Bez katastru ani ránu

Katastr nemovitostí je velmi užitečná věc. Pouze tady můžete zjistit, zda vaše vysněná nemovitost, kterou si chcete koupit, není zatížená dvoumilionovou hypotékou a její prodejce je její skutečný majitel.

Katastr nemovitostí je veřejný úplný registr všech nemovitostí, pozemků a budov, včetně těch rozestavěných, na území České republiky. Celou databázi tohoto soupisu nemovitostí centrálně spravují a aktualizují krajské katastrální úřady, kterých je v současné době v České republice čtrnáct. Jejich jednotlivá terénní pracoviště najdete ve všech větších městech a každý takový detašovaný úřad spravuje pouze jedno katastrální území. Máte-li tedy nějaké zjišťování okolo konkrétní nemovitosti, musíte si ujasnit, do jakého katastrálního území spadá a podle toho se obrátit na přidělené pracoviště. Jenom tam totiž můžete dostat oficiálně potvrzené informace.

Chvála internetu
Katastr nemovitostí je živá databáze. Dochází zde k převodům, vkladům, a proto je důležitá jeho aktuálnost. Dnešní internetový věk zasáhl naštěstí i sem, takže pokud chcete z tepla svého domova nahlédnout do tohoto registru po síti, tak můžete svůj nápad realizovat na http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Nevýhodou takto získaných informací je, že jsou sice snadno dostupné a zdarma, ale bohužel pouze neoficiální. K tomu, abyste získali výpis z katastru nemovitostí jako oficiální dokument, musíte dojít na příslušný katastrální úřad osobně a vystát si frontu. Online přístup do Katastru nemovitostí vám může dát mnoho podstatných informací. Kromě toho, že si tu můžete ověřovat vlastnická práva k budovám i parcelám, může vám internetová verze registru složit jako zdroj informací o stavu vašich žádostí například o zápis vkladu vlastnického nebo zástavního práva. Můžete si nechat vypsat řízení přijatá na úřadě v konkrétní den, můžete podle obce a čísla popisného zjišťovat vlastníka budovy, orientační využití budovy a číslo parcely, na které stojí, nebo podle katastrálního území a čísla parcely její výměru, druh i vlastníka.

Pošťácká pohádka
Fronty na Katastrálních úřadech má řešit od ledna 2007 možnost získat výpis z katastru nemovitostí na některých pobočkách České pošty. Podle posledních referencí to bude ale oříšek pro velmi odvážné a otrlé jedince. Výpisy totiž nevydávají pobočky pošty, ale jen takzvaná kontaktní místa. Ty jsou například v hlavním městě Praze pouze 3. Oproti klasickému a jednoduchému systému na Katastrálním úřadě, kde vám stačí pouze u okénka ústně uvést, o jakou parcelu nebo číslo popisné máte informační zájem, Česká pošta vyžaduje vyplnění písemné žádosti. Přitom si zavedla jiný formulář pro fyzickou a jiný pro právnickou osobu. Přitom samy Katastrální úřady toto nerozlišují. Existuje totiž jednoduchý způsob jako toto obejít, když právnická osoba pošle pro výpis zaměstnance, který požádá jako fyzická osoba.

Drahá tiskárna
Další kuriozitou je požadavek uvádět na poště při této proceduře jméno a rodné číslo. Tím se podle mínění některých odborníků na tuto problematiku Česká pošta dokonce dostává do rozporu se zákonem, podle kterého má právo z veřejného katastru získat informace každý, aniž by prokazoval svoji totožnost. Na poště také nemůžete narozdíl od Katastrálního úřadu do výpisu nahlédnout na obrazovce a přesvědčit se, zda je to je opravdu to, co chcete. Díky tomu můžete zaplatit za výpis, který je vám k ničemu.

Kovář a kováříček
Poslední svízel, která vás při rozhodnutí požádat o výpis z Katastru nemovitostí na České poště čeká, je při placení poplatku za tuto službu. Zatímco na Katastrálním úřadu zaplatíte výpis s kolem stokorunu a můžete za tyto peníze získat informaci až o dvaceti parcelách v tomtéž katastru, pošta po vás bude chtít sto deset korun za první stranu výpisu a za každou další stranu dvacet pět korun. A to ještě bude muset zapomenout na snímek katastrální mapy, který Česká pošta, na rozdíl od Katastrálního úřadu nevydává.

text: Zdeněk Lodyha
foto: archiv autora 

Napsat komentář