Co ještě nevíte o tepelných čerpadlech

Známe několik typů tepelných čerpadel, které současný trh nabízí. Vyznat se v nich ale už není tak jednoduché, … a už vůbec ne pokud máte vybrat správný typ pro váš domov.

Tepelná čerpadla voda / voda
Jde o nejúčinnější typ tepelných čerpadel. Ze zdroje (většinou ze studny) se odebírá voda, která má stabilně cca 10°C. Projde přes výměník tepelného čerpadla, který z ní odebere část tepla a ochlazená voda se vrací druhou (vsakovací) studnou zpět do země. Pro rodinný domek s běžnými tepelnými ztrátami je třeba asi 0,5 l vody/sec. Vybudování zdroje nebývá většinou finančně náročné (často studna již existuje). Uvedený systém má vysoký topný faktor, krátkou dobu návratnosti, nižší pořizovací náklady. Nevýhodou je, že v praxi existuje jen malý počet lokalit s dostatečným zdrojem spodní vody.

Aby nás nezničil hluk
Zpráv o hlučných tepelných čerpadlech – zvláště v období největších mrazů se v dnešní době nemusíme bát. Přední výrobci používají tiché kompresory, nízkootáčkové ventilátory a další prvky pro maximální snížení hlučnosti. V kvalitě a ceně vzduchových tepelných čerpadel jsou obrovské rozdíly. Jednou z příčin je i řešení odhlučnění. Čím je odhlučnění kvalitnější, tím je čerpadlo dražší. Snížení hluku je v zásadě možné třemi způsoby: zvětšení výparníku, čímž dojde ke snížení rychlosti proudícího vzduchu (zdraží to tepelné čerpadlo) instalace plechových zákrytů směřujících hluk k zemi (zdraží to tepelné čerpadlo) používání kvalitních ventilátorů (zdraží to tepelné čerpadlo). Z tohoto důvodu nikdy nemůže být levné tepelné čerpadlo tiché, i když to mnozí dodavatelé o svých výrobcích tvrdí.

Jak dlouho vydrží
Životnost tepelného čerpadla určuje životnost nejvíce namáhané části – kompresoru. Jejich výrobci uvádí dobu 15-20 let. Životnost tepelného čerpadla je dána především životností kompresoru, která je závislá hlavně na počtu startů kompresoru. To lze ovlivnit akumulací tepla a správným dimenzováním výkonu čerpadla (čerpadlo s vyšším výkonem častěji spíná a kompresor dříve odejde). Důležitá je i kvalitní regulace, která nenechá kompresor běžet v nevhodných podmínkách a minimalizuje počet startů kompresoru. Z výše uvedeného vyplývá, že záleží nejen na kvalitě kompresoru, ale hlavně na použité regulaci a způsobu zapojení kotelny. U kvalitních čerpadel odebírajících teplo ze země je ověřená životnost kompresoru až 20 let. Pak lze provést generální opravu chladícího okruhu a provozovat zařízení dál. Životnost zemních kolektorů (vrtů) je v řádu desítek let. U čerpadel vzduch / voda je životnost kompresoru kratší a to o 20 až 30 % než u zemních čerpadel. Je to způsobeno jeho větším výkonem v porovnání se „zemním“ čerpadlem a tím i častějším spínáním. Navíc je chladicí okruh provozován v obrovském teplotním rozsahu až 55°C (v zimě –25°, v létě 30°C), což životnosti komponentů neprospívá. Reverzace chladicího okruhu používaná pro rozmrazování výparníků nebo pro klimatizaci v letním období kompresor také zatěžuje a snižuje jeho životnost.

Je to o penězích
Kritici tepelných čerpadel neustále tvrdí, že tepelné čerpadlo stojí půl milionu a nikdy se nezaplatí. Ignorují fakt, že ceny tepelných čerpadel se za posledních 10 let výrazně snížily. Hlavním důvodem ale není snižování ceny samotného čerpadla, ale snižování potřebného výkonu. Před 10 lety měl běžný rodinný dům tepelnou ztrátu minimálně 18 kW. V současnosti je to 10 kW. Díky tomu jsou používána menší tepelná čerpadla a cena za jejich pořízení je výrazně nižší. Zda se tepelné čerpadlo zaplatí závisí na tom, kolik stojí a kolik ušetří. U běžných domů vyjde pořízení tepelného čerpadla o 200 až 250 tisíc dráže než pořízení plynového vytápění. Čerpadlo dokáže ročně ušetřit 20 až 30 tisíc na provozu domu. Při započítání růstu cen energií je návratnost čerpadla 7 – 9 let. Pokud se na pořízení tepelného čerpadla podíváme jako na investici, tak z vložených 200 000 korun, získáme ročně díky úsporám přibližně 25 000 korun zisku, což představuje skvělou investici s vysokým úrokem přesahujícím 12 procent.

Text: Jan Nápravník
Foto: Stiebel

 

Napsat komentář