí projektanty i zákazníky k zamyšlení, jaký vlastně zvolit nejvhodnější systém vytápění. Jestliže se už rozhodneme pro stavbu nízkoenergetického montovaného domu, předpokládáme, že účet za vytápění bude nízký. Přímo se pak nabízí myšlenka znásobit tuto úsporu použitím topného systému s co nejnižšími provozními náklady – a asi začneme přemýšlet nad kondenzačním kotlem, nebo ještě lépe tepelným čerpadlem. Paradoxně však právě v tomto případě nemusí patřit volba těchto zdrojů k nejšťastnějším.

Pro objekty, jež se svými parametry blíží k hranici NED, již totiž není nejdůležitějším faktorem cena samotné energie, ale významný vliv hrají pořizovací náklady, tzv. udržovací náklady a životnost topného systému a jeho komponentů. Spotřeba energie na vytápění je zde již tak malá, že například u tepelných čerpadel, přestože dokáží vyrobit teplo nejlevněji, je návratnost investice delší než životnost zařízení a tím se stává nevýhodnou. Nejvýhodnější poměr mezi investicemi, provozními náklady a návratností naopak vykazují elektrické přímotopné systémy. Při srovnání elektrického vytápění s plynovými nebo kondenzačními kotli zase hraje nezanedbatelnou roli tzv. nízký tarif ve kterém jsou v objektech s elektrickým vytápěním provozovány 20 hodin denně veškeré elektrospotřebiče. NED objekty spotřebují přibližně 40% energie na vytápění, zbytek celoroční spotřeby je to ostatní – světla, televize, počítače, pračky, sušičky, varné konvice, mikrovlné trouby, atd. – tedy běžný provoz domácnosti. Uživatel tak může mít až 60% energie za poloviční cenu proti domácnostem s plynovým kotlem.

Následující tabulka uvádí odhadované náklady na energie u různých objektů:

 Teoretické výpočty ukazují, že u NED jsou roční provozní náklady při vytápění plynem a elektřinou téměř stejné a u pasivních domů už elektřina vychází dokonce lépe. Je nutné poznamenat, že se jedná o teoretický výpočet, v praxi díky vyšší účinnosti a lepší regulovatelnosti vychází elektrické přímotopné systémy ještě výhodněji.
Pokud zahrneme do srovnání také náklady na pořízení topného systému, dojdeme k těmto výsledkům:

Nízkoenergetický dům (50kWk/m2/rok)

 Náklady na energie  Zemní plyn   Elektřina  Rozdíl
 za 1 rok  26 576   30 079    - 3 503
 za 10 rok    265 760   300 790   - 35 030
 za 20 rok   531 520   601 580   - 70 060

Pořizovací náklady

 Zemní plyn  Elektřina   Rozdíl
 200 000  90 000  110 000

Podlahové vytápění elektrickými topnými kabely a foliemi nebo teplovodní podlahové vytápění s plynovým kotlem.

Z uvedeného srovnání vyplývá, že budeme-li počítat s tabulkovými náklady na energie, pak u nízkoenergetického domu s plynovým kotlem zaplatíme za energie ročně o 3.503,- Kč méně. Za 20 let tedy teoreticky uspoříme 70 tisíc korun. Za pořízení topného systému jsme však hned na začátku zaplatili o 110 tisíc korun více. Tedy ani za 20 let provozu se nám v porovnání s elektrickým vytápěním investice do teplovodního systému nevrátí.
Jedná se samozřejmě o teoretické propočty, nicméně vzrůstající počet zájemců o elektrické vytápění, které česká společnost FENIX Jeseník v posledních letech zaznamenává dokazuje, že jsou tyto úvahy správné. V současné době FENIX Jeseník podporuje několik projektů výstavby NED, u kterých je možné dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat provoz objektu a spotřeby energií. 

Zkušenosti výrobců dřevostaveb překonávají teoretické výpočty
K vytápění svých staveb elektrickými podlahovými fóliemi ECOFILM přistoupila například společnost ECOMODULA, významný tuzemský výrobce dřevostaveb. Do konce roku 2008 využívala ECOMODULA k vytápění svých objektů elektrické přímotopy a výsledky měření spotřeby elektrické energie byly i s jejich využitím velmi uspokojivé. Výhody fólií ECOFILM však tyto přednosti ještě převyšují – kromě nízkých pořizovacích a provozních nákladů jsou fólie ECOFILM atraktivní i tím, že jsou „neviditelné“ Dřevostavby ECOMODULA  mohou být zařazeny do všech tří skupin energetické náročnosti – jako stavby navrhované podle běžných požadavků (s měrnou spotřebou tepla 180 kWh/m2 a rok), nízkoenergetické (do 50 kWh/m2 a rok) a pasivní domy (do 15 kWh/m2 a rok). Fóliemi ECOFILM jsou domy od ECOMODULY vybaveny již ve standardu a jsou umístěny pod laminátovou či dřevěnou podlahu od rakouského výrobce EGGER, pro jehož výrobky byly elektrické topné fólie ECOFILM testovány. Plovoucí podlahovina se topné folie dotýká dokonale v celé ploše, proto všechny topné plochy dosahují efektivního sdílení tepla. V koupelnách a pod kuchyňskou dlažbou jsou použity elektrické topné rohože ECOFLOOR. U pasivních domů jsou spolu s rekuperační jednotkou použity elektrické stropní folie ECOFILM.  I zkušenosti této společnosti potvrzují, že je výhodnější pořídit si poměrně levný, snadno realizovatelný a přitom naprosto komfortní systém, jakým elektrické podlahové vytápění je, než složité systémy (např. tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle), které sice umí vyrobit teplo o něco levněji, ale protože nízkoenergetická nebo pasivní dřevostavba má velmi malou spotřebu energie, rozdíl v investicích do tohoto zařízení se nikdy nevrátí. A z praktických zkušeností z provozu jsou zřejmé i další výhody elektrického velkoplošného vytápění – příznivá pořizovací cena, rychlá a snadná montáž, nízké provozní náklady, komfortní regulace v každé místnosti (= menší náklady na vytápění), široká nabídka typů vytápění, při vzniku defektu jednoduchá oprava a možnost použití pod plovoucí podlahy, dlažby, sádrokartony, ale také pod PVC, korek či koberce. Elektrické topné systémy se stávají stále častěji součástí topných soustav s krby či krbovými kamny – ty vytváří jak zálohu pro případ výpadku elektrické energie, tak i zdroj emoční pohody a přímého kontaktu obyvatel domu s ohněm.

Novinka: topné folie ECOFILM byly s úspěchem testovány na vytápění pod novou dřevěnou podlahovou krytinou Magnum F.I.P.
V odborných kruzích je často diskutovaným tématem problematika vhodnosti použití podlahových krytin na bázi dřeva v objektech vybavených systémem podlahového topení. Že si však elektrické podlahové vytápění s dřevěnými parketami skutečně „rozumí“, potvrzují i poslední zkoušky nové třívrstvé dřevěné podlahy Magnum F.I.P. (Magnum Parket a.s.) , položené na elektrických topných foliích  ECOFILM (Fenix Jeseník). Konečné naměřené hodnoty spár a výškových přesahů mezi dílci (deformace) splnily výpočtová i normová kritéria i při extrémně nastavených podmínkách zkoušky. Výsledky experimentu, realizovaného na půdě státní zkušebny STV Zlín potvrzují, že kombinace podlahového vytápění s topnou folií ECOFILM a podlahových elementů Magnum F.I.P. splňuje nejvyšší nároky jak na ekonomický provoz domu, tak i na vzhled a kvalitu podlahové krytiny.

 

Napsat komentář