Decking nové trendy: venkovní podlahy v novém 2. část

Akát z Evropy  
Paradoxně se na terasy hodí i akát, evropská dřevina známá  od roku 1635, která ovšem roste téměř po celém světě. Díky  odolnosti vůči emisím dosahuje stáří až 100 let. Barva akátu  je světle až nazelenale žlutá a postupně tmavne na nádhernou  zlatohnědou. Dřevo akátu lze přibarvovat do odstínů dub,  ořech nebo teak. Opracovává se v celku dobře a nevylučuje  žádné látky které by způsobily zabarvení jiných stavebních  prvků. Hustota akátového dřeva je 770-900 kg/m3 a pevnost  v tlaku 62-81 N/mm2 . Pro zajištění stability dřeva a odstranění  vad jsou terasová prkna vyrobena z napojovaných částí,  které jsou k sobě slepené. Spoj přitom vykazuje pevnost větší,  než rostlé dřevo.  Životnost popsaných dřevin bez jakékoliv ochrany je udávána  v desítkách roků, přičemž zdroje uvádí nejméně 30 let.  

Montujeme terasu  
Jednotlivá terasová prkna jsou rozličných rozměrů, a to jak  v síle tak v šířkách i délkách. I povrchy terasových desek se   navzájem od sebe liší. Některý povrch je hladký, jiný jemně  vroubkovaný, ale také může být hrubě vroubkovaný. Každý  výrobce nebo dovozce má jiné rozměry, povrchy a také technologii  montáže. Některá terasová prkna mají po bocích vyfrézované  drážky, do kterých se usazují plastové komponenty.  Jiné terasové prkna se natlačují na speciální nerezové spony,  například značky IGEL, které jsou přichyceny k podkladnímu  roštu. Nejrozšířenější metodou montáží, jsou montáže speciálními  nerezovými vruty. Všechny zmíněné technologie uchycení,  mají však jedno společné a tím je podkladní rošt. Ten  firmy montují z hranolů vyráběných z exotického dřeva, čímž  je zajištěna pevnost, stabilita a životnost celé konstrukce.  Podle většiny doporučení by totiž měl být pokladový rošt ze  stejného materiálu jako prkna. Podle síly terasových prken  jsou určovány rozestupy mezi hranoly.  

Kolik dřeva padne  
Spotřeba materiálu závisí na způsobu kladení podkladního  a pochůzního roštu. Zde hraje roli několik faktorů. Na tropické  dřeviny neexistuje česká norma. Například dřevina  Bangkirai se dováží v kvalitě „Standard a Better”. Tato kvalita  dovoluje malé prasklinky na koncích jednotlivých desek  /není pravidlem/ a neodmyslitelné malé dírky, pozůstatek  po malých broucích, kteří se samozřejmě v zpracovaném  dřevě už nevyskytují. Při realizaci teras proto firmy  dávají dřevo s menšími defekty do podkladního roštu. K fakturaci  pak počítají skutečnou spotřeba celých deckingových  desek. Jak ty jsou velké? Podkladní rošt má většinou  v osnově vzdálené hranoly zhruba 50 cm od sebe. Z tohoto  modulu vychází i zapravení vykrácených desek do horního  roštu. To znamená, že nejmenší prořez materiálu od skutečné  plochy nastane tehdy, použijeme-li do horního roštu  vykrácené desky s hranou ne menší než 50 cm. Zbylý materiál  je odpadní. Praxe také ukázala, že zákazník vyžaduje co  nejméně spojů a pokud možno jen jednu linii spojů. S tím  musíme počítat při krácení a kladení desek počítat a nechat  si při objednávce materiálu určitou rezervu.  

Žádný kámen ani plast 
Přestože jsou exotické dřeviny tvrdé a odolné, dřevo zůstane  vždy dřevem. Neočekávejte žádný kámen, nebo plast.  Navzdory vynikajícím vlastnostem je vhodné tyto dřeviny,  zejména pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům, ošetřovat  tak, abychom prodloužili jejich původní vzhled. Například  „Bangkirai“, vystavený dlouhodobě nepřízni počasí, postupně  ztrácí svou typicky žlutohnědou až hnědočervenou barvu vlivem  vymývání taninu ( je obsažený ve dřevě) deštěm. Po čase  bledne a mění svou barvu v šedou patinu. Deštěm vymývaný  tanin obarvuje okolní podklad a toto zabarvení je těžce  odstranitelné. Vyplavovaný tanin může způsobit vznik barevných  skvrn na stavebních materiálech – na omítce, cihlách,  kameni. Tomu lze snadno předejít. Snadným a velmi účinným  řešením je impregnace suchého dřeva oleji. Docílíme hloubkovou  impregnaci dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence  proti vysychání a tvorbě prasklin a současně získá dřevo optimální  ochranou povrchu s vodoodpudivmi vlastnosti a odolností  vůči usazování nečistot. Ošetření provádíme za teplého  a suchého počasí.   

text: Zdeněk Lodyha
  foto: autor       
 

 

Napsat komentář