Aby se nám nepotila okna

Aby se nám nepotila okna, měli bychom dodržovat několik důležitých zásad. Kromě udržování stabilní teploty, bychom se měli vyvarovat i vysoké vlkosti.

Kondenzace
Kondenzací se rozumí srážení drobných kapiček vody na předmětech, jejichž povrchová teplota je v daném okamžiku nižší než je hodnota rosného bodu. Tento jev všichni známe např. jako zamlžení zrcadel nebo orosení různých předmětů. Okno musí plnit důležitou a základní funkci, tj. osvětlení interiéru. Základním materiálem je tedy sklo jehož teplotní vodivost je ve srovnání s jinými materiály relativně vysoká. Tepelný odpor zdiva nebo jiného materiálu je podstatně vyšší. Je-li tedy vnější část okna intenzivně ochlazována, může se jeho vnitřní povrchová teplota ochladit až na kritickou teplotu, při níž nastane kondenzace vlhkosti.

Starší okna
U starších oken často docházelo k rosení oken převážně na skle uvnitř okna, a to z toho důvodu, že se teplý a vlhký vzduch dostal do meziprostoru mezi skly. U oken s izolačními dvojskly je již z výroby zajištěno, aby nedocházelo k rosení uvnitř meziprostoru. Je to dané tím, že tento prostor je izolován od vnějšího prostředí prostřednictvím distančního rámečku zajišťujícího spojení obou tabulí skla. Tím je rovněž zabezpečeno i přerušení tepelného mostu mezi vnější a vnitřní stranou okna. Pokud by k rosení uvnitř okna došlo, pak by to byl oprávněný důvod reklamace izolačního dvojskla.

Zamezení kondenzace
Základní podmínkou pro zamezení vzniku kondenzace je teplota a to jak vnitřní tak vnější a relativní vlhkost. Norma ČSN 73 0540-2 udává mezní hodnoty těchto veličin při kterých je posuzována kvalita výrobku a při kterých by nemělo docházet k rosení, a to +21°C a 50% vlhkosti Jan Vránav interiéru a -15°C v exteriéru. Dnů s teplotou nižší než -15°C je statisticky méně než 15 za rok. Pokud tedy dojde ke kondenzaci 15x za rok a to za dodržení podmínek vnitřního prostředí není nutné se strachovat, že výrobek je nekvalitní. Stačí okno utřít a vše je v pořádku.

Zásady
Udržujte v místnostech stálou teplotu rovnu resp. překračující mezní hodnotu pro teplotu v interiéru. Nejúčinnějším a nejrychlejším snížením vlhkosti v místnosti je nárazovým větráním. Měli bychom tak činit plným otevřením okna 3-4x za den po dobu alespoň 5 minut. Za tuto dobu nedojde k podstatnému ochlazení prostoru včetně předmětů nebo stěn, ale pouze k výměně vzduchu. Sušší vzduch z venku se poměrně rychle zahřeje, takže takovýto způsob větrání příliš neovlivňuje nároky na topení.

Shrnutí praktických rad
Pokud je to možné, nesušte prádlo v bytě – při vaření používejte digestoř a zavírejte dveře do dalších místností – snažte se udržovat relativní vlhkost pod 50 % – optimální pokojová teplota by neměla klesat pod 21°C – topná tělesa je potřeba umístit pod okna, aby cirkulací docházelo k „omývání“ studených oken teplým vzduchem !!
POZOR!! Dochází-li k rosení v důsledku nedodržování zásad uvedených na této stránce, není důvod k reklamaci výrobku!

(red)

Napsat komentář