Bezpečí Vašeho domova

Dnešní bezpečnostní systémy nabízejí bezpočet řešení pro vaši nemovistost – dům i byt. Nabídka začíná většinou bezpečnostním kováním, následuje elektronickým hlídačem a v neposlední řadě i domácím kamerovým systémem. To vše dnešní trh nabízí a záleží jen na vás, nakolik se chcete doma cítit bezpečně.

Bezpečnostní dveře patří mezi základ ochrany vaší nemovistosti. Bez nich nemá smysl přemýšlet o jakékoliv další ochraně. V bytech se již několik generací doporučuje kvalitní širokoúhlé kukátko, které v rodinných domech dnes nahrazují videotelefony umístěné s brankou. Čím více kombinací bezpečnostních prvků zvolíte, tím snižujete riziko vloupání do vašeho domova.

Podívejte se ke dveřím
K moderním technologiím, zejména u rodinných domů, patří i využití dveřního videotelefonu, který umožňuje hlasovou komunikaci a obrazovou identifikaci návštěvníka. Systém domácích telefonů má za úkol informovat nájemníky o přicházejících návštěvách a zajišťuje také dálkové vpuštění návštěvy nájemníkem bytu do domu. Tyto systémy jsou nezbytným ochranným prvkem zejména v panelových domech. Je-li systém plně funkční (funguje-li mimo zvonků i hlasová, pořípadě obrazová komunikace), je principielně zajištěno, že do domu nebudou vpuštěny cizí osoby. V případě, když nefunguje hlasová komunikace, je běžným jevem, že nájemníci po zazvonění od spodních dveří vpustí do domu kohokoliv, což je samozřejmě na škodu.

Elektronický dům
Další možností je instalace systému, u kterého jsou jednotlivé ovládací moduly určeny pro spínání a regulaci malých a středních domácích elektrických spotřebičů, světel a světelných okruhů, kotlů, vrat a rolet. Ovládat systém můžete ručně pomocí dálkového ovladače, časovou automatikou nastavenou uživatelem, po telefonu, nebo řízením na základě výstupů čidel teploty, osvětlení a pohybu. Je důležité si uvědomit, že všechna tato opatření zcela nezabrání zloději vniknout do domu, ale mohou jej od jeho záměru odradit. U rodinného domu se jako výhodná jeví investice do svítidel na fotobuňku – tato čidla mohou případné nezvané návštěvníky odradit.

Cennější věci patří do trezoru
Současná nabídka na trhu s trezory je více než bohatá a ceny těchto výrobků nevyjadřují pomoc, kterou nám poskytnou v případě návštěvy nezvaného hosta. Cennější věci a zejména dokumenty je dobré mít dostatečně chráněny proti odcizení a následně zneužití. Moderní trezorová technika mívá především kódové zamykání, kde odpadá starost o uložení klíčů. Skrytě zvolené místo pro umístění sejfu zvyšuje bezpečnost uloženého obsahu.

(red)

 

Napsat komentář