České realitní judo

Pokud jste někdy prodávali či kupovali nějakou nemovitost, víte, kolik to dá práce a papírování. Proto lidé raději přenechávají starosti realitním kancelářím, které se za provizi mají o vše postarat.

Není ale realitka jako realitka
Prodej nebo koupě nemovitosti skýtá řadu rizik především v právní oblasti. Jste-li v oblasti realit naprostý laik, máte jen poměrně malou šanci, že se vyhnete všem možným nástrahám a nepřijde tak možná i o celoživotní úspory. Proto hlavním přínosem spolupráce s realitní kanceláří by tedy měla být minimalizace rizika, že uděláme nějakou chybu, jistota, že nebude nic důležitého opomenuto. Mělo by to ulehčit celý ne vždy jednoduchý a nezřídka i vyčerpávající proces shánění informací, jednání s úřady, právníky, neustálého sledování různých inzerátů, zkoumání a možné pochybnosti o serióznosti nabídek. Výrazná by měla být v ideálním případě úspora času, který by si samostatné jednání vyžádalo. Kromě toho by měl být obchod zrealizován rychleji než kdyby si jednotlivec hledal kupce či prodejce sám.

Věřte, nevěřte
Jelikož jde o velké peníze a závažná rozhodnutí, neměli byste mít jako klient realitní kanceláře o její kvalitě a důvěryhodnosti žádné pochybnosti. Pokud ano, pak je jediným správným řešením obrátit se jinam. Máte-li pochybnost a přesto chcete ve spolupráci s realitou pokračovat, pak je rozhodně nejlepší se alespoň obrátit na zkušeného právníka.

Začátek jednání
Při jednání s realitním makléřem se většinou připravte na střetnutí s tvrdým obchodníkem. Bude vám zdůrazňovat přednosti kupované nemovitosti a mínusy nenápadně odsouvat do pozadí. První úskalí je takzvaná dojezdová vzdálenost od nejbližšího města nebo Prahy. Je běžným trikem realitních makléřů tvrdit že z místa vzdáleném 40 kilometrů se za 15 minut dostanete do centra města. Dále vám mohou tvrdit, že na pozemku určeném pro rekreaci si klidně můžete postavit rodinný dům. Dalším problémem je skutečná výměra parcely, která se o té realitkou inzerované může lišit až o 50 metrů čtverečních. Poměrně častý trik je zamlčování skutečného stavu inženýrských sítí. Mnohdy se vás makléř snaží „uchlácholit“ tvrzením, že inženýrské sítě vedou v blízkosti pozemku a je možné bez problémů se na ně napojit. Přitom to ale nemusí být pravda. Pokud kupujete s pozemkem i dům, pak makléři rádi nadhodnocují jeho stav. Například dům k demolici rádi označují jako dům k rekonstrukci nebo pro nemovitost bez sociálního zařízení mají název „hezký rekreační objekt“.

Zprostředkovat a neodřít
Pokud si společně s makléřem prohlédnete nemovitost a shledáte, že máte stále zájem přichází na řadu podpisový kolotoč několika smluv. Zpravidla na prvním místě bude chtít s vámi realitní kancelář uzavřít takzvanou zprostředkovatelskou smlouvu. Zde si dejte pozor na tři věci. První je platnost zprostředkovatelské smlouvy. Jedná se o délku smluvního vztahu, během kterého se kancelář zavazuje, že připraví vše tak, aby bylo možno podepsat kupní smlouvu. Obvyklá a reálná doba je dva až tři měsíce.

Provize a rezervace
Dalším ožehavým bodem je provize. Není žádný závazný předpis, který by stanovil výši provize, tedy odměny za zprostředkování realitní kanceláří. Záleží na dohodě, je-li účtována prodávajícímu, kupujícímu nebo oběma stranám. Asociace realitních kanceláří České republiky doporučuje výši provizní sazby za prodej či koupi v rozpětí od 3 do 6 % ze smluvní ceny. Provize je krví realitních kanceláří, proto se připravte, že ji po vás budou chtít ve většině případů předem. Budou to maskovat, jako rezervační poplatek a jako jeho zdůvodnění budou uvádět „zablokování“ nemovitosti před dalšími kupci . Nicméně ani složení rezervačního poplatku či zálohy realitní kanceláři není žádná jistota. Většinou totiž jednu nemovitost nabízí více kanceláří. Na druhou stranu jsou i realitní kanceláře, které provizi požadují až po ukončení obchodu.

Pozor na sankci
Posledním a neméně důležitým bodem jsou sankce za nedodržení podmínek. V řadě případů je to instrument realitek, jak si ponechat provizi i v případě, že klient o nemovitost ztratí zájem. Jediný recept, jak se vyhnout uvedeným úskalím je nenechat se dotlačit k unáhleným podpisům jakýchkoli smluv a máte-li jakékoliv pochybnosti, pak smlouvu konzultovat s právníkem a důsledně dbát na její změnu.

Text: Vladimír Iliev
Foto: archiv autora

 

Napsat komentář