Domeček pro miláčka na kolech

Garáž nebo alespoň zastřešené stání. Pro majitele automobilů, kteří bydlí ve svém, a mohou si střechu pro svého plechového oblíbence díky místu i financím dovolit, samozřejmost. Auto schované před nepřízní počasí rozhodně tolik netrpí, garáž se navíc díky pěkným vratům může stát zajímavým prvkem domu nebo zahrady. Pořízení garáže občas ukládá i stavební úřad.  

Někdo si vystačí k parkování s částí pozemku, na němž si postaví zastřešené státní, jiný si neumí představit jinou než zděnou garáž, buď samostatně stojící, nebo integrovanou do dispozic domu. Jinému finance dovolí například garáž dřevěnou, plechovou či betonovou. V každém případě však vždy stojí za to uvažovat o jejím vhodném umístění i podobě, která by měla korespondovat s designem domu. Rozhodovat o tom nebudou jen ony už zmíněné finance, osobní preference a velikost pozemku, ale také nároky na její zabezpečení, statika a konstrukce stropu (například když nad garáží bude další místnost domu nebo terasa či zimní zahrada), požadavky na tepelnou izolaci a na další možnosti využití jejího prostoru. Těmto parametrům také musí odpovídat zvolená garážová vrata.

Přístřešek
Tento typ zahradní stavby se poměrně hojně vyskytuje u rekreačních objektů i u staveb určených k trvalému bydlení, minimálně pro druhý nebo další vůz (například pro návštěvy). Tento vzdušný objekt vychází z principu pergoly, jehož základem je zpevněný povrch (udusaná hlína, štěrk, zatravňovací betonové či plastové tvárnice, betonová deska, kámen, dlaždice, špalíková dlažba, betonové zámkové prvky a podobně). Přístřešky mívají sedlovou nebo pultovou střechou, mohu mít podobu jednotlivého nebo paralelních stání. Jsou dostatečnou ochranou před nepřízní počasí, ovšem otevřený prostor lze považovat i za nevýhodu. Bočnnice se proto často vyplňují, například nepromokavou plachtou nebo předělem z prken. Přístřešek může také jednou nebo dvěma stranami přiléhat k venkovní stěně domu či chaty. Lze do něho i vestavět box (například plechový) a získat uzamykatelný prostor.

Garáž
Volit lze mezi garáží plechovou, dřevěnou, betonovou prefabrikovanou anebo zděným objektem. Prefabrikové a zděné garáže jsou stavbami spojenými se zemí, takže potřebují klasické hloubené základy ve standardním provedení, obvodové stěny, krov a zastřešení. Součástí objektu mohou být kromě vrat i okna a postranní dveře… Vytápění není vždy nutné, někteří odborníci dokonce tvrdí, že velké střídání teplot škodí hlavně karosérii, takže stačí temperování. Nezapomeňte, že auto v garáži – a to ani ve zděné, natož v plechové či dřevěné – nelze mýt bez toho, aniž by byl vyřešen odtok a čištění odpadní vody (jsou povinné odlučovače olejů), protože znečištěná voda nesmí odtékat přímo do země ani do septiku či kanalizace bez předchozí filtrace.

Systémy garážových vrat
Dnes už se naštěstí nemusíme spokojit jen s dvoukřídlými vraty. K dispozici jsou další čtyři základní systémy a na nás je, abychom si vybrali ten k našemu účelu nejvhodnější. 
K nejoblíbenějším patří vrata výklopná, nejen kvůli poměrně nízké ceně, ale také díky jednoduchosti jejich obsluhy. Pracují na principu ručního vyklápění jednoho vratového křídla, které pomocí vyvažovacích pružin zajíždí pod strop garáže. Vrata při pohybu částečně zasahují i do prostoru před vjezdem do garáže, proto se tento systém s největší pravděpodobností nebude hodit pro objekt umístěný na hranici pozemku, přímo u chodníku, kde by manipulace s vraty mohla ohrozit kolemjdoucí. Tato vrata obvykle nemívají tepelnou izolaci, proto je preferují ho majitelé samostatně stojících nevytápěných garáží.

