Daň z nemovistosti dostanou obce

Prvním poslem jara v našem daňovém kalendáři je daň z nemovitosti. Že nevíte, zda ji máte platit a jak velikou? Nevadí, poradíme vám. České daňové předpisy jsou tvrdým oříškem pro odborníka, což teprve pro řadového občana.

O dani z nemovitosti pro začátek můžeme říci, že zpoplatňuje vlastnictví pozemků a staveb. Tato daň může někomu připadat jako nespravedlivá, zvláště proto, že ji musí platit lidé, kteří se sami postarali o své vlastní bydlení. Na druhou stranu jejím zrušením by zejména malé obce ztratily významný zdroj svých příjmů, protože tato daň jde výjimečně přímo do obecních rozpočtů, na jejichž území se vybrala.

Na koho padne
Pokud hledáte odpověď, zda máte či nemáte tuto daň platit, tak byste si ze všeho nejdříve měli uvědomit, zda vůbec nějakou nemovitost vlastníte. Pokud ano, musíte z ní pro tento rok odvést daň. Pozemky se daní jednoduše. Stačí, když si na katastru zjistíte jakého jsou druhu. Jinou sazbu mají zahrady, jinou lesy, jinou travinaté porosty. Daň ze zemědělské půdy se řídí vyhláškami ministerstva zemědělství. Máte-li mnohočetné pozemky, pak si daň vypočtete tak, že z výměry jednotlivých druhů pozemků zjistíte základ daně a ten vynásobíte příslušnou sazbou. U stavebních pozemků se ještě do výpočtu zahrne koeficient zohledňující velikost obce. Sympatické je, že pozemky pod stavbami zdanit nemusíte a to ani když jsou pod stavbami, které samy podléhají dani z nemovitosti.

Daňové osvobození
Dani ze staveb podléhají stavby zkolaudované, stavby dosud nezkolaudované avšak již užívané a kolaudaci podléhající anebo dokončené podle dříve platných předpisů. Této dani také podléhají byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí. Dobrá zpráva pro stavebníky je, že jejich novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob jsou na dobu 15 let od daně z nemovitosti osvobozené. To samé platí pro byty ve vlastnictví fyzických osob v novostavbách obytných domů, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. Také invalidé, neboli osoby, které pobírají sociální dávky a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, nemusí platit daň z vlastních obytných domů i staveb pro individuální rekreaci. Mají ale povinnost podat daňové přiznání, ve kterém tuto skutečnost uvádějí. Na dobu 5 let jsou od daně osvobozeny stavby, u nichž došlo k přechodu z vytápění pevnými palivy na ekologický zdroj energie anebo které byly „zatepleny“ na základě k tomu vydaného stavebního povolení. Obě tato osvobození přitom přecházejí v případě převodu nemovitosti i na její nové vlastníky.

text: Petr Kučera
foto: archiv autoraa podali návrh na vklad vlastnického práva do katastru
a právní účinky vkladu vznikly dne 26. 6. 2004. Do 31. 1. 2007
jste povinni podat daňové přiznání, v něm si sami vypočítat
daň a uplatnit a vyčíslit případné osvobození. Daň z bytu
v daném případě bude činit 70 x 1,20 x 5 = 360 Kč. Daň jste
povinni zaplatit do 31. 5. 2007.

 

Napsat komentář