Desatero správného seřízení pluhu před orbou

  1. Na novém pluhu musí být na odhrnovací desce odstraněn ochranný nátěr pro lepší odval zeminy. Na starším pluhu nesmí být odhrnovací deska zkorodovaná.
  2. Při nabalování zeminy na odhrnovací desku ji musíme často oškrabovat
  3. U oboustranného pluhu nastavíme nastavovacím tělesem nejdříve jeden pluh a druhý pluh už nastavujeme pouze dorazem.
  4. Při nastavení pluhu dbáme na to, aby pluh byl i přes naklonění soupravy stále kolmo k orané půdě.
  5. Podle kvality půdy (těžká-lehká) nastavíme na závěsném zařízení malé 5 kg závaží tak, aby souprava byla vyvážená.
  6. Musíme si uvědomit, že pluh orá do hloubky 18 cm a šíře taktéž 18 cm.
  7. Kola u tažné nápravy musí být řádně nahuštěná a aretace kol zapnuta na pevnou polohu ( dle návodu )
  8. Na převodové skříni zasuneme aretační kolík. Po zasunutí kolíku je možné zařadit pouze převodovou rychlost 1 a zpátečku.
  9. Orbu provádíme vždy na první převodový stupeň.
  10. Nastavovací těleso zapojené do nosiče 33 kg závaží musí mít 1 – 2 mm vůli, nesmí být zapojeno na pevno. Možné práce: orání, vláčení, pasivní kultivace, hrobkování, vyorávání, shrnování, smykování, aktivní kultivace.

Text a fotografie: www.vari.cz

Napsat komentář