Dřevěné domy

Dřevo provází lidstvo od úsvitu dějin. Evropa je jediný světadíl, kde se dlouhodobě zvyšuje rozloha lesů a narůstají zásoby dřeva.

Česká republika patří mezi evropské státy, v nichž se za posledních sto let významně zvýšila rozloha lesů i zásoby dřeva. V kontrastu s tím je ovšem fakt, že ve využití dřeva na jednoho obyvatele se řadíme v Evropě na jedno z posledních míst.

Dřevěné stavby a dřevěné konstrukční prvky i nadále zůstávají rozšířenou variantou v pozemním stavitelství i v době moderních konstrukčních soustav – železobetonu a oceli. Svoje postavení si dřevo udrželo nejen pro svůj příjemný a teplý charakter, ale především díky univerzálním fyzikálním vlastnostem a snadné zpracovatelnosti, i pro jeho schopnost transformace na konstrukčně a funkčně nové materiály a výrobky. K tomu přistupuje zvláště v posledních desetiletích vnímání dřeva jako obnovitelné suroviny s minimálními energetickými nároky, bezodpadovými technologiemi zpracování a příznivým vlivem na životní prostředí. Právě proto je dřevo pokládáno za materiál nejen tohoto století.

Poučné statistiky a srovnání
Přestože lesnatost je například v Německu a ve Švýcarsku mírně nižší než u nás (34 %), produkce dřevěných bytových staveb se zde trvale zvyšuje. V Německu dosahuje asi 7 % (odhadem je to asi 33 500 novostaveb rodinných domů ročně), v Rakousku asi 10 % a ve Švýcarsku asi 12 %. V lesnatější Skandinávii (mimo Dánsko) dřevěná výstavba tradičně dominuje více než 70 % a nepodléhá příliš módním vlivům. Pokud jde o vícepodlažní domy, pak v Norsku tvoří asi 15 % bytové výstavby.

Evropská sídliště
Sídliště rodinných domů jsou realizována jako součást menších měst, ale vytvářejí často satelity a předměstí velkých městských aglomerací. Typické americké sídlo představuje přibližně stovka rodinných domů s pozemky o velikosti 500 až 600 čtverečních metrů. K sídlišti patří volný rekreační prostor v jeho bezprostředním okolí. Domy mají podlahovou plochu od 200 do 350 m2 včetně garáží. Evropská sídliště jsou většinou menšího měřítka, s 10 až 50 rodinnými domky či bloky s byty o podlahových plochách do 200 metrů čtverečních.

Různé typy domů
Naši sousedé dávají přednost domům řadovým a terasovým s byty různých velikostí. Japonsko tradičně pracuje s miniaturními pozemky a velmi malými domy, které sotva mohou být inspirací pro Středoevropana. V Čechách a na Moravě se skupinová výstavba dřevěných rodinných domů najde jen sporadicky, jedině systém OKAL zaznamenal před více než 30 lety výstavbu sídlištního typu. Jedním z prvních novodobých satelitů z devadesátých let 20. století, kde se uplatnily dřevěné konstrukce, byly Hrnčíře a Ohrobec (stavělo se z dovezených komponentů ze zámoří) a také skupina 16 rodinných domů v Líbeznicích postavených v Omnisystému.

Text: (keš) 

 

Napsat komentář