Bazény Machov – malá firma s velkými zkušenostmi

Doménou společnosti jsou plastové (polypropylenové) výrobky: bazény, jímky, septiky, vodoměrné šachty a další… Spokojené zákazníky firma získává především kvalitou práce: využívá nejmodernější technologie svařování a kvalitní materiály Röchling nebo IMG, při zachování přijatelných cen. Firma má v sortimentu také keramické bazény a masážní vířivé vany určené k vnitřní i venkovní instalaci.  

Plastové bazény
Vyrábějí se zdravotě a hygienicky nezávadného polypropylenu stabilizovaného proti působení UV záření. Stěny a dno nádrže jsou standardně z materiálu silného 5 mm, na přání 8 mm, vyztužené pro zapuštění do betonu. Plastový materiál přitom plní funkci opěrné konstrukce i vodotěsné vložky zároveň, takže užitné vlastnosti bazénů nejsou omezeny tak, jako u jiných typů výrobků například z plechových konstrukčních prvků nebo z foliové vložky. Většina produktů se kompletuje v prostorách firmy, bazény větších rozměrů lze montovat přímo u zákazníka. Desky se spojují prostřednictvím nejmodernějších technologií svařování. Bazény jsou dodávány v základní barevnici, do níž patří světle modrá, středně modrá a světle zelená, na objednávku jsou pak k dispozici kobaltová modř a bílá, vše samozřejmě s garancí stálobarevnosti. K výhodám těchto celoplastových bazénů patří možnost nechat nádrž napuštěnou i během zimy, s odvodněním filtračního zařízení a přívodního potrubí. 

K bazénu firma dodává veškeré příslušenství, také tepelnou izolaci, která brání tepelné výměně mezi vodou v bazénu a okolním terénem. Lze si tu objednat i solární kolektory na ohřev vody vyrobené ze speciálně upraveného polymeru, takže jsou odolné proti slunečnímu žáru, mrazu, extrémnímu znečištění ovzduší a oxidaci, stejně jako vůči bazénové chemii. Firma dodává také různé typy zastřešení (Elegant, Imperia, Universe, Ravena, Laguna, Style, Orient) z klasických hliníkových profilů i z nerezových jeklů. Na bazény poskytuje společnost záruku 5 let, na bazénové příslušenství 2 roky. Ostatní výrobky mají záruční dobu 3 roky.

Biologické zemní filtry
Používají se k dočišťování odpadních vod (předčišťovacím prvkem je septik). Na filtr se přivádějí pouze splaškové vody z domácnosti (koupelna, WC, kuchyně). Účinek čištění je založen na biologických pochodech a dosahuje až 90 % vyčištění škodlivých látek. Na povrchu filtru se zachycují hrubší částice, podstatná část škodlivých látek se zachytí ve speciální čisticí kazetě z polypropylenu, která je vyjímatelná a omyvatelná. Aerobní odbourání zachycených škodlivých látek v čistící kazetě zaručuje protékání vody a přísun čerstvého vzduchu větracím komínem. Plynulé roznesení vody po celé čisticí kazetě zajistí rozvodná drenáž. Proti přístupu podzemní vody je filtr opatřen pastovým poklopem.
Předpokládaná životnost náplně je 50 let.

Jímky na vyvážení
Budují se v místech, kde splaškové vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou nebo v chráněných krajinných oblastech. Jímky jsou bez odtoku, umisťují se do stavební jámy na každé straně alespoň o 200 mm větší, na předem očištěnou a minimálně 150 mm silnou podkladovou desku vyztuženou armaturou, která leží na 100 mm vrstvě štěrku. Jímka se obsypává zavlhlou betonovou směsí.

Lapače tuků
Slouží ke spolehlivému zachycování tuků na oddílné kanalizaci z restauračních a masných provozů atd. Slouží jako předčištění před čistírnou odpadních vod nebo jako samostatné čisticí zařízení před zaústěním odpadních vod do veřejné kanalizace. Celoplastový lapač tuků nesmí být zatěžován jinými odpadními vodami než z kuchyňského provozu. Zařízení se osazuje na základovou betonovou desku, nádrž je nutné obetonovat v tloušťce odpovídající okolnímu zatížení (min. 150 mm). Způsob ukončení šachty lapače musí umožnit snadný přístup k hladině a zaručit jak bezproblémový provoz vlastního lapače, tak i provoz na jeho povrchu lapače.


Bazény Machov – Ondřej Purtig, Hostovského 184, Hronov
Tel./Fax: 491 422 772, 736 158 132 e-mail: info@bazenymachov.cz, www.bazenymachov.cz

Napsat komentář