Chytré prima klima

Je víc věcí, které dotvářejí pohodu v bytě  nebo v domě. Pod pojmem pohoda si  mnoho lidí představí třeba prima klima doma. Takovou pohodu vám dokáže navodit  třeba klimatizace. Mylný je ovšem názor,  že klimatizace slouží jen ke snížení teploty  v rozpáleném bytě. Ty dnešní umí i temperovat  a tak dotvářet pohodu, i když venku  leje a je tam zima.  

Klimatizace je výdobytkem moderní domácnosti, představuje symbol nové moderní doby. Je jasné, že dokáže v parném létě upravit v místnosti teplotu tak, abyste se zde cítili příjemně, nepotili se, bylo vám prostě dobře. Ale klimatizace už dávno není jen o zchlazování vzduchu. V poslední době je to hodně i o jeho čistění, protože většina z na trhu dostupných klimatizací je vybavena různými pachovými nebo uhlíkovými filtry. Navíc se klimatizace o rodinnou pohodu může postarat i tím, že štěpí i ionty kyslíku a rozptylováním záporně nabitých iontů se pak stará o to, aby vaše fyzická aktivita, soustředěnost a výkon mohly být stále na nejlepší úrovni.  

Doplněk domácnosti 
Klimatizace je stále více i estetickým doplňkem domácnosti, který nevadí svým vzhledem. Ty tam jsou totiž doby, kdy zvnějšku bytu pod oknem jste měli umístěnu nevzhlednou krabici s ventilátorem, ne nepodobnou akumulačním kamnům, která hyzdila dům, ve kterém žijete. Typicky můžete takové hrůzostrašné instalace vidět například v Turecku, pokud vás nohy zavedou hlouběji do centra hlavního města Istanbulu. Hrůzostrašné provedení klimatizací na většině starých i moderních domů je důsledek technizace toto státu v polovině minulého století.

Odstrašující příklady
O tom, že takové klimatizace připomínají spotřebou i hlukem při provozu staré žentoury, nemůže být ani pochyb. Nebo stačí opustit centra architektonické chlouby každého většího amerického města, označovaného jako down-town s hotely a věžáky, s kancelářemi velkých společností i menších firem a zabloudit hlouběji do města. Zde se přesvědčíte, že klimatizace je důsledkem priorit zde uznávaného životního stylu, založeného na jednoduchosti a efektivitě. Estetické hledisko zůstává bohužel i zde na okraji zájmu a vše je podřízeno jednoznačně funkčnosti a pohodlí.  

Příjemný přenosný společník 
Bohudíky se dostáváme už do nové éry klimatizačních jednotek, které odpovídají nejen době ve které žijeme a to vzhledem, spotřebou, ale i hlukem. Podívejme se společně na to, jaké klimatizace dnes trh nabízí. Klimatizace se dělí do několika skupin: klasické, složené ze dvou agregátů – jeden venkovní, který provádí ochlazování nebo oteplování tepelně vodivého média a je pevně umístěn v domácnosti. Dále jsou to klimatizace splitové, složené opět ze dvou dílů, ale většinou pohyblivé. Splitové jednotky jsou většinou propojeny pomocí trubek, ale i hadic, což umožňuje v omezené míře i jejich volný pohyb po bytě a po místnosti. 

Maximální účinnost
Většina klimatizací některým režimům podřizuje i funkčnost některých součástí systému. Například režim přitápění směruje výdechy dolů, k zemi, aby vaše nohy byly v pohodě a vy jste se cítili dobře. V režimu chlazení pak se vzduch směruje podél stropu, kde ochlazuje teplý vzduch stoupající nahoru – a tím se dociluje maximální možné účinnosti klimatizace. Ke klimatizaci dostáváte většinou bezdrátové dálkové ovládání, pomocí kterého ovlivňujete režimy a funkce. Mnohdy jsou tato ovládání obousměrná, takže na displeji vidíte některé nastavené parametry, které pak snadno pomocí tlačítek nebo dotykového displeje nastavujete.

Univerzální ovladač
Asi se setkáte i s problémem počtu přibývajících ovladačů – k ovladačům na televizi, video, DVD, tak přibývá další kus pro ovládání klimatizační jednotky nebo jednotek. V tento okamžik jen upozorníme na to, že existují vyspělá dálková univerzální ovládání, která umožňují oboustrannou komunikaci mezi nimi a klimatizací. Díky jim můžete mít jen jedno vládání pro celý váš byt – a s jeho pomocí nastavovat klimatizaci, ovládat přístroje a dokonce pomocí nich nastavovat třeba intenzitu světel. Mezi taková, která „to“ umějí, patří především výrobky firem Chameleón, Logitech, Marantz, Philips nebo specialisty na dálkové ovládání moderních inteligentních bytů, firmy Crestron.

text: Jiří Kropylák
foto: Archiv autora, Daikin, De Longi, LG Electronics, Panasonic

Napsat komentář