Aby střešní okno bylo praktické

Střešní okna slouží nejen k větrání, ale nově také jako významný a často také jediný zdroj světla ve vaší půdní vestavbě. Při jejich výběru bychom neměli svou pozornost směřovat pouze k designu, ale také jejich vlastnostem: zajímat by nás měla voděodolnost nebo izolační schopnost. Zapomenout bychom také neměli na praktické otevírání, které využijeme nejen při větrání, ale také při samotném udržování oken.

Otevírání podle volby
Variabilita způsobu otevírání je jednou z významných předností střešních oken. Umožňuje především ideální řešení pro každý podkrovní prostor z hlediska optimální podchozí výšky, tedy vzdálenosti mezi podlahou a otevřeným křídlem střešního okna. Pro uživatele to znamená, že je možné optimalizovat možnost pohybu pod otevřeným křídlem a tím i využití prostoru v podkroví. Kyvná střešní okna umožňují lepší využití prostoru pod oknem. Lze je instalovat do střechy se sklonem od 15° do 90°. Otočení skla o 160° umožňuje snadné čištění.

Zlatá klika
U běžných oken s kyvným způsobem otevírání uprostřed rámu je tato možnost často omezena. Ovládání klikou umístěnou v dolní části křídla umožňuje střešní okna umístit i výše nad podlahu než je běžné, nebo zvolit „delší“ formát okna bez potřeby dodatečných ovládacích prvků. Klikou lze také nastavit dvě polohy spárového přivětrání, které vytvářejí spáru mezi křídlem a rámem při pevném zajištění proti otevření. Výklopná okna se otvírají ven a poskytují neomezený výhled. Mají ovládací kličku na spodní straně křídla a jsou optimální v případě, že je okno umístěné ve střeše s mírným sklonem, nebo ve větší výšce. Lze instalovat do střech se sklonem 15° – 55°. Otočení okna o 160° umožňuje snadné čištění.

Parozábrana v základní výbavě
Základními komponenty jsou střešní okno a lemování. Lemování zajišťuje dokonalé a vodotěsné osazení do střešního pláště. Používají se dva typy lemování, pro hladkou a vlnitou krytinu. Kvalitní napojení parozábranné fólie na okenní rám a následně na parozábranu v interiéru je jednou ze základních podmínek kvalitního zabudování střešního okna. Střešní okna výrobce ROTO mají, na rozdíl od jiných, parozábranu namontovanou na vnější straně pevného rámu už v základní výbavě jako přípravu pro napojení parozábrany z interiéru. Nový typ silikonového těsnění zaručuje dokonalé utěsnění okna. Odtok případné kondenzační vody je zajištěn termokompenzačním systémem umístěným v dolní části okna. S narůstajícím používáním rekuperačního systému větrání bude stoupat význam průvzdušnosti, která ovlivňuje jeho účinnost.

Zateplovací blok, ojedinělé řešení
Jednou z největších předností střešních oken je způsob zateplení, které v zimním období zvyšuje povrchové teploty na vnitřních profilech okna a dokáže snížit součinitel prostupu tepla až o 0,2 W/m2K u celého střešního okna. Jde o unikátní řešení, kterým umožňuje zateplit střešní okna z vnější strany rámu po celé jeho výšce až pod samotné oplechování střešního okna do úrovně střešní krytiny – tedy do míst, kde je rám okna tepelně nejvíce namáhán.

Zateplení
Zateplovací blok dodává střešním oknům ROTO výborné tepelně izolační vlastnosti a zároveň tak odsouvá možnost kondenzace vody na pevných částech okna výrazně nad bezpečnou hranici doporučených hodnot vnitřní relativní vlhkosti. Zateplená okna jsou v názvu značena WD a jsou již z výroby vybavena namontovanou zateplovací sadou, montážními úhelníky na horní i dolní části rámu a u rozměrů, které to vyžadují, i na bocích. Tato dokonalá výbava výrazně zrychluje, zjednodušuje a zkvalitňuje montáž a šetří náklady. Samozřejmě, že si zákazník může koupit i střešní okna nezateplená. Velkou předností je, že jak na nová okna, která nejsou vybavena zateplovací sadou z výroby, tak i na okna již dříve zasazená do střechy, je možné dodatečně zateplovací sadu namontovat.
Výměna bez bourání
Střešní okna vyrobená na míru většinou potřebují zákazníci, kteří již střešní okna mají a užívají. Avšak jejich okna starších typů, různých provedení a různých rozměrů je nutné, po delším čase používaní, z mnoha důvodů vyměnit. Důvodů, pro které není možné použít standardně nabízený sortiment střešních oken, je mnoho. Úvaha o výměně je však téměř vždy spojena s obavami z předpokládaných nutných zásahů do interiéru. Většinou proto, že obvykle takový zásah s sebou nese bourací a stavební práce. Navíc se připojují hluk, prach, omezené užívání podkrovního. Obavy jsou ale zbytečné. Nové okno na míru se jednoduše vsadí do stávajícího střešního otvoru. Odpadá bourání, práce se sádrokartonem či s omítkou a následné činnosti. Znamená to přirozeně i úsporu nákladů. A také to, co je pro výsledek nejdůležitější – vyšší kvalitu střešního stavebního otvoru. Ta je dosažena kvalitnějším zabudováním kvalitnějších střešních oken, než byla okna původní. Důležité je i to, že při výměně je současně provedena i kontrola stavebního otvoru a podle potřeby je provedena i dodatečná izolace. Přitom je samozřejmé vrácení interiéru do původního stavu při zachování původních rozměrů i povrchu. Pokud si však stav stavebního otvoru stavební úpravy vyžádá, např. při zjištění hniloby, zatékání apod., pak je nutné tyto opravy a úpravy provést.

Text: Zdeněk Lodyha

 

Napsat komentář