Dřevěné kanadské rodinné domy

Jedná se o stavby z produkce dceřiné společnosti kanadské firmy Holiday-Pacific Homes z Toronta, která se výrobou a distribucí zabývá již několik desetiletí. Životnost těchto montovaných rodinných domů je naprosto srovnatelná s domy z klasických materiálů. Komfort bydlení v těchto domech je vysoký a životní prostředí uvnitř domů je díky použitým přírodním materiálům zdravější než v domech z klasických materiálů.

Na přání zákazníka

Společnost Holiday – Pacific Homes – Bohemia, spol s r. o. staví v systému, který je velice flexibilní a otevřený. Proto pro ni není problém vyhovět většině přání a požadavků zákazníka s ohledem na jeho individuální požadavky i stavební parcelu. Realizace celého domu je již od přípravy projektové dokumentace řešena s účastí klienta. On sám rozhoduje o vnitřním uspořádání, velikosti, vzhledu a vybavení rodinného domu. Každý dům se stává originálem, který odráží vkus, představy a životní styl svého majitele. 

Cenová relace od 20 000,- Kč/m2 bez DPH užitné plochy RD na klíč, vč. základové desky
Rychlost výstavby: 4-6 měsíců
Garance: 5 let

Konstrukční systém

Nosnou konstrukci představuje dřevěný skelet ze smrkových a borových trámů a fošen, hoblovaných a speciálně tepelně stabilizovaných. Průřez stěnou směrem z interiéru je následující: sádrokarton, nebo jiný investorem zvolený materiál, 50 mm izolace, OSB deska 22 mm sloužící jako parotěsná zábrana, nosná konstrukce z výše uvedených hranolů vyplněná minerální plstí, opláštěná izolací Hofafest UD 60 mm, vzduchová mezera 25-40 mm, která odvětrává vysráženou vlhkost v konstrukčním systému a vlastní fasáda domu, která je tvořena buď lícovou cihlou, dřevěným obkladem, klasickou akrylátovou omítkou, plastovým obložením nebo umělým kamenem. Součinitel prostupu tepla dosahuje hodnoty U=0,197 W/m2K, tento součinitel je možno dále snižovat osazením silnější izolace. Střecha je tvořena prefabrikovanými vazníky, neprostupnou fólií, OSB deskami a střešní krytinou. Nosnost vazníků je taková, že výběr střešní krytiny nepodléhá technickým omezením. Je tedy na Vás,  zda zvolíte kanadský šindel, či betonovou krytinu nebo třeba břidlici.

Popsaný systém výstavby rodinných domů včetně použitých materiálů je certifikován a schválen pro prodej a výstavbu v České republice Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze.

HOLIDAY – PACIFIC HOMES – BOHEMIA, spol. s r. o.
Alešova 55, 613 00 Brno
Marketingové odd.: Tyršova 575, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel./fax: +420 499 624 414, e-mail: info@holidaypacific.cz, www.holidaypacific.cz

 

Napsat komentář