Pod strop zajíždějí rovněž vrata sekční, ovšem tentokrát je za jejich pohybem elektronicky (ručním spínačem nebo dálkovým ovládáním) řízený stropní tahový motor. Pokud elektřina nefunguje, lze s vraty manipulovat i mechanicky. Garážová vrata jsou z ocelových nebo dřevěných částí (sekcí), jejichž počet se odvíjí od výšky vrat. Tyto tabule spojené  flexibilním mechanismem se lehce a tiše pohybují ve vodicí drážce vedoucí od podlahy pod strop. Nevyklápějí se, takže sekční vrata nemají žádné další prostorové nároky a budou vyhovovat právě pro stavby na hranicích pozemku. Bezpečnost provozu zajišťují dvojitá lana, která eliminují riziko pádu vrat při prasknutí lana nebo pružiny. Speciální prvky dovedou mechanismus zastavit i pokud vrata během svého pohybu narazí na nějakou překážku, zabrání i násilnému vniknutí. Sekční vrata jsou vhodná pro jednu garáž i dvojgaráž. Jejich velkou výhodou u dvojgaráže je nezúžený průjezd otvorem.
Rolovací vrata pracují na principu předokenních žaluzií, zajíždějí do speciálního boxu nad vjezdem. Hodí do všech otvorů a lze je namontovat přímo do otvoru, za nebo před něj. Dají se ovládat elektronicky i mechanicky, nezvaného návštěvníka zastaví uzamykatelný podlahový profil, posuvná zábrana nebo elektromagnetický zámek. Pádu rolety a eventuálnímu sevření prstů brání integrovaný mechanismus. Rolovací vrata se vyrábějí zpravidla z hliníkových lamel plněných polyuretanem, díky účelnému zakřivení jejich vnitřních stěn se „roleta“ stáčí poměrně „natěsno“, takže nepotřebuje příliš vysoký překlad. Okenní prvky, jimiž lze rolovací vrata vybavit, se vyplňují nárazuvzdorným polykarbonátem. Nevýhodou těchto vrat je hlučnost (oproti sekčním vratům), menší odolnost proti násilnému vniknutí a promrzání.

Z jednotlivých lamel pohybujících se ve vodicích drážkách se skládají také vrata tažená, která zajíždějí pod strop nebo do strany garáže. Ve druhém případě sice ušetříme na výšce stání, ovšem stěnu pak není možné využít k umístění polic nebo zavěšení předmětů (náhradních pneumatik, kola, nářadí a podobě). Díky tomu, že míru otevření (zasunutí) vrat do boku lze regulovat, může tento systém fungovat i jako dveře do garáže.
Křídlová vrata se dnes už používají méně, jsou vhodná jen pro určitý typ garážových otvorů. Pokud je majitel při otevření nedostatečně zajistí, mohou vůz nečekaným pohybem (například při poryvu větru) vůz poškodit. Nelze je použít pro garáže se sjezdem pod úroveň okolního terénu. Vrata se dají ovládat i dálkově, ovšem za předpokladu instalace  speciálního nástavce. Křídlová garážová vrata mají dlouhou životnost, jsou spolehlivá a dostatečně tepelně izolují.

Povrchová úprava vrat
Garážová vrata musí splňovat požadavky na odolnost vůči povětrnostním podmínkám, pevnost, design a bezpečnost. Zároveň však musí být nenáročná na údržbu a odolná vůči drobným poškozením, proto je výběr povrchu velmi důležitý. Současné trendy se shlédly ve struktuře dřeva, takže za atraktivní je považována členitá povrchová úprava zvaná woodgrain, která na první pohled skutečně připomíná strukturu dřeva i u ocelových vrat. K výhodám tohoto řešení patří nejen odolnost: děšťová voda na povrchu nezanechává zřetelné stopy a drobné škrábance jsou téměř neviditelné (na rozdíl od hladké úpravy). Důležitá je rovněž barva a typ „prosklení“ akrylátovým materiálem.

Text: Adam Málek
Foto: archiv autora a Lomax

 

Napsat komentář