Bydlet co nejblíže oblakům

Chcete si ze staré půdy udělat luxusní půdní byt? Pak musíte vědět, že o to, zda je stará půda nebo podkroví pro vestavbu vhodné rozhodují tři aspekty. Tvar střech, její sklon a konstrukce krovu.

Prostory vhodné pro půdní vestavbu mohly být dříve sušárny prádla, nebo skladiště nejrůznějších nepotřebných věcí. Jisté je, že nyní jsou určitou prostorovou rezervou, a to jak ve starších bytovkách, tak i v rodinných domech. Pokud se poohlížíte po vhodném prostoru na přestavbu, tak by to měla být nejlépe sedlová střecha se strmějším sklonem tak 35 až 55 stupňů.

Rozhodující vazba
Při plánování půdní vestavby nám členění podkroví víceméně určuje způsob využití tohoto prostoru. Jinými slovy, podle toho, jak je půda postavená, je i skoro rozhodnuto předem, zda na jejím místě může vzniknout samostatný byt, ateliér či kanceláře, nebo jestli bude lepším řešením raději propojit tento prostor jednoduchým schodištěm s obytnými místnostmi pod ním.

Sklon určuje půdorys
Jak jsme již uvedli, půdní vestavba se nejlépe realizuje v sedlové střeše se strmějším sklonem. V tomto případě omezují vnitřní prostor jen střešní roviny protínající se ve dvou protilehlých stranách v hřebenu. Výhoda sedlové střechy nám přináší i další fakt, že ji lze postavit jen nad čtvercovým nebo obdélníkovým půdorysem.

Pereme se s trámy
Půdní vestavbu můžeme vylepšit i tím, že zvedneme střechu neboli odborně řečeno zvýšíme půdní nadezdívku a tím získáme ještě více užitné plochy. Kromě sedlové střechy je k tomuto kroku vhodná i mansardová střecha, naopak valbová střecha užitnou plochu omezuje čtyřmi zkoseními. Ohledně konstrukce krovu platí, že nejvhodnější je krov s prázdnou vazbou. Ale nezoufejte, pokud máte krov s plnou vazbou, lze vestavbu realizovat také, nicméně za cenu určitých netradičních řešení.

Nemusí být překážkou
Dřevěné prvky jako sloupy, krokve a vazníky musíme zákonitě zakomponovat do obytného prostoru, ale někdy i za cenu velkých kompromisů. Například hambalkovou vazbu, což jsou vodorovné trámy spojující krokve, můžeme využít k položení podlahy pro spací galerii, popřípadě zde instalovat pracovní kout nebo šatnu.

Osedláme úředního šimla
Půdní vestavba podléhá vždy stavebnímu povolení, protože znamená změnu ve způsobu užívání stavby. Je na vůli stavebního úřadu a jeho určení, kolik procent z celkové plochy podkroví bude mít určitou světlou výšku, jinak řečeno, jak vysoké budou v naší vestavbě stropy. Pro názornost můžeme citovat ustanovení, že místnost se zkosenými stropy musí mít výšku nejméně 2300 mm nad polovinou podlahové plochy, která je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovině podlahy protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1300 mm nad podlahou. Také obytná místnost, určená pro jednu osobu, má mít objem nejméně 20 m2, pro spaní dvou osob by měla mít minimálně 30 metrů čtverečních.

Nezapomeňte na ochranu
Na druhou stranu je ale třeba říci, že úředníci bývají shovívaví. Rozhodují ale také jak velká bude celková plocha oken našeho půdního bytu, kudy povedou přístupy, zajímat je bude návaznost na schodiště. Nezapomenou prozkoumat i protipožární ochranu, změny na střeše a mnoho dalších věcí.

Projekt vám ušetří starosti
Můžeme tedy konstatovat, že na poli novostaveb a rekonstrukcí obytných podkroví panují poměrně přísné stavební normy. Je tudíž jednodušší obrátit se na profesionální stavební firmu, místo toho, abychom šli cestou pokus – omyl a na konci otevřeně válčili se stavebním úřadem. První starosti si můžeme ušetřit, pokud si necháme profesionálem vypracovat projekt i ostatní potřebnou dokumentaci pro stavební řízení.

Pozor na nosnost!
Tím je například dobrozdání statika. Půdní vestavba totiž ve většině případů zatěžuje původní trámový strop. Ten je občas nutné zesílit dalším trámovím nebo průvlaky, případně vybetonovat podlahu, a to zejména v tehdy, jestliže v podkroví počítáte s koupelnou a vanou plnou vody. Aby bylo zatížení co nejmenší, používají se lehké stavební prvky, třeba tvárnice Hebel nebo Porotherm. Lepší nosnosti také docílíme tím, že při zvyšování půdní nadezdívky, případně při výstavbě nových pozednic, využijeme armovaný beton. Roli hraje i váha podlahových krytin, dlažeb a obkladů, proto na betonovou mazaninu nejčastěji pokládáme dřevěné a lamino plovoucí podlahy.

Text: Jiří Kropylák
Foto: archiv autora

 

Napsat komentář