Ideální bydlení - internetový server o bydlení

Ideální bydlení - internetový server o bydlení

Úvod

Byt a dům

Stavba

Zahrady

Insiprace

Finance

Ke stažení


Byt a dùm
 

Byt a dům
 

Stavba 
 

Zahrady 
 

Inspirace
 

Kancelář 
 

Finance 
 

Ke stažení 
• Archiv
 

Kontakt 
• Kontakty
 

Doporučujeme 
   Vybíráme vhodný izolační materiál


Nabídka izolačních materiálů je v současnosti opravdu široká a vybrat si ten nejvhodnější není vždy jednoduché. S použitím polystyrenu jsou spojeny ekologické problémy, týkající se jeho recyklace a očekávaných legislativních změn, trh s minerální pěnou se zase potýká s velkým nedostatkem tohoto materiálu. Podívejte se na naše srovnání výhod a nevýhod polystyrenu, minerální vaty a polyuretanové pěny.

První příčku v oblíbenosti izolačních materiálů si vysloužil polystyren, především díky své nízké pořizovací ceně a také nízké hmotnosti - v porovnání s minerální vatou tak dodatečně nezatěžuje stavbu. Další jeho výhodou oproti minerální vatě odolnost vůči vodě. Může se tak použít i na místech, kde proniknutí vody hrozí (u střech a balkonů), protože voda jeho izolační vlastnosti neovlivní. U minerální vaty ve stejném případě nastává naprostá ztráta izolačních vlastností.

Polystyren však není odolný proti vysokým teplotám. Dlouhodobější působení teplot vyšších než 70 oC, které může pod tmavou střešní krytinou bez problému nastat, způsobuje drolení a také ztrátu objemu. Tím pádem se výrazně snižují jeho izolační vlastnosti. Vzhledem k tomu, že polystyren se prodává v podobě velkých desek, vzniká zde i riziko nedokonalého pokrytí. Tento problém řeší použití polyuretanové pěny, jejíž aplikace probíhá nástřikem látky, která následně vyplní požadovaný prostor a vyplní všechny mezery a spáry.

Vybíráme vhodný izolační materiál, foto: Chytrá pěna Bohemia
Vybíráme vhodný izolační materiál, foto: Chytrá pěna Bohemia

Polystyren a ekologie?

Vzhledem k blížícímu se konci životnosti prvních použitých polystyrenových desek k zateplení, to, jak s tak velkým množstvím odpadu naložit. Povědomí o třídění polystyrenu je v České republice na velmi špatné úrovni a hrozí tak, že se velké množství tohoto recyklovatelného materiálu skončí na skládkách. Vzhledem k celosvětovému trendu ohledně znečišťování plastovými výrobky se dá očekávat, že se brzy začne co nejvíce nahrazovat jinými izolačními materiály.

Vybíráme vhodný izolační materiál, foto: Chytrá pěna Bohemia
Vybíráme vhodný izolační materiál, foto: Chytrá pěna Bohemia

Minerální vata je nedostupná a zdražuje

Velkou výhodou oproti polystyrenu, kterou získáte použitím minerální vaty, je její vysoká schopnost zvukové izolace i při použití slabé vrstvy. Při použití silné vrstvy se zase vyznačuje výbornou paropropustností, nehrozí tak, že by pára sublimovala a tvořila plísně, ale jednoduše se vypaří.

Problém s jejím použitím je však kvůli její velké hmotnosti, což neumožňuje tak snadnou manipulaci jako při použití polystyrenu ani možnost dostat se do nejmenších spár jako při aplikaci polyuretanové pěny. Riziko také hrozí při nečekaném proniknutí vody do objektu. Pokud při něm dojde k promáčení vaty, ta následně ztrácí své izolační schopnosti. Z toho důvodu také není možné používat jí právě na rizikových místech, kde kontakt s vodou hrozí.

Dalším omezením je také fakt, že evropský trh momentálně trpí velkým nedostatkem minerální vaty, což způsobuje jednak stálé zvyšování její ceny, ale také často velice dlouhé čekací doby. I to je výrazným rozdílem oproti použití polyuretanové pěny, u které aplikace probíhá do jednoho týdne od objednání.

Polyuretanová pěna na celý život

Aplikaci chytré polyuretanové pěny provádí s ohledem na bezpečnost a kvalitu vyškolený pracovník. Ten látku v podobě kapaliny nastříká na určené místo, na kterém látka okamžitě začne expandovat. Během tohoto procesu zvýší svůj objem přibližně 120x. Díky tomuto postupu je pěnu možné aplikovat jak do těžko přístupných míst, tak i na strukturované povrchy. Při nástřiku látka pronikne do všech spár a při expanzi je úplně vyplní. Podobného efektu s jiným izolačním materiálem nelze dosáhnout.

Oproti jiným metodám zateplování je však polyuretanová pěna tou dražší variantou. Za vyšší cenu však zákazník dostane materiál, který má živostnost 50 let, během kterých téměř neztrácí objem ani své izolační vlastnosti. Stává se z něj bezúdržbová záležitost, u které nehrozí, že jí budete za několik let muset opakovat, jako tomu bývá u zateplení polystyrenem. Díky jejím vlastnostem dochází k návratnosti investice do zateplení za 3 - 5 let.

Odlišná od zbývajících metod je také rychlost celého procesu zateplení. Zatímco u zateplování minerální vatou je to, kvůli náročnosti a dlouhé čekací lhůtě otázka týdnů nebo měsíců, aplikace Chytré pěny u rodinného domu je otázkou jednoho dne a proběhne do týdne od objednání. Ušetříte si tak spoustu starostí s čekáním a složitou přípravou nezbytnou pro lepení desek.

Vybíráme vhodný izolační materiál, foto: Chytrá pěna Bohemia
Vybíráme vhodný izolační materiál, foto: Chytrá pěna Bohemia


© 2007 - 2018

Ideální bydlení

- internetový magazín o bydlení - všechna práva vyhrazena

Created by Leo Maxmedia